"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Transfer biblioteki narzędzi

W tym artykule zostanie przedstawiony sposób przenoszenia biblioteki narzędzi i oprawek podczas przechodzenia na nowszą wersję NX CAM.

Nie będzie natomiast tutaj poruszana kwestia tworzenia i modyfikacji takich bibliotek. 

Przechodząc na nową wersję NX CAM często zachodzi konieczność przeniesienia biblioteki narzędzi, która została stworzona w starszej wersji oprogramowania.
Podczas tej czynności wielu użytkowników popełnia błąd. Nie wolno przenosić bibliotek ze starszej wersji w sposób bezpośredni, czyli poprzez przekopiowanie plików.
Takie działanie może spowodować „uszkodzenie" bibliotek, skutkiem czego utracimy możliwość korzystania z nich – częściowo lub całkowicie.

Aby prawidłowo przenieść bibliotekę narzędzi do nowej wersji należy skorzystać ze specjalnego polecenia do transferu bibliotek „Convert Tool Library (Konwertuj bibliotekę narzędzi)".

Transfer biblioteki narzędzi

Na samym początku warto zaznaczyć, że standardowa lokalizacja metrycznej biblioteki narzędzi i oprawek to:
…\Siemens\numer_wersji_NX\MACH\resource\library\ tool\metric

Przed dalszymi czynnościami warto sobie zrobić kopię zapasową wszystkich plików we wskazanej lokalizacji.

Dodatkowo najwygodniej będzie tymczasowo zapisać pod inną nazwą katalog poprzedniej biblioteki (z wcześniejszej wersji NX) i skopiować go obok najnowszego katalogu. Nie jest to warunek konieczny ale znacznie ułatwia pracę.

Po uruchomieniu aktualnej wersji NX i wybraniu na wstążce Application (Aplikacja) modułu Manufacturing (Wytwarzanie), należy przejść do Menu (Menu) - Tools (Narzędzia) - Convet Tool Library ... (Konwertuj bibliotekę narzędzi ...).
Tam w oknie dialogowym trzeba wskazać plik „tool_database.dat" pochodzący z poprzedniej wersji NX'a.

Na tym etapie, w niektórych sytuacjach może pojawić się komunikat dotyczący tymczasowego, pomocniczego pliku.


Komunikat pojawia się gdy przed ponownym uruchomieniem programu chcemy kolejny raz wykonać transfer. Wtedy w katalogu starszej biblioteki znajduje się tymczasowy plik „tool_database.dat_converted".
Zasadniczo jeśli komunikat się pojawi to należy kliknąć Replace (Zastąp).

Teraz system rozpocznie transfer plików bibliotek i po chwili możemy pracować z użyciem narzędzi i oprawek utworzonych w starszej wersji oprogramowania.

Dodatkowe informacje pomocnicze

Po pierwsze
Transfer może być wykonywany z przeskokiem między kilkoma wersjami programu (np. z NX serii 1872 do NX serii 2212).

Po drugie
Podczas transferu narzędzi wykonywany jest jednocześnie transfer oprawek.
Oczywiście dzieje się tak pod warunkiem, że z katalogu bibliotek starszej wersji NX, użytkownik nie usunął pozostałych plików, takich jak np. „holder_database.dat".

Po trzecie
Biblioteki są scalane.
Czyli jeśli w nowej bibliotece są już jakieś narzędzia to podczas transferu nie zostaną usunięte. Transferowane narzędzia będą dodane do już istniejących.
Jeśli więc lubisz mieć „czystą bibliotekę" (bez przykładowych narzędzi - domyślnie istniejących po instalacji) najpierw edytuj i wyczyść pliki bibliotek.
Pamiętaj jednak aby usunąć wyłącznie to co konieczne i nic więcej ani nic mniej.
A to co konieczne to całe wiersze zaczynające się od frazy „DATA".
To zagadnienie nie będzie tutaj jednak szczegółowo omawiane ponieważ tak jak było zaznaczone na początku nie jest to tematem tego artykułu.

Po czwarte
Gdy transfer jest wykonany poprawnie, a NX został wyłączony to katalog starej biblioteki nie będzie już używany.
W przypadku przekopiowania go (pod inną nazwą !!!) obok katalogu nowych bibliotek (tak jak było zasugerowane na początku) można dla porządku usunąć niepotrzebny folder pochodzący z poprzedniej wersji oprogramowania.

Artykuł został opracowany w oparciu o metryczną wersję biblioteki w NX serii 2212.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook