nxcam1.jpg

TOP EUROPEAN PARTNERFOR PRODUCT MANUFACTURING SOFTWARE!

Jesteśmy największym polskim dostawcą NX CAM (ponad 75% rynku) i od tego pakietu rozpoczynaliśmy 10 lat temu naszą współpracę z SIEMENS PLM, tłumacząc interfejs NX CAM 4.0 oraz tworząc pierwszy polski podręcznik. 
Wdrożyliśmy już pierwsze w Polsce rozwiązania w zakresie druku 3D metalu i tworzyw sztucznych oraz robotów wspieranych przez pakiety oprogramowania NX CAD/CAM. 
NX CAM posiada specjalizowane aplikacje do programowania obrabiarek CNC, frezarek, tokarek, wycinarek drutowych, robotów frezujących i maszyn pomiarowych CMM oraz najnowsze rozwiązania do programowania drukarek 3D oraz obrabiarek hybrydowych.

Specjalistyczne oprogramowanie NX CAM siemens

Opis

Manufacturing with NX CAM

NX CAM to moduł CAM oprogramowania NX pracujący jako w pełni zintegrowany pakiet z NX CAD lub niezależny system CAM. Moduł obróbki NX, wg raportu niezależnej firmy CIMdata z 2018 roku, posiada wiodącą pozycję w przemyśle Aerospace, Automotive, Mold & Die. Liczba stanowisk modułu NX CAM zainstalowanych na świecie w firmach wynosi około 70 000, co wraz z blisko 30-letnią obecnością w przemyśle stanowi niewątpliwy kapitał doświadczenia wspierany przez SIEMENS PLM.

System z najwyższej półki
NX CAM to system wyższego rzędu, który może stanowić część większego rozwiązania PLM opartego o NX CAD/CAE/CAM i Teamcenter lub stanowić niezależne stanowisko CAM (lub CAD/CAM).

Polski interfejs
Nowoczesny interfejs, polska wersja językowa wraz z systemem pomocy i polskie książki umożliwiają szybkie wdrożenie systemu w praktyce.

Licencje wieczyste
Sposób licencjonowania oprogramowania obejmuje przede wszystkim licencje wieczyste, które nie wygasają po upływie ważności maintenance (opieka techniczna i aktualizacje).

Cena
Cena oprogramowania jest dostosowana do polskiego rynku i co zaskakuje plasuje się na poziomie systemów średniego rzędu.

Obsługa nowych technologii
NX CAM posiada pakiety do obsługi Additive Manufacturing (wywarzanie przyrostowe) i maszyn hybrydowych.

Skalowalna budowa
Program posiada budowę modułową i można go dostosować do potrzeb firmy w zależności od posiadanego parku maszynowego oraz rodzaju produkcji.

Wirtualne maszyny
Postprocesory NX CAM umożliwiają realistyczną symulację obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki – wieloosiowych frezarek i maszyn wielozadaniowych – w oparciu o kod NC – z możliwością uwzględnienia dynamiki ruchów maszyny!

Funkcje

NX CAM Capabilities

NX CAM posiada bogaty zestaw unikalnych funkcjonalności, które wyróżniają to rozwiązanie spośród innych dostępnych na rynku oprogramowania. w pełni zintegrowany pakiet z NX CAD lub niezależny system CAM.

Synchronous Technology
W każdym pakiecie NX CAM jest dostępna edycja bezpośrednia plików bryłowych wczytanych z dowolnych systemów CAD, czyli wymiarowanie 3D i edycja tych wymiarów, zmiana promieni zaokrąglenia, średnic otworów, usuwanie otworów i promieni, zmiana pochylenia ścianek i głębokości kieszeni. W standardzie pracujemy też w środowisku złożeń.

Symulacja obróbki na bazie kodu NC
Zintegrowany, własny moduł do symulacji pracy obrabiarki na bazie kodu NC to standard w pakietach wieloosiowych, których trudno szukać w innych systemach CAM.

Optymalizacja posuwu
System potrafi optymalizować wartość posuwu w zależności od rzeczywistego przekroju warstwy skrawanej w danym momencie np. w operacjach frezowania 3-5 osiowego.

Szybki wybór
Możliwość wskazywania do obróbki tylko wybranych powierzchni z modeli bryłowych/ powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostałych elementów modelu to w praktyce brak konieczności definicji zakresów obróbki i znaczne skrócenie czasu pracy.

Komfort szybkich zmian
Zmiana położenia bazy (punktu względem którego generuje się kod NC) czy wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki daje niezwykły komfort pracy dla programisty.

Baza wiedzy
Doświadczenie gromadzone przy obróbce kolejnych cześci można łatwo przenieść na inny model części, Kopiowanie operacji obróbki między plikami odbywa się metodą kopiuj/wklej.

Wymiana danych
NX CAM posiada w standardzie możliwość importy na natywnych formatów Solid Edge, I-DEAS, SolidWorks oraz dwukierunkowe translatory STEP, Parasolid, IGES, STL, JT, 2D DWG DXF.

Magazyn narzędzi
Magazyn narzędzi i operacje obróbki obsługują złożone kształt narzędzi np. od standardowych frezów walcowych do 10-parametrowych frezów z przesuniętym zawieszeniem promieni.

Moduły

NX CAM Configuration

NX CAM posiada szereg modułów wspomagających tworzenie kodu dla obrabiarek CNC.

Frezowanie
Moduły do programowania frezarek, centr obróbczych, maszyn hybrydowych w zakresie 2.5-5 osi, również specjalistyczne dedykowane np. do przemysłu Aerospace z obsługą sond pomiarowych.
Frezarki w wymiennymi głowicami (o różnej) kinematyce są obsługiwane w jednym interfejsie.

Toczenie
To moduły obsługujące tokarki 2-osiowe i dodatkowymi narzędziami napędzanymi w osiach CYB, również z podtrzymkami, konikiem, przeciwrzecionem i dodatkowymi głowicami narzędziowymi.

Wycinanie drutowe
Umożliwia programowanie wycinarek drutowych w zakresie 2- i 4-osi. Możliwe jest również programowanie linii drążarek wgłębnych przy pomocy specjalnych aplikacji tworzonych przez CAMdivision, które są powiązane z modułem Electrode Design.

Roboty frezujące
Moduły umożliwiające programowanie wieloosiowych robotów frezujących i przechwytujących.

Maszyny pomiarowe
To moduł umożliwiający programowania maszyn pomiarowych CMM.

Drukarki 3D
Nowoczesne przyrostowe metody wytwarzania są już obsługiwane przez dedykowane moduły NX CAM, tworzone wspólnie z producentami drukarek 3D.

Maszyny hybrydowe
Frezarki (również 5-osiowe) na których można jednocześnie stosować Additive Manufacturing (techniki przyrostowe) i obróbkę ubytkową frezowaniem na jednej maszynie.

Weryfikacja obróbki
To standardowy moduł w którym można przeprowadzić ściąganie warstw materiału z możliwością analizy naddatków, wykrywaniem kolizji i kontrolą posuwu.

Symulacja obróbki
Moduł realistycznej symulacji obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki jest dedykowany do maszyn wieloosiowych. Symulacja jest przeprowadzana w oparciu o kod NC z możliwością uwzględnienia dynamiki ruchów maszyny.

Post Builder
To moduł umożliwiający samodzielną definicję postprocesorów w okienkowym środowisku Windows.

Modelowanie
Każdy pakiet NX CAM może być rozszerzony o możliwości parametrycznego modelowania NX CAD, stanowiąc kompletne rozwiązanie CAD/CAM.

Licencje

Licencje wieczyste

Sposób licencjonowania oprogramowania obejmuje przede wszystkim licencje wieczyste, które nie wygasają po upływie ważności maintenance (opieka techniczna i aktualizacje).

NX CAM Foundation
Podstawowa licencja NX CAM spełniająca funkcję podstawy jak i przeglądarki. Każda licencja NX CAM jest sieciowa i standardowo wyposażona m.in. w środowisko złożeń, edycję brył (Synchronous Technology), weryfikację ścieżki, komplet translatorów i kreator postprocesorów.

NX CAM 2.5 axis Milling
Licencja zawierająca podstawowe obróbki frezarskie i wiercenia typowe dla elementów pryzmatycznych typu płyty, korpusy, odlewy. Posiada możliwość indeksowania 4 i 5 osi.

NX CAM 3 axis Milling
To licencja rozszerzająca możliwości NX CAM o obróbki typowe dla oprzyrządowania np. form wtryskowych, tłoczników, elektrod.

NX CAM 5 axis Milling
Pakiet zawierający operacje od obróbek 2.5- i 3-osiowych do zaawansowanych 4- i 5-osiowych łącznie z symulacją grafiki maszyny na bazie kodu NC.

NX CAM Total Machining
Pakiet zawierający większość możliwości Milling, Turning i EDM.

NX CAM Turbomachinery
Specjalistyczny pakiet do obróbki elementów typu wirniki wilelołopatkowe silników lotniczych.

NX CAM Turning
Licencja do obsługi operacji tokarskich.

NX Wire EDM
Umożliwia programowanie wycinarek drutowych w zakresie 2-4 osi sterowanych.

NX CMM
Specjalny pakiet do programowania maszyn pomiarowych CMM.

NX CAM Probing
To licencja umożliwiająca obsługę sond pomiarowych na maszynach typu frezarki i tokarki.

NX CAM Robotics
Specjalistyczny pakiet do programowania robotów frezujących z dedykowanymi rozwiązaniami dla ABB, FANUC, KUKA, YAKASAWA z symulacją kinematyki pracy modelu 3D robota.

NX CAM Additive Manufacturing
To specjalne pakiety do programowania przyrostowego drukarek 3D i maszyn hybrydowych.

Książki

eBooks do NX

eBooki to elektroniczne książki NX CAD (w formacie PDF) skierowane do indywidualnych użytkowników systemu NX, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST), jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać Synchronous. Co do szczegółów technicznych – to na podany w ankiecie email, otrzymają Państwo linki do pobrania poszczególnych plików książki NX CAD. Nie jesteśmy jednak organizacją non-profit, więc zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi użytkownikami naszych bezpłatnych publikacji. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

NX Synchronousbook 3
Synchronous Technology 3D

eBook – 100 str. (PDF) – 8 MB
Pliki 3D do ćwiczeń – 8 MB
Filmy instruktażowe – 640 MB

Podręcznik oparty na NX 8.0/8.5

Podgląd książki
NX ST & Realizebook 2
Synchronous 3D i 2D

Realize Shape

eBook – 184 str. (PDF) – 32 MB
Pliki 3D do ćwiczeń – 20 MB
Filmy instruktażowe – 900 MB

Podgląd książki
NX CAD Podstawybook 1
Modelowanie bryłowe
Synchronous 3D i 2D
Realize Shape

eBook – 300 str. (PDF) – 58 MB
Pliki 3D do ćwiczeń – 30 MB
Filmy instruktażowe – 1 GB

Podgląd książki

 

Drukowane książki NX CAD/CAM

Drukowane podręczniki są przeznaczone dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników oprogramowania NX. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

NX CAD Podstawybook 1
Kolor 360 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
Formy wtryskowebook 3
Kolor 400 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
NX Tłocznikibook 4
Kolor 400 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
NX CAM & VMbook 2
Kolor 524 str. + DVD
Podgląd książkiZamów
Pobierz

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

Additive Manufacturing
nx cam materialy1
Pobierz materiał
NX Turbomachinery Milling
nx cam materialy3
Pobierz materiał
Testy

Wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

Oferta jest skierowana do potencjalnych Klientów zainteresowanych tymi rozwiązaniami lub pragnących porównać możliwości NX ze stosowanymi aktualnie rozwiązaniami jaki i firm już posiadających oprogramowanie NX.

Aby w pełni wykorzystać pakiet NX CAD/CAM wersja testowa warto skorzystać z wstępnych szkoleń, warsztatów czy konsultacji online.

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

- licencję testową na 7 – 30 dni, 
- nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
- wypożyczenie książki lub eBook, 
- wstępne szkolenie np. online, 
- pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
- postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.
book wersja testowa

 

Korzyści zastosowaniaNX CAM od camdivision

ico sprzedaz

LIDER SPRZEDAŻY NX CAM W POLSCE

Jesteśmy pionierami i liderem sprzedaży oprogramowania NX CAM w Polsce. Tworzyliśmy i weryfikujemy polską wersję, wydajemy podręczniki i piszemy autorskie aplikacje we współpracy z SIEMENS PLM Software.
ico odwzorowanie

WIERNE ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI

Realistyczna symulacja obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki w oparciu o kod NC – z możliwością uwzględnienia dynamiki ruchów – to unikalne zintegrowane rozwiązanie na rynku.
ico wiedza

NAJWIĘKSZE DOŚWIADCZENIE NA RYNKU

Nasi specjaliści wdrażają oprogramowanie CAM od ponad 15 lat i mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń, wdrożeń technologicznych i tworzeniu postprocesorów.
ico unikalny

UNIKALNE ROZWIĄZANIA

Technologia Synchroniczna, programowanie robotów, drukarki 3D i maszyny hybrydowe to dziedziny w których SIEMENS wraz z NX CAM jest pionierem i liderem na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Dowiedz się więcejProfesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe
book wersja testowa
Podstawy NX
book nx cad promo
eBooki & podręczniki
book ebook

Jesteś zainteresowany?Wypełnij formularz kontaktowy

Proszę wpisać swoje imię!

Proszę podać prawidłowy adres e-mail

Proszę podać poprawny numer telefonu!

Invalid Input

Invalid Input

Zostaw wiadomość!
1000 znaków pozostało