"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

Design in NX Mold / formy wtryskowe i elektrody

Jesteśmy największym polskim dostawcą NX Mold (ponad 90%), pakietów do wspomagania konstrukcji form wtryskowych i elektrod. Wydaliśmy pierwszą polską książkę do projektowania form w NX oraz opracowaliśmy biblioteki FCPK Bytów (PROPLASTICA).
NX Mold umożliwia zamodelowanie elementu w NX CAD lub import modelu, przeprowadzenie analizy technologiczności wypraski i symulacji wtrysku, tworzenie parametrycznego modelu 3D formy, dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D oraz modeli elektrod.

Slide 1
 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE NX MOLD DESIGN

Design with NX Mold

NX Mold to zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia wydajne projektowanie form wtryskowych, odlewniczych, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi i technologii konstrukcyjnych. NX Mold zapewnia dostęp do bazy wiedzy opracowanej w postaci bibliotek części, które mogą być wykorzystane w dowolnym etapie projektowania. Łącząc wydajne środowisko CAD z modułem automatyzującym projektowanie form, NX Mold bez trudu radzi sobie z skomplikowaną geometrią.

NX Mold dzięki swojej specjalistycznej budowie prowadzi użytkownika krok po krok przez wszystkie etapy projektowe. Zapewnia elastyczność pracy i minimalizuje możliwość popełniania błędów. Pozwala na szybką kontrolę całego projektu począwszy od sprawdzenia kolizji statycznych, a skończywszy na pełnej symulacji kinematycznej formy.

Szybkie, elastyczne i efektywne projektowanie
NX Mold pozwala wykorzystywać istniejące projekty do wykonania konstrukcji nowych form. Dzięki możliwości szybkiej podmiany modelu czas projektowania narzędzia skraca się o połowę.

Bezproblemowa praca z danymi z innych systemów CAD
NX Mold dzięki dostępnej technologii modelowania synchronicznego pozwala w bardzo szybki sposób dokonać niezbędnych zmian w modelu w celu poprawy jego technologiczności.

Zaawansowane analizy technologiczności
NX Mold daje użytkownikowi szereg sprawdzonych analiz, które pozwalają na: precyzyjne wyszukiwanie ścianek pionowych, ścianek o zbyt małym kącie, miejsc, w których należy zastosować suwaki lub wkładki skośne, symulację wtrysku itp.

Bogata baza części znormalizowanych
W skład pakietu NX Mold wchodzi szereg bibliotek części znormalizowanych światowych producentów takich jak HASCO, DME, MEUSBURGER, STRACK. Do NX Mold dołączamy bazy części naszego rodzimego producenta FCPK Bytów (PROPLASTICA) opracowane przez CAMdivision.

Aplikacja NX Rapid MOLD & Rapid EDW
CAMdivision tworzy specjalne autorskie aplikacje z serii "NX RAPID" automatyzujące i przyspieszające pracę w środowisku NX CAD/CAM i TEAMCENTER. Przykładem takiej aplikacji jest NX Rapid MOLD, który dzięki spersonalizowanej konfiguracji przyspiesza pracę o minimum 30%!

NX Mold Funkcje

NX Mold umożliwia zastosowanie sprawdzonej drogi projektowania form, odzwierciedlającej rzeczywiste podejście konstruktora wykonującego oprzyrządowanie. Zapewnia uporządkowany sposób pracy powtarzalny przy każdym narzędziu. Dzięki dużej wydajności pozwala skrócić blisko o połowę czas potrzebny do projektowania w parowaniu do tradycyjnych metod.

Przygotowanie modelu
NX Mold, w którego skład wchodzą zaawansowane narzędzia modelownia, pozwala w szybki sposób przygotować model pod względem technologicznym, dzięki przełomowej technologii synchronicznej. Ponadto zawiera bogaty zasób narzędzi powierzchniowych umożliwiających szybką naprawę geometrii. NX Mold oferuje konstruktorowi narzędzia pozwalające deformować części w celu nadania anty-kształtów na detalach wykazujących tendencję paczenia.

Analizy sprawdzające
Dużą siłą narzędzi zawartych w NX Mold są analizy wykonywane dla każdego etapu projektowego. W pierwszej kolejności można wykonać analizy sprawdzające poprawność geometrii, wartości kątów, grubości ścianek, ilości podcięć oraz minimalnych wartości promieni. W drugiej kolejności NX Mold pozwala zanalizować przyleganie do siebie części formujących. W ostami kroku narzędzia wspomagające konstrukcje wykrywają kolizje zarówno montażowe jak i występujące podczas pracy narzędzia.

Powierzchnie podziałowe
NX Mold prowadzi użytkownika przez niezbędne etapy, które pozwalają stworzyć szybko i dobrej jakości podziały. Narzędzia pozwalają automatycznie wykonywać powierzchnie zaślepiające w miejscach przeformowań. W przypadku wykonywania głównych powierzchni podziałowych NX Mold automatycznie dobiera strategie tworzenia powierzchni w zależności od kształtu krawędzi i jej przebiegu.

Kanały doprowadzające tworzywo
W skład pakietu NX Mold wchodzą biblioteki kanałów głównych oraz przewężek. Konstruktor definiując ścieżkę kanału doprowadzającego tworzywo uzyskuje gotowe modele bez konieczności ręcznego ich tworzenia. Duża różnorodność przewężek eliminuje konieczność pracochłonnego ich modelownia.

Porównanie modeli
NX Mold dzięki przemyślanej strukturze umożliwia szybką analizę modelu po zmianach. Porównując bryły NX Mold zaznacza ścianki, które uległy zmianie. Dzięki możliwości mapowania ścianek i krawędzi daje możliwość podmiany detalu w strukturze formy bez utraty wcześniej zamodelowanych podziałów i innych operacji.

NX Mold Moduły

NX Mold jest jednym spójnym środowiskiem wspomagającym projektowanie form wtryskowych.

NX Solid & Surface
NX Mold zawiera zaawansowane polecenia służące do modelowania bryłowego i powierzchniowego. Umożliwia wykonanie operacji począwszy od utworzenia prostych wyciągnięć przez stylistyczne powierzchnie podziałowe aż po zaawansowane deformowanie powierzchni.

Kosztorysowanie form
To specjalny moduł do wyceny oprzyrządowania np. form wtryskowych na podstawie modelu 3D.

NX Drafting
To narzędzia do tworzenia dokumentacji technicznej i warsztatowej w 2D.

NX Electrode Design
To specjalny moduł do tworzenia elektrod w środowisku NX CAD.

NX Easy Fill
W kwestii analizy wtrysku NX Mold korzysta z rozwiązań oferowanych przez oprogramowanie Moldex. W skład NX Mold wchodzi podstawowa powierzchniowa analiza wtrysku (rozpływ tworzywa), którą można rozbudować o kilka dodatkowych analiz (dystrybucja przewężek, temperatura, czas chłodzenia, itp.).

NX Easy Fill Advanced
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników NX Mold oferuje obszerną analizę wtrysku (analiza 3D), która obejmuje wtrysk z dopakowaniem materiału (z podtrzymaniem). W skład Easy Fill Advanced wchodzi kilkadziesiąt analiz spełniających oczekiwania bardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo do każdej analizy dołączone są wykresy jej przebiegu.

Biblioteki norm
Standardowe biblioteki (HASCO, DME, MEUSBURGER, STRACK), można rozbudować o polskie FCPK Bytów (PROPLASTICA) opracowane przez CAMdivision.

NX Mold Pakiety Licencji

NX Mold jest można rozbudować o dodatkowe licencje umożliwiające np. przeprowadzenie zaawansowanej analizy wtrysku. Licencje NX mają charakter stałych (wieczystych), tzn. nie wygasają po upływie ważności maintenance (opieki technicznej).

NX Mold Wizard
To pakiet pływający narzędzi do konstrukcji form między innymi stanowiskami NX CAD.

NX Mold Design
Samodzielne stanowisko NX CAD razem z narzędziami do konstrukcji form NX Mold Wizard.

Tool Costing
To moduł do wyceny oprzyrządowania np. form wtryskowych i tłoczników na podstawie geometrii 3D.

NX EasyFill Analysis - podstawowa analiza wtrysku
Analiza wtrysku powierzchniowego umożliwiająca zebranie podstawowych informacji o zachowaniu tworzywa podczas wtrysku.

NX EasyFill Analysis Advanced - zaawansowana analiza wtrysku
Analiza wtrysku przestrzennego (3D) umożliwiająca zebranie zaawansowanych informacji o zachowaniu tworzywa w gnieździe. Razem z analizą dostarczane są bazy materiałowe, które są podzielone ze względu na dostawców.

NX Electrode Design
Specjalizowane środowisko do automatyzacji konstrukcji elektrod do drążenia.

FCPK Bytów (PROPLASTICA)
To parametryczne biblioteki 3D FCPK Bytów (PROPLASTICA) opracowane przez CAMdivision.

eBooks do NX

eBooki to elektroniczne książki NX CAD (w formacie PDF) skierowane do indywidualnych użytkowników systemu NX, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST), jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać technologię synchroniczną.

Co do szczegółów technicznych – to na podany w ankiecie email, otrzymają Państwo linki do pobrania poszczególnych plików książki NX CAD. Nie jesteśmy jednak organizacją non-profit, więc zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi użytkownikami naszych bezpłatnych publikacji. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

eBook

NX Synchronous Technology
Synchronous Technology 3D

 • eBook – 154 str. (PDF) – 40 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 34 MB
 • Filmy instruktażowe – 460 MB

Podgląd książki

eBook

NX CAM Podstawy
Frezowanie 3-osiowe

 • eBook – 140 str. (PDF) – 70 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 8 MB
 • Filmy instruktażowe – 530 MB

Podgląd książki

eBook

NX ST & Realize Shape
Realize Shape & ST

 • eBook – 202 str. (PDF) – 46 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 48 MB
 • Filmy instruktażowe – 649 MB

Podgląd książki

Drukowane książki NX CAD/CAM

Drukowane podręczniki są przeznaczone dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników oprogramowania NX. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

eBook

NX Formy wtryskowe
Kolor 400 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX CAD Podstawy
Kolor 360 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX Tłoczniki wielotaktowe
Kolor 400 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX CAM Podstawy
Kolor 524 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

Materiały

NX CAD CAM CAE
Pobierz materiał

eBook

NX Tooling Pl
Pobierz materiał

Korzyści zastosowania
NX MOLD od CAMdivision

Materiały

KRÓTKI CZAS
KONSTRUKCJI

Dzięki dużej różnorodności narzędzi w NX Mold proces tworzenia konstrukcji jest w dużej mierze zautomatyzowany i pozwala szybko generować kompletną konstrukcję.

Materiały

SZYBKA WERYFIKACJA
NARZĘDZIA

Bogata paleta analiz zapewnia dostęp do narzędzi weryfikujących konstrukcję. Błąd wychwycony na etapie projektowania nie generuje kosztów na wydziale produkcyjnym.

Materiały

UPORZĄDKOWANY PROCES
KONSTRUKCYJNY

Ze względu na jednolitą strukturę złożenia każdy proces konstrukcyjny jest powtarzalny. Dzięki temu inny członek zespołu może kontyunować pracę nad oprzyrządowaniem.

Materiały

MOŻLIWOŚĆ PRACY
WSPÓŁBIEŻNEJ

Możliwość podmiany modelu, pozwala wykorzystać istniejący projekt do "klonowania" na podobne kolejne rozwiązanie - skraca to czas nowego projektu nawet o 50%!

Image

Wypróbuj wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

 • licencję testową na 7 – 30 dni, 
 • nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
 • wypożyczenie książki lub eBook, 
 • wstępne szkolenie np. online, 
 • pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
 • postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Profesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe

eBook

Podstawy NX

eBook

eBooki & podręczniki

Materiały

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz kontaktowy!

Dane personalne

Please enter your name!

Wpisz prawidłową nazwę firmy

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook