"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

Tool & Product Costing / przełom w wycenie form i tłoczników!

Tool Costing to przełomowa - niezależna aplikacja - która jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego i precyzyjnego kosztorysowania oprzyrządowania na podstawie modelu 3D wypraski (dla form wtryskowych), modelu odlewu (formy odlewnicze) lub modelu części blaszanej dla tłoczników.
Kompletna wycena oprzyrządowania jest wykonywana w ciągu 15-30 minut w zależności od stopnia skomplikowania analizowanego modelu.

Dzięki precyzyjnym analizom opartym o model 3d, aplikacja tool costing pozwala oszacować z dużą dokładnością koszty oprzyrządowania.

Slide 1
 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE Tool Costing SIEMENS

TOOL COSTING

Globalne rynki i rosnąca presja na redukcję kosztów wymagają profesjonalnego zarządzania kosztami w zakresie form i oprzyrządowania. Z pomocą przychodzi aplikacja Tool Costing - część środowiska PCM.

PCM (Product Cost Management) jest narzędziem służącym do kosztorysowania produktu. Umożliwia szybkie ustalenie ceny przyszłego produktu, zyskowności, wielkości produkcji itp. W skład kosztów produkcyjnych produktu wchodzą zarówno materiały niezbędne do produkcji (np. granulat), jak i narzędzia produkcyjne. Do narzędzi produkcyjnych można zaliczyć formy wtryskowe, tłoczniki wielotaktowe itp.

Dzięki precyzyjnym analizom PCM pozwala, na podstawie gotowej części, oszacować z dużą dokładnością koszty narzędzi produkcyjnych. Przy wycenie np. form wtryskowych PCM analizuje detal i automatycznie wykrywa gabaryt części, grubość ścianek, liczbę i wielkość żeber, miejsca pod suwak, wkładki itd.

Po wykonaniu analizy dane są przenoszone do środowiska kosztorysowania. W tym środowisku można ustalić między innymi region produkcyjny, walutę, krotności formy, typ kanałów wtryskowych itd. Oczywiście można także określić procentowy udział kosztów obsługi narzędzia (serwisowanie). Na podstawie powyższych informacji PCM oblicza i generuje listę materiałową, która określa czas wykonania poszczególnych operacji np. czas drążenia, czas frezowania, czas poświęcony na przygotowanie poszczególnych części itp.

PCM dostarcza użytkownikowi kilkadziesiąt diagramów obrazujących udział procentowy poszczególnych operacji. Dzięki temu w bardzo szybki sposób można określić, czy lepiej części zamawiać, czy wykonywać we własnym zakresie.

PCM w końcowej fazie generuje zestawienie kosztów, które są bardzo przydatne w pertraktacjach z klientem. Mając dokładny obraz kosztów, bardzo szybko można je zoptymalizować. Dzięki możliwości zmiany dowolnego parametru z wyceny, np. kraju, w którym będzie wykonywane narzędzie, w bardzo klarowny sposób można wykonać konkurencyjną ofertę.

Korzyści oferowane przez zintegrowaną platformę obliczania kosztów

Rozwój szczegółowej wiedzy na temat kosztów i maksymalna przejrzystość są konieczne do osiągnięcia przejrzystości zarządzania kosztami oprzyrządowania. Aplikacja Tool Costing zapewnia:

 • redukcję czasu i wysiłku potrzebnego do przygotowania zestawień kosztowych
 • utrzymanie wiedzy na temat kosztów wewnątrz firmy dzięki obliczeniom opartym o bazę danych
 • mocniejsza pozycję w negocjacjach cenowych z dostawcami
 • lepszą stopa zwrotu z inwestycji dzięki obliczaniu wariantów wykonywanego oprzyrządowania i zmian
 • zrozumienie czynników kosztotwórczych i ich wpływu na koszt całego oprzyrządowania
 • lepsze zarządzanie wiedzą dla wszystkich zleceniodawców i analityków cen
 • wsparcie w negocjacjach struktury kosztów oraz spotkaniach (warsztatach)z udziałem producentów i dostawców oprzyrządowania
 • zmniejszone wydatki na oprzyrządowanie i lepsza efektywność wycen
 • osiąganie kosztów docelowych poprzez szczegółową i weryfikowalną analizę kosztu oprzyrządowania

Wycena oprzyrządowania na bazie projektu 3D  Oprogramowanie Tool Costing umożliwia parametryczne obliczenie kosztów oprzyrządowania wykonywanego różnymi technologiami takimi jak formowanie wtryskowe, odlewanie wysokociśnieniowe, tłoczenie wielotaktowe, cięcie laserowe i inne na bazie modelu 3D.

 

Aby przystąpić do wykonywania obliczeń, należy po prostu wybrać technologię oprzyrządowania i opisać geometrię części. Możliwe jest wykonywanie bezpośredniej analizy i importu modeli 3D bezpośrednio z NX, CATIA, Pro/ENGINEER, MATERIALISE lub z neutralnych formatów wymiany, takich jak PARASOLID, IGES, STEP, STL lub format JT.

Dane referencyjne do analizy kosztów
Software do wyceny oprzyrządowania (Tool Costing) oferuje dostęp do szerokiego zbioru danych źródłowych. Dobór profili i lokalizacji z tej bazy danych pozwala na wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych danych, takich jak specyfikacje, techniki produkcji i stawki godzinowe. Informacje te mogą zostać także skonfigurowane w sposób spełniający wymagania klientów. W efekcie otrzymujemy wycenę oprzyrządowania o wysokim poziomie szczegółowości, która pozwala użytkownikowi na elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów.

Istotne funkcjonalności

Software do wyceny oprzyrządowania - Tool Costing - oferuje dostęp do szerokiego zbioru danych źródłowych. Dobór profili i lokalizacji z tej bazy danych źródłowych pozwala na wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych danych, takich jak specyfikacje, techniki produkcji i stawki godzinowe. Informacje te mogą zostać także skonfigurowane w sposób spełniający wymagania klientów.

W efekcie otrzymujemy wycenę oprzyrządowania o wysokim poziomie szczegółowości, która pozwala użytkownikowi na elastyczność w tworzeniu zestawień kosztowych.

Najistotniejsze cechy rozwiązania:

 • parametryczna metoda wyceny na bazie projektu 3D
 • elastyczne obliczenia kosztów i indywidualne raporty
 • ogólnofirmowe zarządzanie wiedzą w oparciu o platformę bazy danych
 • import i eksport dostosowanych arkuszy zestawień kosztowych
 • rzetelne obliczenia sprawdzające
 • obsługa wszystkich głównych technologii oprzyrządowania: formowanie wtryskowe, odlewanie, tłoczenie postępowe, cięcie laserowe

Oprogramowanie Tool Costing oferuje wyjątkową możliwość określenia interakcji między kosztami
oprzyrządowania a komponentu przy różnych ilościach, zapewniając jednocześnie wiarygodność
i transparentność projektu oprzyrządowania. Aby przeprowadzić wycenę produktu (Product Costing), można stosować połączenie wyceny oprzyrządowania (Tool Costing) oraz oprogramowanie Teamcenter, tworząc w pełni zintegrowane rozwiązanie obliczeniowe.

Ponadto, koszty oprzyrządowania w ramach zintegrowanego rozwiązania są ujmowane
całościowo w zestawieniach materiałowych oraz programie produktu projektu. Zmiany kosztów mogą być automatycznie aktualizowane na poziomie produktu i projektu.

Wspólna platforma dla kosztów produktu i narzędzi

Jakość i konstrukcja oprzyrządowania wpływa nie tylko na koszty oprzyrządowania, ale także na koszt jednostkowy wytwarzanych części. Zoptymalizowane oszacowanie całkowitego kosztu wymaga ogólnej oceny kosztów części i oprzyrządowania. W praktyce, większości firm brakuje zintegrowanego systemu kalkulacji kosztów części i oprzyrządowania, przez co ocena całkowitego kosztu jest często trudna lub niemożliwa.

Tool Costing Moduły

To moduł do wyceny oprzyrządowania np. form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia wykonanie szybkich i rzetelnych wycen i przejrzystych zestawień kosztowych. Pozwala na optymalizację wydatków ponoszonych na oprzyrządowanie i zapewnić lepszą jakość oferty dostawców. Ze względu na wzrost stopnia złożoności oprzyrządowania i coraz mniejsze serie produkcyjne wycena stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych specjalistów w zakresie oprzyrządowania i udaje się tylko przy pomocy bardzo wydajnego systemu obliczającego koszty, który dostarcza szybsze, dokładniejsze i bardziej zrozumiałe wyniki na bazie modeli 3D.

Seria standardowych funkcji wizualizacyjnych w narzędziach 3D, takich jak pomiary i przekroje, pozwala na łatwe i szybkie automatyczne rozpoznanie licznych cech części takich jak kieszenie, podcięcia, naby, żebra i inne.

Product Costing
To moduł do wyceny produktu, który umożliwia firmom produkcyjnych posiadanie szczegółowej wiedzy na temat kosztów, zapewnia maksymalną przejrzystość w celu osiągnięcia doskonałej jakości zarządzania kosztami produktu. Zapewnia szybki proces wstępnej kalkulacji kosztów produktu, jednolitą metodologię przeprowadzania kalkulacji kosztów i zawiera spójną bazę danych. Pozwala założyć optymalną cenę sprzedaży produktu dzięki analizie kosztów opartej na wbudowanej bazie wiedzy i generuje wiarygodną wycenę produktu z bezpiecznym marginesem błędu.

Tool Costing Synthetics

Tool Costing Synthetics pozwala obliczyć koszty różnych typów oprzyrządowania, występujących w procesach wytwarzania tworzyw sztucznych i syntetyków. Podstawową metodologią są parametryczne obliczenia referencyjne w oparciu o geometrię części 3D.

Content Costing
Moduł Costing Content pozwala użytkownikowi na dostęp do danych referencyjnych, które obejmują informacje techniczne na temat materiałów i maszyn, informacje ekonomiczne (koszty) dotyczące zakładów produkcyjnych (stawki godzinowe, stóp procentowych, kosztów biura i kosztów produkcji, kosztów energii itd.) i maszyn (wartości nabycia, wskaźniki utrzymania, zużycie energii itp.)

Magics CalCard
To opcjonalne oprogramowanie wspomagające definiowanie geometrii części dla Tool Costing
Magics CalCard Interface package NX, CATIA, Pro/E. Zawiera możliwość bezpośredniego startu Magics CalCard z plików NX, CATIA i Pro/E.

Product Costing – Calculation
Moduł umożliwia użytkownikowi wycenę produktu w systemie, która wykorzystuje metodologię
kalkulacji w oparciu o podejście oddolne (od dołu do góry). Ta metoda opiera się na uszczegółowionej strukturze produktu i określa wykorzystanie kosztów materiałowych.

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

Materiały

PLM TEAMCENTER
Pobierz materiał

eBook

Tool Costing
Pobierz materiał

Korzyści zastosowania
TOOL COSTING od CAMdivision

Materiały

SZYBKA I PRECYZYJNA
WYCENA KOSZTÓW

W znacznym stopniu zredukowany czas i wysiłek potrzebny do przygotowania najbardziej złożonych zestawień kosztowych.

Materiały

WARIANTOWOŚĆ
KALKULACJI

Lepsza stopa zwrotu z inwestycji dzięki obliczaniu różnych wariantów oprzyrządowania i pełnej kontroli nad kolejnymi zmianami.

Materiały

MODEL 3D JAKO
BAZA OBLICZEŃ

Podstawą do przeprowadzenia kalkulacji jest rzeczywisty model 3D wypraski lub części blaszanej, który jest następnie poddawany szczegółowej analizie technologicznej.

Materiały

NIEOCENIONA POMOC
DLA SPECJALISTÓW

Wzrost stopnia złożoności form, coraz mniejsze serie produkcyjne, presja czasu … – tutaj Tool Costing będzie nieocenioną pomocą dla fachowców z branży narzędziowej!

Image

Wypróbuj wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

 • licencję testową na 7 – 30 dni, 
 • nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
 • wypożyczenie książki lub eBook, 
 • wstępne szkolenie np. online, 
 • pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
 • postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Profesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe

eBook

Podstawy NX

eBook

eBooki & podręczniki

Materiały

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz kontaktowy!

Dane personalne

Please enter your name!

Wpisz prawidłową nazwę firmy

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook