"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Nowa wersja Solid Edge 2020

Wraz z końcem lipca ukazała się nowa wersja Solid Edge – Solid Edge 2020. Jak co roku, nowa wersja wprowadza nowe funkcjonalności, o których warto wspomnieć.Zmiany w interfejsie

Domyślny „Pasek szybkiego dostępu" zyskał nową postać. Od wersji SE 2020 znajdziemy tam przydatne przyciski. Są to: Ostatnio otwierane dokumenty, Zapisz jako…, Opcje (szybki dostęp do ustawień SE), Zakończ SE. Oprócz wspomnianych, znajdują się również znane już: Zapisz, Cofnij oraz Ponów. Oczywiście pasek ten może być dowolnie personalizowany znaną opcją Dostosuj.Szyk 2D


Szkicując w środowisku sekwencyjnym, mamy możliwość przyspieszenia pracy korzystając z funkcjonalności Szyk 2D. Do wyboru jest szyk kołowy lub prostokątny. Jego definicja i tworzenie jest analogiczne do znanego już szyku 3D.
Nowa zakładka - Wydruk 3D


Podążając za nowymi trendami technologicznymi dodane zostały funkcjonalności wspierające technologie przyrostowe. Funkcje znajdujące się w zakładce Wydruk 3D umożliwią przygotowanie oraz sprawdzenie geometrii. Projekt zakończony zostaje eksportem do formatu .stl lub .3mf.


​Automatycznie skaluj szkic 2D lub 3D


Nowa funkcja Automatycznie skaluj szkic umożliwia dostosowywanie szkicu (niezwymiarowanej geometrii) do edytowanego wymiaru sterującego. Przykładowo, znacząca zmiana jednego wymiaru, np. dwukrotna może zniekształcić nam szkic i utrudnić dalszą pracę. Mając włączoną opcję Automatycznie skaluj szkic niezwymiarowana geometria dostosuje się do zmiany wymiaru. Domyślnie ta funkcja jest włączona. Działanie tej funkcji dobrze zobrazują poniższe screeny.Z użyciem Autoskalowania:


Bez użycia Autoskalowania:


Porównaj modeleDostępne jest nowe narzędzie – Porównaj modele. Stosując to narzędzie możemy szybko i łatwo porównać wskazane modele i zaobserwować zmiany jakie zostały zastosowane pomiędzy wersjami (rewizjami) danego modelu. Narzędzie jest proste w użyciu. W pierwszym kroku należy wskazać model odniesienia oraz model roboczy. Kolejnym krokiem będzie zadeklarowanie tolerancji objętościowej (domyślnie 0.1 %) oraz ustalenie jakim kolorem oznaczona zostanie objętość dodana, usunięta oraz jednakowa dla obydwu modeli.Zmiany w PMI – Przekrój wg płaszczyzny


Chcąc dokonać analizy geometrii użytkownik ma od tej pory do dyspozycji dodatkowe narzędzie. Oprócz znanych już Przekrój oraz Widok możliwe do użycia jest polecenie Przekrój wg płaszczyzny.
Jest to pierwsza porcja nowości w Solid Edge 2020. Nowości w module blaszanym oraz nesting 2D wymagają osobnych wpisów i takowe niebawem się ukażą.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook