Image

NX CAD / partner Twojego sukcesu

Jesteśmy największym polskim dostawcą oprogramowania NX CAD.  Oferujemy rozwiązania softwarowe oparte o zintegrowane aplikacje, które pozwalają na spójne wspomaganie wszelkich prac związanych z rozwojem produktu począwszy od założeń stylistycznych, projektu 3D przez cyfrową analizę i weryfikację, druk 3D oraz moduły wytwarzania CAM.
NX posiada specjalizowane aplikacje m.in. do wzornictwa, mechatroniki, obliczeń CAE, projektowania form wtryskowych, elektrod, tłoczników i wykrojników oraz kompozytów.

 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE NX CAD SIEMENS

Design with NX CAD

NX CAD to zintegrowane rozwiązanie, które pomaga wydajnie opracować innowacyjne produkty, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi i technologii konstruowania. NX CAD zapewnia najwyższą integrację różnych dyscyplin inżynierskich w otwartym, spójnym środowisku bez względu na to czy projektujemy elementy z metalu, tworzyw sztucznych czy kompozytów.

NX jest oparty na kernelu PARASOLID, który jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie kernelem modelowania bryłowego - właścicielem kernela jest SIEMENS Digital Industries Software. Z PARASOLID korzysta ponad 150 niezależnych dostawców oprogramowania i 350 innych aplikacji.

Szybkie, elastyczne i efektywne projektowanie
NX CAD umożliwia szybką i skuteczną pracę w pełnej gamie zadań projektowych począwszy od koncepcji 2D, poprzez modelowanie 3D części, dużych złożeń i tworzenie dokumentacji.

Bezproblemowa praca z danymi z innych systemów CAD
Synchronous Technology to innowacyjna technika pozwalająca na możliwości bezpośredniej edycji i modyfikacji wymiarów i relacji w plikach pochodzących z innych systemów CAD.

Obsługa nowoczesnych technologii
Nasze oprogramowanie daje pełne wsparcie do projektowania elementów przeznaczonych do druku 3D czy zbudowanych z nowoczesnych materiałów kompozytowych.

Unikalne funkcje
Szereg unikalnych funkcji NX CAD sprawia, że jest liderem w dziedzinie szybkiego modelowania i prototypowania części na miarę wyzwań przemysłu Industry 4.0.

Aplikacja NX Rapid CAD
CAMdivision tworzy specjalne autorskie aplikacje z serii "NX RAPID" automatyzujące i przyspieszające pracę w środowisku NX CAD/CAM i TEAMCENTER. Przykładem takiej aplikacji jest NX Rapid CAD zawierający szereg makr usprawiających pracę w środowisku NX CAD.

NX Rapid CAD

NX Rapid CAD to autorska aplikacja CAMdivision rozszerzająca licencje NX CAD oraz NX DRAFTING o dodatkowe funkcje oraz w pełni z nimi zintegrowana. W skład NX Rapid CAD wchodzą operacje usprawniające pracę zarówno z pojedynczymi częściami, całymi gotowymi podzespołami jaki i dokumentacją płaską. Zbiór funkcji zawartych w NX RAPID CAD został dobrany na bazie doświadczenia naszego działu technicznego jak i zarówno na sugestiach użytkowników oprogramowania NX.

 

Przykładowe funkcje
W skład licencji NX RAPID CAD wchodzą funkcje ułatwiające czynności związane z modelowaniem pojedynczych części, poszczególnych operacji, całych podzespołów oraz dokumentacji 2D.

 • Wybrane funkcje z pakietu „Części oraz operacje”: Funkcja „Folder” – otwiera oraz zaznacza dokładną lokalizacje zapisanego pliku w aplikacji „Eksplorator Windows” • Operacja „Zmień nazwę” – pozwala na bezpośrednią zmianę nazwy części roboczej jak i poszczególnych komponentów w złożeniu • Funkcja „Kopia części” – tworzy nieasocjatywną kopię części roboczej lub wybranego komponentu ze złożenia, zachowując oryginał
 • Opis wybranych funkcji z pakietu „Złożenia”: Opcja „Kopiowanie rodziny części do folderu złożenia” - kopiuje wszystkie elementy, które są stworzone za pomocą rodziny („elementy znormalizowane”) części do głównego folderu złożenia. • „Spakuj złożenie” – pakuje wszystkie komponenty złożenia do jednego pliku .zip
 • Opis wybranych funkcji z pakietu „Masa”: Funkcja „Policz masę” – oblicza masę dla całego roboczego złożenia jak i wszystkich komponentów i dodaje do nich atrybut (nazwę atrybutu użytkownik może ustalić indywidualnie)

 •  Opis wybranych funkcji z pakietu „Drafting”: Operacje „Ukryj / Pokaż granice widoków” – wyłączają lub włączają widoczność granic wszystkich widoków na aktywnym arkuszu w aplikacji rysunku 2D.

NX Rapid MOLD

NX Rapid MOLD jest dodatkowym pakietem skonfigurowanych baz NX Mold Wizard i narzędzi wspomagających pracę w NX, który zawiera szereg ustawień startowych przyspeszających pracę wg standardów w danej firmie. Dzięki swojej budowie pozwala zachować spójność danych między wszystkimi konstruktorami, ponieważ każdy korzysta z tej samej konfiguracji i pracuje w powtarzalny sposób. Dzięki temu możliwe jest szybkie przejęcie pracy przez innego konstruktora w celu jej kontynuowania.

  

Oprócz ustawień startowych zawiera w pełni zautomatyzowane części znormalizowane. Aktualnie bazy zostały wykonane w oparciu m.in. polskiego producenta części znormalizowanych: PROPLASTICA (FCPK BYTÓW). Rapid Mold zawiera w pełni skonfigurowany korpus formy, w którego skład wchodzą elementy znormalizowane takie jak: płyty, słupy prowadzące, kołki prowadzące, tuleje, nóżki, pierścienie, cofacze, śruby, zderzak itp. Ponadto w korpusie występuje wariantowość pozwalająca na bardzo szybkie dodanie dodatkowych śrub, podpór, płyt izolacyjnych, zamków, listwy transportowej.

  

Najważniejsze funkcje
NX Rapid Mold skraca czas potrzebny do konstruowania forma średnio o 30%, a w niektórych przypadkach nawet o 50% w stosunku do samego NX Mold Wizard.

Wybór wybranych funkcji:

 • Bazy części znormalizowanych i korpusów PROPLASTICA (FCPK Bytów)
 • Baza suwaków i skosów z możliwością szybkiego dodania śrub i kołków walcowych. Zasada generowania śrub na podstawie punktu. Wstawiając punkt pojawia się śruba i otwór pod nią
 • Wstawianie wypychaczy z automatycznym pozycjonowaniem
 • Automatyczne grawerowanie numeru na wypychaczu po zdefiniowaniu nr pozycji w zestawieniu.
 • Wariantowość parametrycznego korpusu:
  • odwracanie słupów prowadzących płyty
  • zmiana pozycji zasilania formy (przesuwanie pierścieni, tulei wtryskowej z osi formy
  • zmiana typu zderzaka napędzającego płyty wypychaczy (z kołnierzem, wkręcany, pasowany i wkręcany)
  • szybka zmiana ilości śrub i ich punktu zaczepienia w pierścieniach centrujących (śruba zagłębiona w pierścieniu lub wystająca)
  • dodawanie płyt izolacyjnych z automatycznym pozycjonowaniem do określonej płyty
  • możliwość automatycznego dodania drugiego pakietu płyt wypychaczy
  • możliwość wykonania przerwy między wybranymi płytami
  • możliwość edycji rozmiaru słupów tulejek bez konieczności wstawiania nowych brył
  • automatyzacja w dodawaniu śrub. Dodanie punktu generuje śrubę oraz otwór w poszczególnych płytach
  • dodawanie podpór z automatycznym dobieraniem wysokości i z automatycznym pozycjonowaniem
  • dodawanie listwy transportowej z automatycznym pozycjonowaniem i dobieraniem długości.
  • ...
NX Rapid EDW

Aplikacja NX Rapid EDW jest dodatkiem do NX zawierającym bazy półfabrykatów do elektrod i oprawek. Umożliwia automatyczne generowanie drzewa złożenia z elektrodami, powtarzalnego u wszystkich technologów. Automatyzacja w tworzeniu części roboczej elektrody (automatyczne generalnie brył dla zamkniętych żeber, automatyczne generowanie negatywu, który trzeba obrobić przez usuniecie zbędnych ścianek). Zawiera polecenia do zarządzania lista elektrod z możliwością edycji informacji, które będą wyświetlane na karcie najazdów.

Rapid EDW jest dodatkiem do aplikacji NX Electrode Design. Zawiera spersonalizowane ustawienia maksymalnie przyspieszające wykonywanie elektrod i dokumentacji.

.Electrode

 

Wybrane funkcje
Funkcjonalności: • Automatyczne otwieranie folderu, w którym pracujemy - otwierając plik z historii program wyszukuje i otwiera folder, w którym plik się znajduje • Automatyczne dodawanie daty do wszystkich plików lub wybranych - program dodaje datę systemową do elektrody • Automatyczna aktualizacja najazdów dla elektrod ręcznie przesuwanych - program posiada możliwość aktualizacji do 20 pozycji jednej elektrody po manualnym przesuwaniu • Aktualizacja atrybutów elektrod - program umożliwia zaczytywanie nazwy plików do atrybutów dzięki czemu dokumentacja płaska jest wypełniona: numerem elektrody, nazwą projektu, nazwą własną części • Generowanie najazdu po kącie - program umożliwia zaznaczanie elektrody, następnie przesuniecie jej o zadany kąt i wygenerowanie punku początkowego (startowego). Na dokumentacji płaskiej pojawia się współrzędna startowa i końcowa • Automatyczne generowanie kart najazdu ze wszystkich elektrod do plików PDF z zachowaniem nazw odpowiadających nazwom elektrod • Automatyczne generowanie wszystkich elektrod do formatu STP jako pojedyncze pliki o nazwie elektrody...

NX Rapid PROGRESSIVE

NX Rapid PROGRESSIVE jest dodatkiem do licencji NX Progressive Die Wizard lub NX Progressive Design. Zawiera szereg skonfigurowanych bibliotek zgodnych z obecną praktyką wykorzystywaną w projektowaniu tłoczników postępowych oraz jednotaktowych. Odpowiednie ustawienia gwarantują poprawność pracy oraz szybką budowę narzędzi.

Dzięki dużej liczbie wariantowości można zbudować narzędzie o dowolnej ilości płyt. Obecnie konfiguracja oparta jest na katalogach FIBRO, MXnorm oraz PROPLASTICA (d. FCPK Bytów).

NX Rapid Progressive

Najważniejsze funkcje

Zawartość konfiguracji NX pod tłoczniki jednotaktowe i wielotaktowe:

 1. Nowa uporządkowana struktura złożenia z podziałem na połówkę górną i dolną narzędzia.
 2. Dopracowane ustawienia startowe: tolerancje, kolory, rysunek płaski, formatki, itp.
 3. Korpus wielowariantowy:
 • zmienne ilość płyt – płynna zmiana rozmiaru bez konieczności ręczego edytowania i bez konieczności stosowania wiązań,
 • zmienna ilość śrub (dodawanie śruby na podstawie punktu, dodany punkt wygeneruje śrubę i odpowiedni otwór oraz gwint),
 • zmienna ilość elementów prowadzących (słupy, tuleje, itp.)
 • automatyczna zmiana rozstawów elementów znormalizowanych po zmianie gabarytu narzędzia,
 • możliwość dodawania modułów płytowych do narzędzia...

4. Części znormalizowane dodawane do narzędzia:

 • datowniki, słupy, tuleje, elementy transportowe, stemple wykrawające, stemple zaginające
 • płytki dystansowe, katalogi śrub, kołków, podnośniki, sprężyny, czopy...

5. Automatyczna lista zestawieniowa na podstawie wstawianych części:

 • automatyczne zaczytywanie katalogów, dostawców, materiałów, nazw, uwag, itp.
 • automatyczne określenie gabarytów dla części dodanych z biblioteki,
 • skonfigurowany eksport do excela
NX Rapid PROBING

NX Rapid PROBING to moduł NX Probing poddany kastomizacji przez CAMdivision. W zależności od typu maszyny i dostępności cykli pomiarowych umożliwia programowanie pomiarów m.in. na sterowaniach Heidenhain, Fanuc, Sinumerik, OSP Okuma przy pomocy sond Blum czy Renishaw. Możliwa jest pełna symulacja procesu na bazie kodu NC, również na frezarkach 5-osiowych czy centrach tokarsko-frezarskich.

  

Przykładowe funkcje NX Rapid PROBING - HEIDENHAIN

Istnieje możliwość generowania w kodzie NC kilkunastu cykli pomiarowych oraz operacji kalibracyjnych dla danych cech geometrycznych.

 • CECHY GEOMETRYCZNE: 1) Pomiar współrzędnej X, Y Z TCH PROBE 427 POMIAR WSPÓŁRZĘDNEJ TCH PROBE 419 PKT.ODN.POJED. OS, 2) Pomiar mostka zewnętrznego TCH PROBE 426 POMIAR MOSTKA ZEWN. TCH PROBE 409 PKT ODN. SRODEK MOSTKA, 3) Pomiar szerokości wewnętrznej TCH PROBE 425 POMIAR SZEROKOSCI WEW. TCH PROBE 408 PKT ODN. SRODEK ROWKA, 4) Pomiar kąta TCH PROBE 420 POMIAR KATA TCH PROBE 400 OBROT PODSTAWOWY TCH PROBE 403 ROT PRZEZ OS C, 6) Pomiar 3D TCH PROBE 4.0 POMIAR 3D...
 • OPERACJE KALIBRACYJNE: 1) Kalibracja promienia sondy na pierścieniu TCH PROBE 2.0 TS KALIBROWAC, 2) Kalibracja długości sondy TCH PROBE 9.0 TS KAL. DLUGOSC, 3) Kalibrowanie R i L sondy na kuli TCH PROBE 460 CALIBRATE TS...

 

Przykładowe funkcje NX Rapid PROBING - SINUMERIK

Do dyspozycji mamy m.in. poniższe cykle pomiarowe:

 • CECHY GEOMETRYCZNE: 1) Ustawienie krawędzi – Punkt (CYCLE978) Pomiar współrzędnej X, Y Z, 2) Odległość krawędziWypust (CYCLE997), 3) Odległość krawędzi – Rowek (CYCLE977), 4) Odległość krawędzi - Zorientowanie krawędzi (CYCLE998) Pomiar kąta w płaszczyźnie 2D, 5) 3D - Zorientowanie płaszczyzny (CYCLE998), 6) Otwór - 1 otwór (CYCLE977)...
NX Rapid CNC REPORT

NX Rapid CNC REPORT to rozszerzone Raporty obróbki zawierają dodatkowe informacje w formie tabelarycznej jako plik TXT lub EXCEL, HTML czy PDF. Minimalny/maksymalny wysięg narzędzia, dodatkowa numeracja operacji, zmiana nazewnictwa, zużycie, export danych do systemu ERP czy PLM, to niektóre z dodatkowych wymagań, które realizujemy w takich projektach. Możliwość prezentacji tych danych na spersonalizowanych rysunkach/dokumentacji 2D/3D umożliwia eliminację dokumentacji papierowej z obiegu dokumentacji w firmie.

Simple shopdoc

 

Prezentacja danych
Możliwość prezentacji tych danych na spersonalizowanych rysunkach/dokumentacji 2D/3D umożliwia kontrolę obciążenia pracowników, narzędzi, maszyn i przesyłania tych danych do systemu DNC czy PLM. Przy takich założeniach jest możliwa całkowita eliminacja papierowej dokumentacji 2D i przejście na obieg dokumentacji zgodnej ze standardami Industry 4.0.

CAMdivision App

Prezentujemy Państwu pierwszą (bezpłatną) aplikację na urządzenia mobilne, związaną z wdrażanym oprogramowaniem NX CAx/PLM, usługami i nie tylko... 

Pobierz z Google Play lub App Store: szukaj CAMdivision

GooglePLay                                                 AppStorepl
 QR CODE ANDROID v1    QR CODE IPHONE v1


Dzięki aplikacji CAMdivision można w jednym miejscu mieć szybki dostęp do informacji m.in. z zakresu: 

 • Software – info o ostatnich aktualizacjach i nowych wersjach
 • Panel wsparcia technicznego – sprawdzić status zgłoszenia
 • Oferty i promocje – wysłać szybkie zapytanie ofertowe
 • NX Blog, Social Media – infomacje o nowych wpisach
 • Książki i eBooki – zapowiedzi i informacje o ukazaniu się nowych pozycji
 • Szkolenia – info o terminach i zakresie najbliższych szkoleń
 • Postprocesory – szybkie zapytanie i dostęp do konfiguracji
 • Webinary - info o nadchodzących i dostęp do zapisu 
 • ...można również posłuchać muzyki zespołu Mariage Blance tworzonego m.in. przez pracowników CAMdivision! :)

Rejestracja konta w aplikacji umożliwia dodatkowo:

 • otrzymywanie spersonalizowanych informacji
 • dostęp do czatu
 • udział w konkursach dla użytkowników aplikacji

Zachęcamy do pobrania i dzielenia się z nami wrażeniami, ponieważ aplikacja będzie podążać za Państwa wymaganiami.

 Aplikacja mobilna

NX CAD Capabilities

NX CAD umożliwia stosowanie najnowszych narzędzi i metod projektowania, które zapewniają większą wydajność i obniżenie kosztów przy coraz większej złożoności produktów i rozproszenia zespołów projektowych.

Modelowanie 3D
NX CAD zapewnia kompleksowe modelowanie począwszy od modelowania bryłowego do najbardziej zaawansowanego modelowania powierzchniowego i Convergent Modeling.

Convergent Modeling
Najnowsza technika modelowania pozwala na jednoczesną pracę z danymi w postaci siatki (STL) oraz tradycyjnymi modelami bryłowymi i powierzchniowymi – głównie do druku 3D.

Synchronous Technology
Zawarta w każdym pakiecie NX CAD/CAE/CAM technika Synchronous Technology pozwala na bezpośrednią edycję plików 3D i 2D pochodzących z dowolnego, innego systemu CAD.

Pełna integracja
Pełna integracja szerokiej gamy pakietów CAD/CAE/CAM dla wileu branż przemysłu z środowiskiem zarządzania cyklem życia produktu PLM to unikalne na rynku rozwiązanie.

Polska wersja
Cały pakiet rozwiązań NX CAx posiada polską wersję językową interfejsu, dokumentacji oraz specjalistycznych podręczników również w języku polskim, co ułatwia proces wdrożenia.

Moduły
NX CAD posiada specjalizowane aplikacje m.in. do wzornictwa, mechatroniki, obliczeń CAE, projektowania form wtryskowych, elektrod, tłoczników i wykrojników oraz kompozytów.

NX CAD Configuration

NX CAD posiada szereg modułów, które można w elastyczny sposób konfigurować i rozbudowywać w ramach pakietów oprogramowania i dostosować do wymagań Klienta.

NX Solid & Surface
NX CAD posiada nieograniczone możliwości modelowania brylowo-powierzchniowego wyznaczając standardy w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu Automotive, Aerospace czy Mold & Die.

NX Sheet Metal
Zintegrowane z NX CAD środowisko projektowania elementów z blach posiada również specjalne funkcje zaprojektowane z myślą o specyfice przemysłu Aerospace i Automotive.

NX Mold & Electrode Wizard
To kompleksowe rozwiązanie do projektowania form wtryskowych umożliwiajace przeprowadzenie procesu projektowania od analizy detalu po projekt form i elektrod.

NX Progressive Wizard
Zawiera specjalistyczną wiedzę, by zautomatyzować proces pobrania geometrii części, jej rozwinięcie i ułożenie na taśmie, a następnie zaprojektowanie tłocznika (wykrojnika).

NX Routing
NX CAD posiada możliwość modelowania systemów typu Routing w tym przewodów rurowych, elektrycznych, hydraulicznych z pełnym wykorzystaniem baz normaliów.

NX CAE i NX CAM
NX CAD można rozbudować o funkcje do szerokiej gamy obliczeń inżynierskich CAE oraz możliwości programowania obrabiarek CNC, robotów frezujących i drukarek 3D.

Pakiety
Poszczególne moduły oferujemy w ramach dostępnych gotowych pakietów licencji lub można je samodzielnie skonfigurować w ramach poszczególnych opcji software.

NX CAD Pakiety licencji

Dla poszczególnych branż przemysłu – np. Automotive, Aerospace, Mold, Composites - NX CAD posiada szereg pakietów licencji, które można konfigurować wg własnych potrzeb. Licencje NX mają charakter stałych (wieczystych), tzn. nie wygasają po upływie ważności maintenance (opieki technicznej).
Możliwa jest również czasowa dzierżawa licencji pod określony projekt oraz wygenerowanie licencji testowych na określony pakiet licencji.

NX CAD Mechanical Design
NX CAD MACH to najpopularniejsze pakiety do projektowania mechanicznego stosowane w wielu dziedzinach przemysłu. 4 poziomy pakietów o różnych możliwościach modelowania i cen umożliwiają szybki start i komfort przejścia na wyższy poziom projektowania.

NX Industrial Design & Styling
To dedykowane pakiety do stylizacji zawierające najbardziej zaawansowane możliwości modelowania powierzchniowego łącznie z NX Realize Shape (Subdivision Surface Modeling).

NX Additive Manufacturing
Additive Manufacturing to najnowsze pakiety do przygotowania, optymalizacji i programowania drukarek 3D oraz obrabiarek CNC  stosowane w technologii przyrostowej.

NX Tooling Design
NX Mold Design (formy wtryskowe), NX Progressive Design (tłoczniki i wykrojniki) , NX Electrode Design (elektrody) to typowe pakiety służące do projektowania oprzyrządowania.

NX Electro-Mechanical Design
NX Mechatronics Concept Designer, NX Routing, Piping, Tubing, Harness i NX PCB Exchange to pakiety stosowane do tworzenia projektów elektromechanicznych.

NX & FIBERSIM
To zintegrowane środowisko do projektowania i wytwarzania produktów kompozytowych.

eBooks do NX

eBooki to elektroniczne książki NX CAD (w formacie PDF) skierowane do indywidualnych użytkowników systemu NX, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST), jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać technologię synchroniczną.

Co do szczegółów technicznych – to na podany w ankiecie email, otrzymają Państwo linki do pobrania poszczególnych plików książki NX CAD. Nie jesteśmy jednak organizacją non-profit, więc zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi użytkownikami naszych bezpłatnych publikacji. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

eBook

NX Synchronous Technology
Synchronous Technology 3D

 • eBook – 154 str. (PDF) – 40 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 34 MB
 • Filmy instruktażowe – 460 MB

Podgląd książki

eBook

NX CAM Podstawy
Frezowanie 3-osiowe

 • eBook – 140 str. (PDF) – 70 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 8 MB
 • Filmy instruktażowe – 530 MB

Podgląd książki

eBook

NX ST & Realize Shape
Realize Shape & ST

 • eBook – 202 str. (PDF) – 46 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – 48 MB
 • Filmy instruktażowe – 649 MB

Podgląd książki

Drukowane książki NX CAD/CAM

Drukowane podręczniki są przeznaczone dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników oprogramowania NX. Publikacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o.o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

eBook

NX CAD Podstawy
Kolor 360 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX Formy wtryskowe
Kolor 400 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX Tłoczniki wielotaktowe
Kolor 400 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

eBook

NX CAM Podstawy
Kolor 524 str. + DVD

Podgląd książki

Zamów online

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

Materiały

NX CAD CAM CAE
Pobierz materiał

eBook

NX CAD MACH pakiety
Pobierz materiał

Korzyści zastosowania
NX CAD od CAMdivision

Materiały

PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE
KSZTAŁTÓW

Zaawansowane funkcjonalności modelowania bryłowo-powierzchniowego NX CAD z szeroką gamą poleceń do kontroli i analizy kształtów umożliwiają zamodelowanie dowolnie skomplikowanych kształtów jakie podsunie nam wyobraźnia.

Materiały

WYDAJNOŚĆ
& JAKOŚĆ

Przy wykorzystaniu Synchronous Technology w NX CAD czas potrzebny do edycji projektów pochodzących z innych systemów CAD skraca się z kilku godzin do kilku sekund przy zachowaniu pełnej kontroli nad jakością modeli.

Materiały

PROSTOTA AKTUALIZACJI
DUŻYCH PROJEKTÓW

Składające się z tysięcy cześci projekty maszyn, pojazdów czy statków nie są barierą dla konstruktora pracującego na NX CAD. Specjalne funkcje do pracy na dużych złożeniach pozwalają na łatwą i szybką edycję bez względu na rozmiar pliku.

Materiały

PEŁNA
AUTOMATYZACJA

Bogata biblioteki normaliów, możliwość tworzenia własnych poleceń i makr, pełna kontrola nad aktualizacją, automatyzowanie powtarzalnych procesów znaczenie skraca czas wdrożenia nowych zadań i projektów.

Image

Wypróbuj wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

 • licencję testową na 7 – 30 dni, 
 • nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
 • wypożyczenie książki lub eBook, 
 • wstępne szkolenie np. online, 
 • pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
 • postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Profesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe

eBook

Podstawy NX

eBook

eBooki & podręczniki

Materiały

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz kontaktowy!

Personal data

Please enter your name!

Wpisz prawidłową nazwę firmy

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!