"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Jak włączyć automatyczną aktualizację masy części podczas zapisu?

​NX może automatycznie obliczać masę komponentu podczas zapisywania pliku. Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona.

Poniżej procedura włączania automatycznego generowania masy komponentu:

1. Przejdź do ustawień użytkownika File-Utilities-Customer Defaults.

2. Wybierz Gateway-Materials/Mass zakładka Miscellaneous, zaznacz opcję Generate Mass Data i zmień Override Generate Mass Data na Always Generate.

3. Kliknij OK i ponownie uruchom NX.

Włączanie kolumny z masą (w nawigatorze złożeń):

1. Kliknij PPM na belkę Descriptive Part Name i wybierz Columns, następnie Mass (kg).

Generowanie masy:

1) Otwórz dowolny plik.

2) Zapisz go.

3) Zauważ, że obok nazwy pliku pojawił się wartość masy. Domyślnie masa jest generowana dla modelu znajdującego się na Reference Sets o nazwie Model.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook