"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Zagięcie wielokrawędziowe w środowisku blaszanym.

15 lipca 2020 roku została zaprezentowana przez firmę Siemens nowa odsłona programu Solid Edge 2021.  Wprowadza ona sporą ilość nowości i usprawnień związanych między innymi ze środowiskiem blaszanym. 

Zagięcie wielokrawędziowe

Nowo wprowadzone polecenie o nazwie "Zagięcie wielokrawędziowe" pozwala znacznie ograniczyć czas potrzebny na modelowanie zagięć w środowisku blaszanym

Umożliwia ono :

 • utworzenie zagięć na wybranych przez użytkownika programu, liniowych krawędziach grubości 
 • ustawienie kąta zagięcia elementu blaszanego
 • ustawienie odstępu od docięcia elementu blaszanego
 • odsunięcie zagięcia od wybranych krawędzi
 • przycięcie nachodzących/przecinających się elementów blaszanych

 Użycie polecenia jest możliwe w trybie projektowania sekwencyjnego. 

Sposób użycia polecenia

Polecenie Zagięcie wielokrawędziowe znajduje się w wstążce Narzędzia główne, w grupie operacji Część blaszana.

Pierwszym krokiem po wybraniu polecenia będzie wybór krawędzi na podstawie których wykonane zostaną zagięcia oraz akceptacja wyboru.

 Następnie należy określić parametry zagięcia. Można określić :

 • Czy zagięcie zostanie utworzone na całej długości krawędzi (rys.1) lub zostanie wyśrodkowane względem krawędzi (rys.2)
 • Czy punkt końcowy pomiaru zostanie umieszczony od wnętrza materiału przez długość zagięcia (rys.3) lub od zewnątrz materiału do długości zagięcia (rys.4)
 • Sposób dodania materiału poprzez opcje Materiał wewnątrz (rys.5), Materiał na zewnątrz (rys.6), Zagięcie na zewnątrz (rys.7)
 • Czy zostanie ustawiony odstęp od krawędzi docięcia materiału
 • Czy zostanie wykonane przycięcie zagięcia poza przecięciem materiału 
 • Odległość, krok oraz kąt zagięcia

W ostatnim kroku o nazwie Odsunięcie określa się odległość o jaką zagięcie będzie odsunięte od zaznaczonych krawędzi.

Przycięcie zagięcia poza przecięciem materiału oraz odstęp od krawędzi docięcia materiału

W sytuacji gdy podczas korzystania z operacji Zagięcia wielokrawędziowego przeciągane lica nachodzą na siebie lub też przecinają się można użyć opcji Zagięcie wielokrawędziowe - przytnij.

Jeśli istnieje konieczność stworzenia odstępu od krawędzi docięcia materiału, należy wpisać w pole Odstęp wartość odstępu.

 W przypadku gdy zagięcie wielokrawędziowe stworzone jest pod kątem, a powstałe lica przecinają się, użycie opcji Zagięcie wielokrawędziowe - przytnij spowoduje przycięcie lic w taki sposób, by zamknąć geometrię.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook