"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Teamcenter 14.2 - Nowości

Teamcenter jest oprogramowaniem z wieloma możliwościami z każdą wersją powstają nowe funkcjonalności z których użytkownik może korzystać. Od wersji 14.2 mamy kilka nowych funkcjonalności o których opowiem poniżej.

Wizualizacja cyklu życia

Nowy typ pomiaru grubości 3D (14.2)

 • Szybki i dokładny pomiar grubość 3D części blaszanych

Autorskie wizualne instrukcje pracy (14.2)

 • Możliwość rysowania zakotwiczonych symboli 3D, które zachowują względne położenie i orientację (w płaszczyźnie) podczas manipulowania sceną 3D
 • Możliwość zdefiniowania rzutni, aby konsekwentnie przechwytywać obraz 2D, niezależnie od rozmiaru i kształtu okna podglądu 3D


Zapewnia szybki i łatwy sposób pomiaru grubości 3D

 • Umożliwia pomiar grubości 3D za pomocą jednego kliknięcia
 • Grubość jest mierzona prostopadle do wybranego punkt na powierzchni

Możliwość dostosowania rozmiar miniatur zrzutów. Miniatury zrzutów można dostosować pod względem wielkości

 • Dodano nową preferencję, aby zdefiniować rozmiar miniatury na mały, średni lub duży
 • Pozwala użytkownikowi zobaczyć więcej szczegółów na miniaturze

Wizualne instrukcje pracy autora – Nowy typ znaczników 3D – „w płaszczyźnie" zapewnia zakotwiczenie rysunku w płaszczyźnie dla znaczników 3D

 • Umożliwia precyzyjne śledzenie z oryginalną pozycją do modelu
 • Obsługuje wychodzące typy, takie jak: Znaczniki tekstowe, Znaczniki kształtu, Wstaw znaczniki obrazu

Możliwość opracowania wizualnych instrukcji pracy

 • Zakresy stron umożliwiają zdefiniowanie określonego rozmiaru definicje eksportu obrazu
 • Zapamiętuje definicje zasięgu strony podczas eksportowania obrazu.

Zarządzanie Symulacjami i Testami

Integracje
Ulepszona integracja HEEDS, w tym bezproblemowy parametr Konsumpcji

 • Włączenie systemu zarządzania parametrami Teamcenter w obiekty MDO
 • Eksport / Import parametrów HEEDS z / do Teamcenter zarządzane parametry
 • Automatyzacja tworzenia obiektów MDAO i pliku wejściowego wybór


Kompleksowe przepływy pracy do zarządzania wynikami testów fizycznych

 • Automatyczne pobieranie danych analizy 3D, kiedy uruchomienie Simcenter Testlab
 • Import/eksport ustrukturyzowanych danych testu fizycznego przy użyciu Teamcenter PLM XML
 • Wprowadzenie parametrów i parametru zarządzanie obiektem testu fizycznego
 • Szybka identyfikacja dla testu fizycznego i powiązana analiza CAE
 • Graficzna wizualizacja testu fizycznego i pokrewnych Analiza CAE przez przeglądarkę relacji


Konfiguracja HPC do uruchomienia narzędzia do symulacji

 • Możliwość zdefiniowania konfiguracji HPC w jednym oknie dialogowym
 • Możliwość integracji z aktualnymi narzędziami symulacyjnymi, aby zapewnić bezproblemową integrację

SPDM Fundacja

Porównywanie CAD BOM z CAE Model BOM

 • Możliwość włączenia wyświetlania materiałów na zakładce Materiały
 • Możliwość mapowania materiałów z CAD do obiektów CAE za pomocą Mapy danych

Usprawnienie związane z użytecznością, wdrażalnością i zaangażowaniem klientów

 • Funkcja pokaż materiały powiązane z obiektami symulacji
 • Import zarządzanych zestawów NX-CAD do narzędzi innych firm

Chmura

Bezproblemowa integracja wszystkich aplikacji Simcenter dla Teamcenter

 • Bezproblemowy import zestawów zarządzanych NX z Teamcenter w Simcenter lub narzędzia innych firm

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook