"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Narzędzia wspomagające szkicowanie

Szkicowanie jest nieodzownym krokiem podczas modelowania części w środowisku CAD. Solid Edge posiada narzędzia wspomagające szkicowanie. Używanie tych narzędzi najczęściej zależy od samego użytkownika. Wynika to bezpośrednio z jego wypracowanych przyzwyczajeń i preferencji, a czasami wprost jest to nawykiem z poprzednio używanego systemu CAD.

Mowa tu o takich narzędziach jak:
- autowymiarowanie profilu podczas szkicowania
- zróżnicowanie koloru linii dla szkicu nie w pełni zwymiarowanego i w pełni zwymiarowanego
- oznaczenie w drzewku PathFinder nie w pełni zwymiarowanego szkicu

Rozpatrzymy każde z narzędzi osobno. 

Auto wymiarowanie profilu podczas szkicowania. Domyślnie – wyłączone. Bardzo dobry przykład jak zróżnicowane preferencje posiadają konstruktorzy. Tworząc szkic najpierw skupiamy się na jego wstępnym zarysie, nie dbając o wymiary końcowe. W następnym kroku wskazujemy relacje i dopiero w kolejnym kroku zadajemy wymiary końcowe. Dla użytkowników chcących wprowadzać i kontrolować wymiary już na etapie tworzenia profilu przewidziano funkcję Automatycznie twórz wymiary dla nowej geometrii.

Ścieżka dostępu do tego ustawienia jest następująca:

Narzędzia główne – IntelliSketch – Opcje IntelliSketch – Wymiarowanie automatyczne – Opcje wymiarowania automatycznego – Automatycznie twórz wymiary dla nowej geometrii

Włączenie w/w funkcjonalności pokazano poniżej.

Zróżnicowanie koloru linii dla szkicu nie w pełni zwymiarowanego i w pełni zwymiarowanego. Domyślnie – wyłączone. Przykład przyzwyczajeń z innych systemów CAD. W przypadku, gdy użytkownik chciałby zróżnicować kolor linii szkicu ukończonego, konieczne jest włączenie opcji Kolory wg relacji. Po włączeniu tej opcji linie szkicu w trakcie jego tworzenia będą koloru niebieskiego, natomiast szkic ukończony będzie posiadał czarne linie. Kolory można łatwo zmienić w opcjach Solid Edge w zakładce Kolory.

Sposób włączenia opcji Kolory wg relacji pokazuje poniższe zdjęcie.

Zmianę kolorów szkicu można przeprowadzić w sposób pokazany poniżej.

Użycie opcji auto wymiarowania będzie na ogół determinowało zmianę koloru szkicu na już w pełni zwymiarowany.

Trzecim narzędziem jest oznaczenie w drzewku PathFinder nie w pełni zwymiarowanego szkicu. To proste narzędzie pozwala nam ocenić, który szkic należy poddać jeszcze edycji, aby doprowadzić go do postaci finalnej. Włączenie tej opcji spowoduje, że szkice nie w pełni zdefiniowane oznaczone będą w drzewku PathFinder czerwonym ołówkiem. Aby włączyć w/w funkcjonalność należy podążyć tą ścieżką:

Przycisk aplikacji – Ustawienia – Opcje – Ogólne – Oznacz w PathFinderze nie w pełni zwymiarowane profile 

Włączenie tej funkcjonalności pokazane zostało na zdjęciu poniżej.

Od tej pory nie w pełni zwymiarowany szkic będzie oznaczony w drzewku w ten sposób.

Jak zostało wspomniane na początku, używanie tych narzędzi zależy od preferencji użytkownika. Domyślnie wszystkie te funkcjonalności są wyłączone, pozostawiając w ten sposób użytkownikowi decyzję o ich używaniu lub pozostawieniu nieaktywnych.

Dowiedz się więcej o Solid Edge.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook