"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Teamcenter — zarządzanie zmianą

Wprowadzaj zmiany szybko i dokładnie i kompleksowo!


Zarządzanie zmianą wywodzi się z procedur kontroli dokumentów. Działy inżynieryjne posiadały wszystkie rysunki, które definiowały produkt i wszystko, co było z nimi związane. Zarządzali i przeprowadzali zmiany. Dziś zakres zarządzania zmianą jest szerszy i znacznie bardziej złożony. Coraz bardziej zaawansowane produkty, które obejmują wiele dziedzin, wymagają współpracy i koordynacji znacznie wykraczającej poza zakres inżynierii. Globalne organizacje i łańcuchy dostaw coraz bardziej utrudniają współpracę. Bez wglądu w to, na kogo zmiana ma wpływ, na obciążenie zasobów, jakie projekty są już w toku i inne informacje, organizacje wdrażają zbyt wiele zmian naraz, tworząc wąskie gardła i opóźnienia.

Skuteczne zarządzanie zmianą ma kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu. Musisz być w stanie nie tylko śledzić i rozwiązywać problemy i wymagane zmiany, ale także zaspokajać zapotrzebowanie na nowe oferty produktów. Dzięki funkcjom zarządzania zmianami produktów i procesów w oprogramowaniu Teamcenter® możesz skutecznie zarządzać ewolucją swoich produktów, problemami i ulepszeniami, jednocześnie wdrażając zmiany szybko, dokładnie i kompleksowo, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.


Cechy

 • Łatwość uczestniczenia w procesie zmian przy minimalnym szkoleniu lub bez niego
 • Wykonywanie procesu zmian opartego na przepływie pracy
 • Konfigurowalne, oparte na regułach zarządzanie zmianami
 • Kompleksowa analiza wpływu
 • Kompleksowe wdrażanie zmian za pomocą standardowych, elastycznych procesów o obiegu zamkniętym
 • Integracje Menedżera harmonogramu do zarządzania złożonymi zmianami


Kompleksowa analiza wpływu
Jednym z najważniejszych elementów skutecznego zarządzania zmianą jest umiejętność jasnego zrozumienia wpływu proponowanej zmiany. Jeśli dokonasz zmiany w komponencie, jakie są wszystkie części, zespoły, dokumenty i produkty, na które może to wpłynąć? Być może zmiana wymaga tylko niewielkiej modyfikacji projektu, ale czy wymaga przezbrojenia w produkcji lub zmiany etapów procesu? Czy masz zasoby, aby dokonać tej zmiany? Jaki byłby wpływ na inne już realizowane projekty?

Dzięki możliwości zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na wyciągnięcie ręki masz pełny wgląd w dane, ludzi i procesy, na które ma to wpływ. Możesz zobaczyć każdy przypadek użycia części i wszystkie informacje związane z tą częścią, aby jasno zrozumieć, na jakie dane ma to wpływ. Standaryzowane procesy zmiany pomagają włączyć właściwych interesariuszy w celu jasnego zidentyfikowania domen i procesów, na które mają one wpływ. Możesz przeglądać obciążenia zasobów i raporty, aby upewnić się, że odpowiednie zmiany mogą zostać faktycznie wykonane w żądanym przedziale czasowym. Możesz wykorzystać wszystkie te dane, a także historię wcześniejszych zmian lub problemów, aby określić, czy zmiana jest konieczna, radykalnie skracając czas poświęcany na zmiany, które nigdy nie trafiają do produkcji. Korzystając z zarządzania zmianami w produkcie w Teamcenter, aby zrozumieć pełny wpływ zmiany, możesz podejmować trafne decyzje dotyczące zobowiązań dotyczących kosztów i terminów.


Standaryzowana zmiana
Teamcenter umożliwia standaryzację procesów zmian — bez względu na to, jak proste lub złożone. Teamcenter w pełni obsługuje rygor formalnego zarządzania zmianami w zarządzaniu konfiguracją (dyscyplina CMII), a także umożliwia definiowanie własnych, ustandaryzowanych procesów zmian. Standaryzowane procesy pomagają zsynchronizować działania zmian w złożonych zespołach i organizacjach, przy jednoczesnym zachowaniu identyfikowalności do celów audytu i raportowania. Możesz zapewnić spójność ze standardowymi procesami, aby zarządzanie zmianami było bardziej przewidywalne i usprawnione.

Odpowiedni rozmiar zmiany
Nie wszystkie zmiany są takie same. Możesz mieć proste zmiany, które wymagają niewielkiego wysiłku lub kosztów, takie jak aktualizacja tytułu na rysunku. Z drugiej strony możesz mieć do czynienia z bardziej złożonymi zmianami, które wymagają modyfikacji projektu, ponownego oprzyrządowania do produkcji i aktualizacji instrukcji serwisowych.
Stosowanie tego samego poziomu rygoru i kontroli w obu przykładach może nie mieć sensu. Dzięki Teamcenter możesz elastycznie zarządzać i przeprowadzać właściwy proces zmiany dla danego zadania, od przyspieszenia prostej zmiany do formalnej kontroli złożonej zmiany w jednym zintegrowanym środowisku PLM.


Wykonanie od końca do końca
Dzięki zarządzaniu zmianami produktów w Teamcenter możesz zarządzać pełnym zakresem zmian we wszystkich domenach, ramach czasowych i zasobach, na które mają one wpływ. Od zarządzania i weryfikowania czynników napędzających zmiany, przez identyfikowanie i planowanie rozwiązań, po kierowanie wdrażaniem i wdrażaniem zmian — możesz zorganizować cały proces zmiany. Zaawansowane funkcje przepływu pracy i zarządzania projektami upraszczają koordynację i współpracę osób w Twojej firmie, a także partnerów i dostawców. Możesz mieć pewność, że wszyscy pracują z właściwymi danymi i we właściwym czasie, aby szybko, dokładnie i kompleksowo wdrażać zmiany. Spójne procesy w pętli zamkniętej dostarczają informacji zwrotnych, które pomagają optymalizować procesy zmian i potwierdzać wszystkie zadania zmiany z pełną identyfikowalnością historii audytu i śledzenia.


Korzyści

 • Ogranicz ryzyko dzięki pełnemu zrozumieniu wpływu zmian
 • Niższe koszty zmian, ryzyko i czasy cykli
 • Zapewnij przestrzeganie standardów i zasad biznesowych
 • Spędzaj mniej czasu na analizowaniu, administrowaniu i wdrażaniu zmian dzięki zintegrowanemu PLM
 • Optymalizuj procesy zmian i wspieraj audyty dzięki pełnej identyfikowalności zmian

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook