"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Uzyskiwanie elementu bryłowego z powierzchni obrotowej za pomocą funkcji "przytnij"

Tworzenie elementów bryłowych za pomocą obiektów powierzchniowych nie zawsze wiąże się z koniecznością "ręcznego" zszywania krawędzi. W pewnych przypadkach proces tworzenia elementów bryłowych można przyśpieszyć. Dobrym przykładem jest użycie funkcji Przytnij, znajdującej się w grupie "Modyfikuj powierzchnię". 

Założenia projektowe

W projekcie za pomocą operacji Powierzchnia obrotowa została stworzona sfera. Następnie z punktu znajdującego się w centrum układu współrzędnych stworzone zostały Powierzchnie wyciągnięte, dzielące sferę na równe części. Zależność tą będzie można w późniejszych krokach wykorzystać.

 Utworzenie obiektu bryłowego

Funkcja Przytnij znajduje się w zakładce Powierzchnie, w grupie operacji Modyfikuj powierzchnie. 

 Po wybraniu operacji, w pasku operacji jest możliwe wybranie z Opcji przecięcia funkcje Utwórz obiekty bryłowe. 

Po zaznaczeniu wszystkich obiektów znajdujących się w obszarze roboczym i zaakceptowaniu kroku operacji istnieje możliwość wyboru regionów, z których zostanie stworzony element bryłowy. Powstałe regiony są ograniczane przez uprzednio stworzone powierzchnie wyciągnięte. Lista regionów, która pojawia się po zaakceptowaniu kroku operacji pozwala na wybór regionów z których zostanie utworzony element bryłowy. Zaznaczenie regionu w obszarze roboczym również poskutkuje zaznaczeniem/odznaczeniem regionu.

W liście regionów znajdują się dwie opcje o nazwach : Połącz regiony oraz Zużyj powierzchnie. 

Połącz regiony - Zaznaczenie opcji w efekcie operacji powstanie jednego wynikowego elementu bryłowego. Brak zaznaczenia tej opcji sprawi, że każdy z regionów będzie odrębnym elementem bryłowym

Zużyj powierzchnie - Użycie tej opcji spowoduje usunięcie elementów powierzchniowych, które brały udział w operacji. 


Po zaakceptowaniu zmian z zaznaczeniem w/w opcji powstanie element bryłowy.

...

Solid Edge 2021 | SE Foundation, SE Classic, SE Design & Drafting

Solid Edge 2021 jest nowoczesnym parametrycznym systemem CAD, w którym zastosowano innowacyjną Technologię Synchroniczną. Poznaj możliwości Solid Edge już dziś!

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook