"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Zarządzanie szablonami CAM

     Od wersji NX 9.0 zmienił się sposób zarządzania szablonami obróbek. Dzięki tym zmianom mamy teraz nad nimi łatwiejszą kontrolę podczas instalowania aktualizacji oprogramowania. Zacznę od paru słów wyjaśnień.

Lokalizacje szablonów

     Wraz z aktualizacją (Maintenance Release, w skrócie MR) dla danej wersji systemu, przeważnie aktualizowane są również wszystkie lub niektóre szablony obróbek. W tej sytuacji, jeżeli użytkownik zdefiniował własne ustawienia w szablonach podczas automatycznej instalacji aktualizacji, tracił te ustawienia, ponieważ szablony zostawały podmieniane na nowe. Taka sytuacja występowała w wersjach do NX 8.5.

 Od wersji NX 9.0 nowe szablony dostarczane podczas aktualizacji kopiowane są zawsze do katalogu …\Siemens\NX….\MACH\updates\template_part. W ustawieniach użytkownika mamy nową opcję o nazwie Use Latest Updated Templates, za pomocą której możemy kontrolować, skąd NX ma ładować szablony. Jeżeli opcja Use Latest Updated Templates jest włączona, oznacza to, że NX w pierwszej kolejności szuka danego szablonu w katalogu …\updates\template_part. Jeżeli katalog ten nie zawiera tego szablonu, wtedy NX szuka go w katalogu …\resource\template_part (…\Siemens\NX…..\MACH\...), gdzie przechowywane są szablony dostarczone z główną instalacją. Jeżeli natomiast opcja Use Latest Updated Templates jest wyłączona, szablon jest ładowany z katalogu …\resource\template_part.

Jeżeli użytkownik nie wprowadzał zmian w szablonach, to nie jest wymagane żadne działanie. NX automatycznie wybierze prawidłowy szablon.

Jeżeli zmiany były wprowadzane to:

      1. Dokonujemy scalenia szablonów

      2. Wycinamy pliki szablonów z katalogu …\updates\template_part i wklejamy je do …\resource\template_part zastępując istniejące pliki.

     Dzięki takiemu zabiegowi katalog \updates\ pozostanie pusty i przy kolejnej instalacji MR będziemy mogli automatycznie zorientować się jakie szablony zostały zaktualizowane. Oczywiście przy włączonej opcji Use Latest Updated Templates 

Scalenie szablonów

     Scalenie, czyli przejście ze „starych", tj. własnych szablonów użytkownika, na nowe, dostarczone wraz aktualizacją, możemy dokonać na dwa sposoby:

     1. Rozpoczynamy na nowych szablonach i definiujemy własne ustawienia na nowo. To rozwiązanie jest rekomendowane, ponieważ zapewnia przejęcie pełnego pakietu poprawek dostarczonych z aktualizacją.

     2. Sprawdzamy, co w danych szablonach się zmieniło (na bazie dokumentacji release notes) i wprowadzamy te zmiany do naszych szablonów. Jest to niezalecane rozwiązanie, ponieważ nie przejmiemy wszystkich poprawek dostarczonych z aktualizacją.

 Położenie opcji Use Latest Updated Templates

Wprowadzenie zmian wymaga ponownego uruchomienia programu.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook