"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

RĘCZNA EDYCJA ŚCIEŻKI NARZĘDZIA


W celu ręcznej edycji ścieżki narzędzia, kliknij PPM na operacje, która ma być edytowana i przejdź do Edit... (Edytuj...) jak pokazano na zdjęciu poniżej:

W okienku wyświetlą się wszystkie punkty ścieżki danej operacji. Punkty możemy dowolnie edytować - usuwać, przesuwać, wstawiać nowe oraz dodawać np. UDE pomiędzy nimi.

Dla naszego przykładu dodajmy punkt pomiędzy ruchem wejścia a punktem końca wiercenia. W tym celu należy kliknąć na punkt po którym chcemy dodać kolejny i wybieramy Add New Path Event (Zdarzenie Dodaj nową ścieżkę).

Wybieramy Move Type (Typ przesunięcia) jako Linear Move To Point (Przemieszczenie liniowe do punktu) i określamy położenie punktu. W belce Motion (Ruch) dopieramy odpowiedni rodzaj ruchu do wskazanego punktu.

Oprócz punktów istnieje możliwość wstawienia UDE pomiędzy punktami:

Poniżej przykład z włączeniem chłodziwa po wejściu w otwór oraz wyłączenie obrotów wrzeciona na końcu wierconego otworu.

Status ścieżki w operacji jest edytowany, co symbolizuje kluczyk w kolumnie Path (Ścieżka).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook