"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Tworzenie własnych szablonów

Użytkownik ma potrzebę stworzenia własnych szablonów, które będą uwzględniać preferencję użytkownika co do sposobu wyświetlania pewnych elementów projektu, jak i zawierać predefiniowane ustawienia i właściwości. 

W celu stworzenia szablonów w programie Solid Edge, należy przejść do folderu, w którym został on zainstalowany. Domyślnie będzie to ścieżka : C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2022 . W lokalizacji tej znajduję się folder o nazwie Template - to w nim przechowywane są szablony, do których użytkownik ma dostęp z poziomu programu.  

W powyższej lokalizacji stworzono nowy folder. Na potrzeby wpisu został on nazwany CAMdivision. Do folderu należy przekopiować szablonu z istniejących już folderów. Na przykład z folderu ISO Metric. Następnie można zmienić ich nazwy, by odpowiadały upodobaniom użytkownika.  

Po wykonaniu wyżej wymienionych kroków szablony będą możliwe do otworzenia z poziomu programu Solid Edge. Przy tworzeniu nowego projektu za pomocą listy Nowy, należy wybrać przycisk edytuj listę..., a następnie zaznaczyć folder zawierający szablony użytkownika. Wybranie folderu spowoduje to, że przy każdym przejściu na listę Nowy, będą wyświetlane szablony użytkownika. 

Dzięki stylom użytkownik może :

  • określić w jaki sposób będzie wykonywane kreskowanie i wypełnianie elementów
  • zmienić sposób tworzenia linii
  • zmieniać sposoby wyświetlania lic obiektów
  • modyfikować style widoków 3D
  • edytować to w jaki sposób tworzony będzie tekst oraz wymiary

Istniejące style są możliwe do edycji, ale istnieje oczywiście możliwość stworzenia własnych stylów.

Po przeprowadzeniu zmian należy nadpisać otwarty, pusty oraz wyedytowany szablon, aby modyfikacje były uwzględniane przy każdorazowym tworzeniu nowych projektów.

W analogiczny sposób przebiega tworzenie szablonów rysunkowych. Użytkownik może stworzyć dowolną ilość rodzajów ramek, z których w konkretnych przypadkach będzie mógł skorzystać. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w folderze znajdowało się kilka szablonów rysunkowych.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook