"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Symulacja kodu NC - pary kolizyjne

 Symulacja wirtualnej maszyny oprócz weryfikacji kodu, może również badać kolizję pomiędzy komponentami maszyny (lub innymi komponentami złożenia).

 Gdy będziesz w środowisku symulatora, przejdź do Ustawień symulacji (Simulation Settings).

Następnie z zakładki Sprawdzenie kolizji (Collision Check) na belce Kolizje obrabiarki (Machine Collisions), kliknij Określ pary kolizji (Specify Collision Pairs). Upewnij się, że opcja Sprawdź kolizję (Check for Collision) jest włączona.

Wybierz Pierwszy (First Object) i Drugi (Second Object) obiekt, oraz ustal Odległość bezpieczną kolizji (Collision Clearance). Dodając nowy zestaw (Add New Set) możemy tworzyć nowe pary kolizyjne.

​Dodatkowymi opcjami wykrywania kolizji obrabiarki są Narzędzie/Część (Tool/Part) i Narzędzie/IPW (Tool/IPW).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook