"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Transfer biblioteki narzędzi

W momencie przejścia na nową wersję NX CAM często zachodzi konieczność przeniesienia biblioteki narzędzi, która została stworzona w poprzedniej wersji.

W tym momencie wiele użytkowników często popełnia błąd. ​Nie wolno przenosić pliku biblioteki z poprzedniej wersji do nowej w sposób bezpośredni, czyli poprzez przekopiowanie pliku tool_database.dat.

Takie działanie może w późniejszym czasie (podczas pracy na nowej wersji) spowodować „uszkodzenie" pliku biblioteki narzędzi, skutkiem czego utracimy możliwość korzystania z biblioteki – częściowo lub całkowicie.

Aby prawidłowo przenieść bibliotekę narzędzi do nowej wersji należy skorzystać ze specjalnego narzędzia do transferu biblioteki narzędzi. 

Na początek jednak najwygodniej będzie skopiować sobie poprzednią bibliotekę (z wcześniejszej wersji NX) i zapisać pod inną nazwą obon najnowszego pliku. Nie jest to warunek konieczny ale znacznie ułatwia pracę.


Wszystko rozpoczyna się od uruchomienia najnowszej wersji NX i przejścia na wstążce Application (Aplikacja) do modułu Manufacturing (Wytwarzanie).

Następnie należy przejść do:

Menu (Menu) - Tools (Narzędzia) - Convet Tool Library ... (Konwertuj bibliotekę narzędzi ...) 

... i w oknie dialogowym wskazać plik pochodzący z poprzedniej wersji NX'a.

W tym momencie system rozpocznie przepisywanie pliku biblioteki.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook