"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Tworzenie lic zamykających element ramowy

W poprzednim miesiącu zaprezentowałem nowość dotyczącą zagięcia wielokrawędziowego w środowisku blaszanym w nadchodzącej wersji programu Solid Edge 2021. ​W procesie usprawniania i wprowadzania nowości nie pomięto środowiska konstrukcji elementów ramowych. ​Edycja Solid Edge 2021 wprowadza nowości i usprawnienia dotyczące : 

  • tworzenia się elementów ramowych o okrągłym kształcie
  • możliwości ustawienia wartości przerwy spoiny
  • tworzenia lic zamykających ramę

W poniższym artykule pochylę się nad tworzeniem lic zamykających ramę, czy też potocznie mówiąc - zaślepek. ​

Proces tworzenia zaślepek

Po wybraniu operacji Lico zamykające ramę ​należy wybrać lica, na których zostanie stworzona zaślepka. Pojawia się również okno Opcje lic zamykających​, umożliwiające nadanie parametrów zaślepki. 

​Możliwe do ustawienia parametry to : 

  • Utwórz lica zamykające na podstawie przekroju ramy - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zaślepka utworzy swój kształt na podstawie przekroju ramy
  • Wykonanie zaślepki do wewnątrz i na zewnątrz ramy
  • Dodanie wstawki
  • Odsunięcie względem krawędzi elementu ramowego
  • Zastosowanie obróbki naroży z uwzględnieniem fazy lub zaokrąglenia
  • Nadanie materiału zaślepki oraz jej grubości. 

Dla ramy zostaną zastosowane widoczne na poniższym zrzucie ekranu parametry :

 Efekt wykonania operacji jest widoczny poniżej. Należy zwrócić uwagę na to, że w oknie Pathfindera pojawiła się nowa pozycja o nazwie ENDCAP_X zawierająca stworzone elementy.

​Po wybraniu pozycji ENDCAP_X ​istnieje możliwość edycji parametrów zaślepek. Wybrana zostanie opcja : Utwórz lica zamykające na podstawie przekroju ramy.

Następnie zmieniona zostanie opcja dodania materiału z na zewnątrz na do wewnątrz​. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook