"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

NX CAM & Top European Partner for Product Manufacturing Software!

Jesteśmy największym polskim dostawcą NX CAD/CAM & Teamcenter (2/3 rynku) i od tych pakietów rozpoczynaliśmy kilkanaście lat temu naszą współpracę z SIEMENS, tłumacząc interfejs NX CAM 4.0 oraz tworząc pierwszy polski podręcznik.
Wdrożyliśmy już pierwsze w Polsce rozwiązania w zakresie druku 3D metalu i tworzyw sztucznych oraz robotów frezujących wspieranych przez oprogramowanie NX CAD/CAM.
NX CAM posiada specjalizowane aplikacje do programowania obrabiarek CNC, frezarek, tokarek, wycinarek drutowych, robotów frezujących i maszyn pomiarowych CMM oraz najnowsze rozwiązania do programowania drukarek 3D oraz obrabiarek hybrydowych.

Slide 1
 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE NX CAM SIEMENS

Manufacturing with NX CAM

NX CAM to moduł CAM oprogramowania NX pracujący jako w pełni zintegrowany pakiet z NX CAD lub niezależny system CAM. Moduł obróbki NX, wg raportu niezależnej firmy CIMdata z 2021 roku, posiada wiodącą pozycję w przemyśle Aerospace, Automotive, Mold & Die. Liczba stanowisk modułu NX CAM zainstalowanych na świecie w firmach wynosi około 80 000, co wraz z ponad 30-letnią obecnością w przemyśle stanowi niewątpliwy kapitał doświadczenia wspierany przez SIEMENS Digital Industries Software.

NX CAM to system z najwyższej półki
NX CAM to system wyższego rzędu, który może stanowić część większego rozwiązania PLM opartego o NX CAD/CAE/CAM i Teamcenter lub stanowić niezależne stanowisko CAM (lub CAD/CAM).

Polski interfejs
Nowoczesny interfejs, polska wersja językowa wraz z systemem pomocy i polskie książki umożliwiają szybkie wdrożenie systemu w praktyce.

Cena
Cena oprogramowania jest dostosowana do polskiego rynku i co zaskakuje plasuje się na poziomie systemów średniego rzędu.

Obsługa nowych technologii w NX CAM
NX CAM posiada pakiety do obsługi Additive Manufacturing (wywarzanie przyrostowe) i maszyn hybrydowych.

Skalowalna budowa
Program posiada budowę modułową i można go dostosować do potrzeb firmy w zależności od posiadanego parku maszynowego oraz rodzaju produkcji.

Wirtualne maszyny
Postprocesory NX CAM umożliwiają realistyczną symulację obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki – wieloosiowych frezarek i maszyn wielozadaniowych – w oparciu o kod NC – z możliwością uwzględnienia dynamiki ruchów maszyny! - więcej na https://nxcam-postprocessors.com/index.php/pl

Dodatkowe aplikacje NX RAPID
Tworzy specjalne aplikacje, które automatyzują prace w środowisku NX CAD/CAM i TEAMCENTER. Przykładem takiej aplikacji jest NX Rapid PROBING automatyzujący proces pomiaru części w środowisku NX CAM.

NX CAM Funkcje

NX CAM posiada bogaty zestaw unikalnych funkcjonalności, które wyróżniają to rozwiązanie spośród innych dostępnych na rynku oprogramowania. w pełni zintegrowany pakiet z NX CAD lub niezależny system CAM.

Synchronous Technology
W każdym pakiecie NX CAM jest dostępna edycja bezpośrednia plików bryłowych wczytanych z dowolnych systemów CAD, czyli wymiarowanie 3D i edycja tych wymiarów, zmiana promieni zaokrąglenia, średnic otworów, usuwanie otworów i promieni, zmiana pochylenia ścianek i głębokości kieszeni. W standardzie pracujemy też w środowisku złożeń.

Symulacja obróbki na bazie kodu NC
Zintegrowany, własny moduł do symulacji pracy obrabiarki na bazie kodu NC to standard w pakietach wieloosiowych, których trudno szukać w innych systemach CAM - przykłady na https://nxcam-postprocessors.com/index.php/pl/portfolio

Optymalizacja posuwu
System potrafi optymalizować wartość posuwu w zależności od rzeczywistego przekroju warstwy skrawanej w danym momencie np. w operacjach frezowania 3-5 osiowego.

Szybki wybór
Możliwość wskazywania do obróbki tylko wybranych powierzchni z modeli bryłowych/ powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostałych elementów modelu to w praktyce brak konieczności definicji zakresów obróbki i znaczne skrócenie czasu pracy.

Komfort szybkich zmian
Zmiana położenia bazy (punktu względem którego generuje się kod NC) czy wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki daje niezwykły komfort pracy dla programisty.

Baza wiedzy
Doświadczenie gromadzone przy obróbce kolejnych cześci można łatwo przenieść na inny model części, Kopiowanie operacji obróbki między plikami odbywa się metodą kopiuj/wklej.

Wymiana danych
NX CAM posiada w standardzie możliwość importy na natywnych formatów Solid Edge, I-DEAS, SolidWorks oraz dwukierunkowe translatory STEP, Parasolid, IGES, STL, JT, 2D DWG DXF.

Magazyn narzędzi
Magazyn narzędzi i operacje obróbki obsługują złożone kształt narzędzi np. od standardowych frezów walcowych do 10-parametrowych frezów z przesuniętym zawieszeniem promieni.

NX CAM Moduły

NX CAM posiada szereg modułów wspomagających tworzenie kodu dla obrabiarek CNC.

Frezowanie
Moduły do programowania frezarek, centr obróbczych, maszyn hybrydowych w zakresie 2.5-5 osi, również specjalistyczne dedykowane np. do przemysłu Aerospace z obsługą sond pomiarowych.
Frezarki w wymiennymi głowicami (o różnej) kinematyce są obsługiwane w jednym interfejsie.

Toczenie
To moduły obsługujące tokarki 2-osiowe i dodatkowymi narzędziami napędzanymi w osiach CYB, również z podtrzymkami, konikiem, przeciwrzecionem i dodatkowymi głowicami narzędziowymi.

Wycinanie drutowe
Umożliwia programowanie wycinarek drutowych w zakresie 2- i 4-osi. Możliwe jest również programowanie linii drążarek wgłębnych przy pomocy specjalnych aplikacji tworzonych przez CAMdivision, które są powiązane z modułem Electrode Design.

Roboty frezujące
Moduły umożliwiające programowanie wieloosiowych robotów frezujących i przechwytujących.

Maszyny pomiarowe
To moduł umożliwiający programowania maszyn pomiarowych CMM.

Drukarki 3D
Nowoczesne przyrostowe metody wytwarzania są już obsługiwane przez dedykowane moduły NX CAM, tworzone wspólnie z producentami drukarek 3D.

Maszyny hybrydowe
Frezarki (również 5-osiowe) na których można jednocześnie stosować Additive Manufacturing (techniki przyrostowe) i obróbkę ubytkową frezowaniem na jednej maszynie.

Weryfikacja obróbki
To standardowy moduł w którym można przeprowadzić ściąganie warstw materiału z możliwością analizy naddatków, wykrywaniem kolizji i kontrolą posuwu.

Symulacja obróbki
Moduł realistycznej symulacji obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki jest dedykowany do maszyn wieloosiowych. Symulacja jest przeprowadzana w oparciu o kod NC z możliwością uwzględnienia dynamiki ruchów maszyny.

Post Builder
To moduł umożliwiający samodzielną definicję postprocesorów w okienkowym środowisku Windows.

Modelowanie
Każdy pakiet NX CAM może być rozszerzony o możliwości parametrycznego modelowania NX CAD, stanowiąc kompletne rozwiązanie CAD/CAM.

Licencje wieczyste NX CAM

Sposób licencjonowania oprogramowania obejmuje zarówno licencje wieczyste, które nie wygasają po upływie ważności maintenance lub roczne subskrypcje.

NX CAM Foundation
Podstawowa licencja NX CAM spełniająca funkcję podstawy jak i przeglądarki. Każda licencja NX CAM jest sieciowa i standardowo wyposażona m.in. w środowisko złożeń, edycję brył (Synchronous Technology), weryfikację ścieżki, komplet translatorów i kreator postprocesorów.

NX CAM 2.5 axis Milling
Licencja zawierająca podstawowe obróbki frezarskie i wiercenia typowe dla elementów pryzmatycznych typu płyty, korpusy, odlewy. Posiada możliwość indeksowania 4 i 5 osi.

NX CAM 3 axis Milling
To licencja rozszerzająca możliwości NX CAM o obróbki typowe dla oprzyrządowania np. form wtryskowych, tłoczników, elektrod.

NX CAM 5 axis Milling
Pakiet zawierający operacje od obróbek 2.5- i 3-osiowych do zaawansowanych 4- i 5-osiowych łącznie z symulacją grafiki maszyny na bazie kodu NC.

NX CAM Total Machining
Pakiet zawierający większość możliwości Milling, Turning i EDM.

NX CAM Turbomachinery
Specjalistyczny pakiet do obróbki elementów typu wirniki wilelołopatkowe silników lotniczych.

NX CAM Turning
Licencja do obsługi operacji tokarskich.

NX Wire EDM
Umożliwia programowanie wycinarek drutowych w zakresie 2-4 osi sterowanych.

NX CMM
Specjalny pakiet do programowania maszyn pomiarowych CMM.

NX CAM Probing
To licencja umożliwiająca obsługę sond pomiarowych na maszynach typu frezarki i tokarki.

NX CAM Robotics
Specjalistyczny pakiet do programowania robotów frezujących z dedykowanymi rozwiązaniami m.in. dla ABB, FANUC, KUKA, NACHI, YASKAWA z symulacją kinematyki pracy modelu 3D robota.

NX CAM Additive Manufacturing
To specjalne pakiety do programowania przyrostowego drukarek 3D i maszyn hybrydowych.

eBooks do NX

eBooki to elektroniczne książki NX CAD (w formacie PDF) skierowane do indywidualnych użytkowników systemu NX, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST), jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać technologię synchroniczną.

Co do szczegółów technicznych – to na podany w ankiecie email, otrzymają Państwo linki do pobrania poszczególnych plików książki NX CAD. Nie jesteśmy jednak organizacją non-profit, więc zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi użytkownikami naszych bezpłatnych publikacji. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

eBook

NX Synchronous Technology
Synchronous Technology 3D

 • eBook – 154 str. (PDF) – 40 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 34 MB
 • Filmy instruktażowe – 460 MB

Podgląd książki

eBook

NX CAM Podstawy
Frezowanie 3-osiowe

 • eBook – 140 str. (PDF) – 70 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 8 MB
 • Filmy instruktażowe – 530 MB

Podgląd książki

eBook

NX ST & Realize Shape
Realize Shape & ST

 • eBook – 202 str. (PDF) – 46 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 48 MB
 • Filmy instruktażowe – 649 MB

Podgląd książki

Drukowane książki NX CAD/CAM

Drukowane podręczniki są przeznaczone dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników oprogramowania NX. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

eBook

NX CAM Podstawy
Kolor 524 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX CAD Podstawy
Kolor 360 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX Formy wtryskowe
Kolor 400 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX Tłoczniki wielotaktowe
Kolor 400 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

Materiały

Additive Manufacturing
Pobierz materiał

Korzyści zastosowania
NX CAM od CAMdivision

Materiały

UNIKALNE
ROZWIĄZANIA

Technologia Synchroniczna, programowanie robotów, drukarki 3D i maszyny hybrydowe to dziedziny w których SIEMENS wraz z NX CAM jest pionierem i liderem na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Materiały

LIDER SPRZEDAŻY
NX CAM W POLSCE

Jesteśmy pionierami i liderem sprzedaży oprogramowania NX CAM w Polsce. Tworzyliśmy i weryfikujemy polską wersję, wydajemy podręczniki i piszemy autorskie aplikacje we współpracy z SIEMENS PLM Software.

Materiały

WIERNE ODWZOROWANIE
RZECZYWISTOŚCI

Realistyczna symulacja obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki w oparciu o kod NC – z możliwością uwzględnienia dynamiki ruchów – to unikalne zintegrowane rozwiązanie na rynku.

Materiały

NAJWIĘKSZE DOŚWIADCZENIE
NA RYNKU

Nasi specjaliści wdrażają oprogramowanie CAM od ponad 15 lat i mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń, wdrożeń technologicznych i tworzeniu postprocesorów.

Image

Wypróbuj wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

 • licencję testową na 7 – 30 dni, 
 • nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
 • wypożyczenie książki lub eBook, 
 • wstępne szkolenie np. online, 
 • pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
 • postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Profesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe

eBook

Podstawy NX

eBook

eBooki & podręczniki

Materiały

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz kontaktowy!

Dane personalne

Please enter your name!

Wpisz prawidłową nazwę firmy

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook