nxmold1.jpg

Design in NX MoldFORMY WTRYSKOWE i ELEKTRODY

Jesteśmy największym polskim dostawcą (ponad 90%) pakietów NX Mold do wspomagania konstrukcji form wtryskowych i elektrod. Wydaliśmy pierwszą polską książkę do projektowania form w NX oraz opracowaliśmy biblioteki FCPK Bytów.

NX Mold umożliwia zamodelowanie elementu w NX CAD lub import modelu, przeprowadzenie analizy technologiczności wypraski i symulacji wtrysku, tworzenie parametrycznego modelu 3D formy, dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D oraz modeli elektrod.

Specjalistyczne oprogramowanie NX Mold DESIGN

Opis

Design with NX Mold

NX Mold to zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia wydajne projektowanie form wtryskowych, odlewniczych, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi i technologii konstrukcyjnych. NX Mold zapewnia dostęp do bazy wiedzy opracowanej w postaci bibliotek części, które mogą być wykorzystane w dowolnym etapie projektowania. Łącząc wydajne środowisko CAD z modułem automatyzującym projektowanie form, NX Mold bez trudu radzi sobie z bardzo skomplikowanymi geometriami.

NX Mold dzięki swojej specjalistycznej budowie prowadzi użytkownika krok po krok przez wszystkie etapy projektowe. Zapewnia elastyczność pracy i minimalizuje możliwość popełniania błędów. Pozwala na szybką kontrolę całego projektu począwszy od sprawdzenia kolizji statycznych, a skończywszy na pełnej symulacji kinematycznej formy.

Szybkie, elastyczne i efektywne projektowanie
NX Mold pozwala wykorzystywać istniejące projekty do wykonania konstrukcji nowych form. Dzięki możliwości szybkiej podmiany modelu czas projektowania narzędzia skraca się o połowę.

Bezproblemowa praca z danymi z innych systemów CAD
NX Mold dzięki dostępnej technologii modelowania synchronicznego pozwala w bardzo szybki sposób dokonać niezbędnych zmian w modelu w celu poprawy jego technologiczności. Zaimportowany model może być „obrabiany” przez np. usuwanie promieni, pogrubianie ścianek, dodawanie kątów, skalowanie itp.

Zaawansowane analizy technologiczności
NX Mold daje użytkownikowi szereg sprawdzonych analiz, które pozwalają na: precyzyjne wyszukiwanie ścianek pionowych, ścianek o zbyt małym kącie, miejsc, w których należy zastosować suwaki lub wkładki skośne, symulację wtrysku itp. Wyniki analizy są czytelne, ponieważ ich prezentowane jest realizowane w postaci HD3D czyli wizualnego raportowania z użyciem odnośników graficznych.

Bogata baza części znormalizowanych
W skład pakietu NX Mold wchodzi szereg bibliotek części znormalizowanych światowych producentów takich jak HASCO, DME, MEUSBURGER, STRACK. Dzięki otwartej strukturze można dowolnie dodawać i edytować zaimplementowane biblioteki. Do NX Mold dołączamy bazy części naszego rodzimego producenta FCPK Bytów opracowane przez CAMdivision.

Automatyzacja rysunków płaskich
NX Mold pozwala na znacznie przyspieszenie prac związanych z rysunkami płaskimi (dokumentacją). Tworzy automatyczne listy części, zarządza własnościami rysunkowymi, podaje gabaryty modeli, tworzy automatycznie rzuty i przekroje, generuje zestawienia wypychaczy, tworzy automatyczne wymiary, itp.

Platformy
NX Mold można instalować zarówno na systemie Windows jak i Linux i Mac OS.

Funkcje

NX Mold CAPABILITIES

NX Mold umożliwia zastosowanie sprawdzonej drogi projektowania form, odzwierciedlającej rzeczywiste podejście konstruktora wykonującego oprzyrządowanie. Zapewnia uporządkowany sposób pracy powtarzalny przy każdym narzędziu. Dzięki dużej wydajności pozwala skrócić blisko o połowę czas potrzebny do projektowania w parowaniu do tradycyjnych metod.

Przygotowanie modelu
NX Mold, w którego skład wchodzą zaawansowane narzędzia modelownia, pozwala w szybki sposób przygotować model pod względem technologicznym, dzięki przełomowej technologii synchronicznej. Ponadto zawiera bogaty zasób narzędzi powierzchniowych umożliwiających szybką naprawę geometrii. NX Mold oferuje konstruktorowi narzędzia pozwalające deformować części w celu nadania anty-kształtów na detalach wykazujących tendencję paczenia.

Analizy sprawdzające
Dużą siłą narzędzi zawartych w NX Mold są analizy wykonywane dla każdego etapu projektowego. W pierwszej kolejności można wykonać analizy sprawdzające poprawność geometrii, wartości kątów, grubości ścianek, ilości podcięć oraz minimalnych wartości promieni. W drugiej kolejności NX Mold pozwala zanalizować przyleganie do siebie części formujących. W ostami kroku narzędzia wspomagające konstrukcje wykrywają kolizje zarówno montażowe jak i występujące podczas pracy narzędzia.

Powierzchnie podziałowe
NX Mold prowadzi użytkownika przez niezbędne etapy, które pozwalają stworzyć szybko i dobrej jakości podziały. Narzędzia pozwalają automatycznie wykonywać powierzchnie zaślepiające w miejscach przeformowań. W przypadku wykonywania głównych powierzchni podziałowych NX Mold automatycznie dobiera strategie tworzenia powierzchni w zależności od kształtu krawędzi i jej przebiegu.

Kanały doprowadzające tworzywo
W skład pakietu NX Mold wchodzą biblioteki kanałów głównych oraz przewężek. Konstruktor definiując ścieżkę kanału doprowadzającego tworzywo uzyskuje gotowe modele bez konieczności ręcznego ich tworzenia. Duża różnorodność przewężek eliminuje konieczność pracochłonnego ich modelownia.

Porównanie modeli
NX Mold dzięki przemyślanej strukturze umożliwia szybką analizę modelu po zmianach. Porównując bryły NX Mold zaznacza ścianki, które uległy zmianie. Dzięki możliwości mapowania ścianek i krawędzi daje możliwość podmiany detalu w strukturze formy bez utraty wcześniej zamodelowanych podziałów i innych operacji.

Moduły

NX Mold CONFIGURATION

NX Mold jest jednym spójnym środowiskiem wspomagającym projektowanie form wtryskowych.

NX Solid & Surface
NX Mold zawiera zaawansowane polecenia służące do modelowania bryłowego i powierzchniowego. Umożliwia wykonanie operacji począwszy od utworzenia prostych wyciągnięć przez stylistyczne powierzchnie podziałowe aż po zaawansowane deformowanie powierzchni.

Kosztorysowanie form
To specjalny moduł do wyceny oprzyrządowania np. form wtryskowych na podstawie modelu 3D.

NX Drafting
To narzędzia do tworzenia dokumentacji technicznej i warsztatowej w 2D.

NX Electrode Design
To specjalny moduł do tworzenia elektrod w środowisku NX CAD.

NX Easy Fill
W kwestii analizy wtrysku NX Mold korzysta z rozwiązań oferowanych przez oprogramowanie Moldex. W skład NX Mold wchodzi podstawowa powierzchniowa analiza wtrysku (rozpływ tworzywa), którą można rozbudować o kilka dodatkowych analiz (dystrybucja przewężek, temperatura, czas chłodzenia, itp.).

NX Easy Fill Advanced
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników NX Mold oferuje obszerną analizę wtrysku (analiza 3D), która obejmuje wtrysk z dopakowaniem materiału (z podtrzymaniem). W skład Easy Fill Advanced wchodzi kilkadziesiąt analiz spełniających oczekiwania bardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo do każdej analizy dołączone są wykresy jej przebiegu.

Biblioteki norm
Standardowe biblioteki (HASCO, DME, MEUSBURGER, STRACK), można rozbudować o polskie FCPK Bytów opracowane przez CAMdivision.

Licencje

NX Mold Pakiety Licencji

NX Mold jest można rozbudować o dodatkowe licencje umożliwiające np. przeprowadzenie zaawansowanej analizy wtrysku. Licencje NX mają charakter stałych (wieczystych), tzn. nie wygasają po upływie ważności maintenance (opieki technicznej).

NX Mold Wizard
To pakiet pływający narzędzi do konstrukcji form między innymi stanowiskami NX CAD.

NX Mold Design
Samodzielne stanowisko NX CAD razem z narzędziami do konstrukcji form NX Mold Wizard.

Tool Costing
To moduł do wyceny oprzyrządowania np. form wtryskowych i tłoczników na podstawie geometrii 3D.

NX EasyFill Analysis - podstawowa analiza wtrysku
Analiza wtrysku powierzchniowego umożliwiająca zebranie podstawowych informacji o zachowaniu tworzywa podczas wtrysku.

NX EasyFill Analysis Advanced - zaawansowana analiza wtrysku
Analiza wtrysku przestrzennego (3D) umożliwiająca zebranie zaawansowanych informacji o zachowaniu tworzywa w gnieździe. Razem z analizą dostarczane są bazy materiałowe, które są podzielone ze względu na dostawców.

NX Electrode Design
Specjalizowane środowisko do automatyzacji konstrukcji elektrod do drążenia.

FCPK Bytów
To parametryczne biblioteki 3D FCPK Bytów, opracowane przez CAMdivision.

Książki

eBooks do NX

eBooki to elektroniczne książki NX CAD (w formacie PDF) skierowane do indywidualnych użytkowników systemu NX, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST), jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać Synchronous. Co do szczegółów technicznych – to na podany w ankiecie email, otrzymają Państwo linki do pobrania poszczególnych plików książki NX CAD. Nie jesteśmy jednak organizacją non-profit, więc zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi użytkownikami naszych bezpłatnych publikacji. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

NX Synchronousbook 3
Synchronous Technology 3D

eBook – 100 str. (PDF) – 8 MB
Pliki 3D do ćwiczeń – 8 MB
Filmy instruktażowe – 640 MB

Podręcznik oparty na NX 8.0/8.5

Podgląd książki
NX ST & Realizebook 2
Synchronous 3D i 2D

Realize Shape

eBook – 184 str. (PDF) – 32 MB
Pliki 3D do ćwiczeń – 20 MB
Filmy instruktażowe – 900 MB

Podgląd książki
NX CAD Podstawybook 1
Modelowanie bryłowe
Synchronous 3D i 2D
Realize Shape

eBook – 300 str. (PDF) – 58 MB
Pliki 3D do ćwiczeń – 30 MB
Filmy instruktażowe – 1 GB

Podgląd książki

 

Drukowane książki NX CAD/CAM

Drukowane podręczniki są przeznaczone dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników oprogramowania NX. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

NX CAD Podstawybook 1
Kolor 360 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
Formy wtryskowebook 3
Kolor 400 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
NX Tłocznikibook 4
Kolor 400 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
NX CAM & VMbook 2
Kolor 524 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
Pobierz

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

NX CAD CAM CAE
nx cad materialy1
Pobierz materiał
NX CAD MACH pakiety
nx cad materialy2
Pobierz materiał
NX Tooling Pl
nx cad materialy3
Pobierz materiał
Testy

Wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

Oferta jest skierowana do potencjalnych Klientów zainteresowanych tymi rozwiązaniami lub pragnących porównać możliwości NX ze stosowanymi aktualnie rozwiązaniami jaki i firm już posiadających oprogramowanie NX.

Aby w pełni wykorzystać pakiet NX CAD/CAM wersja testowa warto skorzystać z wstępnych szkoleń, warsztatów czy konsultacji online.

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

- licencję testową na 7 – 30 dni, 
- nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
- wypożyczenie książki lub eBook, 
- wstępne szkolenie np. online, 
- pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
- postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.
book wersja testowa

 

Korzyści zastosowaniaNX Mold od camdivision

ico czas

KRÓTKI CZAS KONSTRUKCJI

Dzięki dużej różnorodności narzędzi w NX Mold proces tworzenia konstrukcji jest w dużej mierze zautomatyzowany i pozwala szybko generować kompletną konstrukcję.
ico praca wspolbiezna

SZYBKA WERYFIKACJA NARZĘDZIA

Bogata paleta analiz zapewnia dostęp do narzędzi weryfikujących konstrukcję. Błąd wychwycony na etapie projektowania nie generuje kosztów na wydziale produkcyjnym.
ico porzadek

UPORZĄDKOWANY PROCES KONSTRUKCYJNY

Ze względu na jednolitą strukturę złożenia każdy proces konstrukcyjny jest powtarzalny. Dzięki temu inny członek zespołu może kontyunować pracę nad oprzyrządowaniem.
ico podmiana zamiana

SZYBKA PODMIANA MODELU

Możłiwość podmiany modelu, pozwala wykorzystać istniejący projekt do "klonowania" na podobne kolejne rozwiązanie - skraca to czas nowego projektu nawet o 50%!

Dowiedz się więcejProfesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe
book wersja testowa
Podstawy NX
book nx cad promo
eBooki & podręczniki
book ebook

Jesteś zainteresowany?Wypełnij formularz kontaktowy

Proszę wpisać swoje imię!

Proszę podać prawidłowy adres e-mail

Proszę podać poprawny numer telefonu!

Invalid Input

Invalid Input

Zostaw wiadomość!
1000 znaków pozostało