Image

Technical support & software upgrade

Korzystanie z usługi maintenance obejmuje przede wszystkim możliwość instalacji nowych wersji, aktualizacji oprogramowania, dokumentacji technicznej, bibliotek norm, materiałów szkoleniowych oraz dostęp do panelu pomocy technicznej.

 

icon offcanvas

Bezpośrednia pomoc techniczna

jest realizowana poprzez specjalny portal techniczny stworzony dla naszych Klientów czyli Panel serwisu technicznego. Oprogamowanie TeamViewer (zdalny pulipt on-line) uzupełnia naszą możliwość kontaktu z Klientem. W razie niemożności skorzystania z w/w możliwości prosimy o przesłanie zagadnienia technicznego mailem na adres serwis@camdivision.com

Pomoc techniczna jest świadczona w godzinach pracy 7.30 – 15.30.

POBIERZ GENERATOR SESJI TEAMVIEWER
LOGOWANIE DO PANELU POMOCY!

NX 1953 SERIES (2021.1)

NX 1953 SERIES ukazał się 12.12.2020 roku. 

MU - Monthly Updates