"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

NX 2007 czyli 7 kluczowych nowości w NX 2021 December Release

Od 10 grudnia 2021 jest dostępna najnowsza aktualizacja NX December 2021 Release o numerze 2007. Opiszemy tutaj 7 nowości wersji 2007 w pakietach NX CAD, które wprowadzają nową jakość do modułów modelowania.

Poniżej opiszemy wybranych 7 najistotniejszych zmian jakie zostały wprowadzone do NX 2021 December Release wg naszego subiektywnego wyboru:

 1. Topology Optimizer
 2. Mold Design: Conformal Cooling Channel Design
 3. Nesting 2D
 4. Lattice-like subdivision body
 5. Optimize lattice from Simcenter3D results
 6. Draw Shape
 7. Assemblies & Automatic exploded views

Poniżej krótki przegląd 7 nowości w wersji 2007, które obejrzysz w w ciągu 2 minut i 7 sekund: 1) NX Topology Optimizer - to nowy pakiet do optymalizacji kształtu modelu wg wstępnych założeń konstrukcyjnych.


W wyniku optymalizacji powstaje obiekt typu konwergent, a parametry analizy są dostępne na drzewku historii.


2) NX Mold Design: Conformal Cooling - projektowanie kanałów konformalnych w środowisku NX Mold Design.

Polecenia Conformal cooling automatyzują proces projektowania konformalnych kanałów chłodzących
 • wykorzystuje istniejące krzywe, rzuty, przecięcia, punkty dopasowania
 • posiada opcję tworzenia gładkich naroży
 • edytuje krzywą chłodzenia poprzez przycinanie, wydłużanie, dzielenie, przesuwanie i przeciąganie
Posiada funkcjonalność definiowania obwodów chłodzących, dodawania kanału chłodzącego do węzła obwodu i definiowania parametrów kanału

3) NX Nesting - umożliwia maksymalizację i optymalizację wykorzystania materiału wejściowego dla profili 2D, którymi mogą być elementy blaszane, materiały kompozytowe, płytki drukowane itp.

 NX Nesting 2D jest w pełni zintegrowany z środowiskiem NX CAD i wykorzystuje najbardziej wydajny algorytm dostępny na rynku. 
Ponadto posiada:

 • rozkład pojedynczych i rodzin części
 • edytowalna biblioteka surowców / zapasów
 • znakowanie części
 • generowanie raportów

NX Nesting może być używany jako rozwiązanie dla plików z innych systemów CAD, Solid Edge, AutoCAD, SolidWorks i innych


4) Lattice-like subdivision body - w pakiecie NX Realize Shape polecenie Tube Cage zostało rozszerzone o opcję "Branched Path". Tworzy strukturę Lattice (typu Sub-division) z struktury polilinii jednym poleceniem.

   Parametry sterujące poleceniem to: 

 • Size: Node Size • Rod Size • Falloff Distance 
 • Segments: Cross section Rod segment counts 
 • oraz End caps 

5) Optimize lattice structure - wielkość struktury lattice może być optymalizowana na podstawie wyników obliczeń wytrzymałości z Simcenter 3D.

Optymalizacja polega na eksporcie wyników naprężeń Von Mises'a z optymalizacji siatki w Simcenter SOL200 i zastosowanie ich do parametrów Lattice/Rod Thickness. 


6) NX Draw Shape zapewnia swobodne szkicowanie koncepcyjne lub projektowania szczegółów, tworząc w pełni asocjatywną geometrię krzywych.

NX Draw Shape to nowe i ulepszone funkcje oparte na opiniach użytkowników obejmujące:
 • wykorzystanie istniejących krzywych
 • edycję liczby punktów splajnu
 • przyciąganie do punktów końcowych krzywej
 • kontrolę przycięcia i stycznej podczas rysowania w poprzek miejsca symetrii
 • polecenia przycinania i wydłużania
 • akceleratory klawiaturowe: Ctrl-D dla usunięcia, Ctrl-J dla edycji wyświetlania obiektu 

 7) Assemblies & Automatic exploded views to automatyczne generowanie widoków rozstrzelonych,  które eliminuje potrzebę ręcznego przestawiania każdego elementu w zespole.

Polecenie Automatyczne rozstrzelenia obsługuje zarówno złożenia z narzuconymi więzami jak i bez oraz uwzględnia jeśli to wymagane podzłożenia.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook