"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Tworzenie niestandardowych właściwości za pomocą pliku propseed.txt

Użytkownicy Solid Edge mają dostęp do dużej ilości atrybutów oraz właściwości, do których można się odwołać tworząc dla przykładu dokumentację techniczną. Co w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba odwołania się do atrybutu, którego w programie nie ma? Tu z pomocą przychodzi niepozorny plik tekstowy, za pomocą którego można dany atrybut stworzyć.


...

Wersja testowa NX CAD, NX CAM, NX CAE, NX Mold, NX Progressive, FIBERSIM | CAMdivision

NX CAD/CAM/CAE wersja testowa. Aby w pełni wykorzystać pakiet NX CAD/CAM wersja testowa warto skorzystać z wstępnych szkoleń, warsztatów czy konsultacji online.

Gdzie należy poszukiwać pliku propseed? 

Plik propseed.txt znajduje się w miejscu instalacji oprogramowania Solid Edge. Domyślnie jest to lokalizacja : C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2021\Preferences . Plik propseed może zostać uruchomiony dowolnym edytorem tekstowym.

W folderze Preferences znajdują się również inne pliki konfiguracyjne, służące m.in do dodawania własnych otworów, zawierające dane dotyczące materiałów dostępnych z poziomu tablicy materiałów w SE.  Konfiguracja tych elementów będzie być może tematem kolejnych wpisów na blogu. 


 Zasady edycji pliku propseed.txt

Po otwarciu pliku, w sekcji custom property section znajdują się instrukcje dotyczące tworzenia listy atrybutów.

\\ You can define custom properties by following the format
\\ define name;type;
\\ The string "define" must proceed each custom property name.
\\ Name is the name of the custom property and can be any string of characters.
\\ Type is one of the following: text, date, number, yes or no.
\\ The delimiter is a semi colon.

Pozwolę sobie jednak na wytłumaczenie tworzenia listy właściwości na konkretnym przykładzie, który pokaże w jaki sposób powinna wyglądać składnia :

\\ Define custom properties
Begin Define Custom
define finish;text;
define custom2;number;
End Define Custom

  • \\ Define custom properties - każdy ciąg tekstu, który jest oddzielony dwoma ukośnikami to komentarz. Można w nim zawrzeć dowolne informacje na temat listy dbając jedynie o to, by każda linijka komentarza oddzielana była ukośnikami.
  • Begin Define Custom - rozpoczęcie definiowania listy. Wartość CUSTOM będzie nazwą naszej listy atrybutów.
  • define finish;text; oraz define custom2;number; - w tym miejscu zdefiniowane zostały 2 właściwości niestandardowe o nazwach finish oraz custom2. Wartości ;text; oraz ;number; mówią o tym, że wartość właściwości finish będzie wyrażana tekstowo, natomiast wartość custom2 - cyframi. 
  • End Define Custom - zakończenie definiowania listy właściwości o nazwie CUSTOM.

Reasumując - w tej części kodu powinny się znaleźć nazwy atrybutów. Wartości tych właściwości mogą być określane przez użytkownika ręcznie, poprzez wpisanie tych w wartości do właściwości plików (o tym napiszę w dalszej części wpisu) lub poprzez określenie listy wartości, jaką może przejąć dany atrybut. Wybór wartości z listy również odbywa się poprzez właściwości plików. 

Przyjrzyjmy się w jaki sposób zostały określone możliwe wartości właściwości finish

\\ Contents of finish list
Begin Finish
gold;
nickel;
copper;
default=nickel;
End Finish

  • \\ Contents of finish list - kolejny komentarz, mówiący użytkownikowi, że ma do czynienia z zawartością właściwości finish
  • Begin Finish - początek definiowania wartości atrybutu finish
  • gold; nickel; copper; - oddzielone średnikami możliwe wartości do przyjęcia przez atrybut finish
  • default=nickel; - określenie domyślnej wartości atrybutu finish. Jeśli nie określimy w właściwościach pliku innej wartości, zostanie ona przyjęta dla modelu. Jesli użytkownik nie chce przyjmować żadnej wartości domyślnej, może określić wartość default jako : default=; - należy w takiej sytuacji każdorazowo wybierać wartość ręcznie.
  • End Finish - zakończenie definiowania wartości atrybutu finish

Prawidłowo skonfigurowany, przykładowy plik propseed powinien wyglądać następująco : 


\\ Define custom properties
Begin Define Custom
define atrybut1;text;
define atrybut2;number;
define atrybut3;text'
End Define Custom

\\ Contents of atrybut1 list
Begin atrybut1
gold;
nickel;
copper;
default=nickel;
End atrybut1

\\ Contents of atrybut2 list
Begin atrybut2
1;
2;
3;
default=;
End atrybut2

\\ Contents of atrybut3 list
Begin atrybut3
Jan Kowalski;
Piotr Nowak;
Jane Smith;
default=;
End atrybut3

Tak spreparowany plik propseed wymaga zapisu.

 Odwołanie się do właściwości niestandardowych z poziomu programu Solid Edge

Gdy listy właściwości oraz ich wartości są zdefiniowane przez użytkownika, pojawia się możliwość wykorzystania ich bezpośrednio w programie. Polecam nadawanie atrybutów bezpośrednio w szablonie części. Tak jak wspomniałem w wcześniejszej części artykułu, nadawanie właściwości następuje poprzez właściwości pliku. Właściwości plików można znaleźć klikając na przycisk aplikacji Solid Edge, przechodząc do informacji, a następnie wybierając właściwości plików.

Po przejściu na zakładkę niestandardowe - można wybrać właściwość z listy atrybutów, a następnie przyporządkować jej wartość. Należy pamiętać, by po wybraniu wartości kliknąć przycisk dodaj.  

Po stworzeniu dokumentacji z danego modelu, np. poprzez odniesienie do indeksu lub adnotację, mamy możliwość odwołania się do stworzonej przez nas właściwości niestandardowej. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook