"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Teamcenter Product Cost Management – wycena kosztów produkcji wyprasek

Wycena kosztów produkcji wyprasek w TcPCM


       Oprogramowanie Teamcenter Product Cost Management jest specjalistycznym narzędziem do szacowania kosztów produkcji wyrobów. TcPCM można podzielić na dwie grupy: Tool Costing i Product Costing. Tool Costing umożliwia wycenę form wtryskowych, odlewniczych oraz tłoczników.
       Do kompletnej wyceny kosztów produkcji wyprasek należy uwzględnić koszty narzędzia, wtrysku, kontroli, pakowania, itd. Product Costing umożliwia dokładne szacowanie kosztów produkcji, opłacalności sprzedaży oraz wyświetla informacji o zyskach i stratach na przestrzeni całej produkcji/sprzedaży wyrobu.

Rys. 1 Okno startowe oprogramowania TcPCM


Wycena w TcPCM rozpoczyna się od analizy wypraski, która jest realizowana w środowisku NX.

Rys. 2 Widok wypraski oraz narzędzia do rozpoznawania cech.


W kolejnym kroku należy wycenić narzędzia do produkcji. W przypadku wyprasek są to formy wtryskowe.

Rys. 3 Widok podziału kosztów formy.


Koszt formy domyślnie nie jest zaliczany do kosztów produkcji. Jest inwestycją braną pod uwagę przy kalkulacji zysków. Kalkulacja kosztów produkcji rozpoczyna się od określenia kroków produkcyjnych.

Rys. 4 Widok etapów produkcyjnych 


Dla każdego kroku produkcyjnego jest określany cykl, niezbędne zasoby, itd.

Rys. 5 Widok kalkulatora czasu cyku dla wtryskiwanego detalu. 

Po wykonaniu obliczeń kosztów produkcji można wyświetlić różne raporty. 

Rys. 6 Widok uproszczonego raportu.

W kolejnym kroku należy określić zakładaną cenę sprzedaży gotowego wyrobu. Program na podstawie kosztów produkcji i niezbędnych inwestycji pokazuje zysk lub stratę. 

Rys. 7 Widok zakładek definiujących cenę sprzedaży, lata produkcyjne, szacowany procent zysków.

W ostatnim kroku użytkownik programu może założyć procentowe wzrosty materiałów, produkcyjnych, wzrost ceny, itd. Na podstawie tych danych można wyświetlić zyski i stary w poszczególnych latach produkcyjnych 

Rys. 8 Widok przepływów pieniężnychw poszczególnych latach


Więcej szczegółów odnośnie do całego przebiegu kalkulacji uzyskasz oglądając poniższy film:
https://youtu.be/_ZIDgDm1DYc
(Wycena kosztów produkcji wypraski) 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook