"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

STL - wyłączenie podświetlenia

Niekiedy zachodzi konieczność wskazania przygotówki w postaci pliku STL.
Konsekwencją takiego postępowania może być trudność w szybkiej ocenie jakości ścieżki narzędzia, którą zasłania jednocześnie podświetlany półfabrykat.
Taki przypadek przedstawia poniższa ilustracja (słabo widoczna ścieżką narzędzia dla operacji zaznaczonej w nawigatorze).

​W rzeczywistości za podświetlanie wspomnianej przygotówki odpowiada opcja "Display Operation Geometry".
Można ją znaleźć w:
File (Plik) --> Utilities (Narzędzia) --> Customer Defaults (Ustawienia domyślne użytkownika) --> Manufacturing (Wytwarzanie) --> User Interface (Interfejs użytkownika) --> Operation Navigator (Nawigator operacji) --> Selection (Wybór) --> Display Operation Geometry.

​Jeśli wyłączymy opcję "Display Operation Geometry" to razem ze ścieżką narzędzia przestanie być podświetlany półfabrykat i otrzymamy widok jak na obrazku poniżej.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook