"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Solid Edge Connect

Solid Edge jest oprogramowaniem posiadającym szereg możliwości wspomagających pracę konstruktorów. Posiada ciekawy moduł do tworzenia wiązek elektrycznych o nazwie Solid Edge Electrical.

Poniżej przedstawione zostały możliwości funkcji Solid Edge Connect.

Solid Edge Connect umożliwia synchronizację projektów elektrycznych .


Do poprawnego skonfigurowania funkcjonalności niezbędne jest wskazanie komputerów, między którymi odbywa się połączenie oraz wskazanie portów, po których odbywa się komunikacja.

Z poziomu Solid Edge Electrical należy rozwinąć operację Configures the connection, a następnie wskazać wyżej wymienione informacje. Najczęściej Solid Edge Electrical i Solid Edge będą zainstalowane na tym samym komputerze. Zachowanie w polu Host wartości localhost oraz portu domyślnego będzie dobrym rozwiązaniem, które zapewni bezproblemowe połączenie programów.

Poniżej widoczna jest zdjęcie z konfiguracji połączenia. 

Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk Solid Edge Connect.  

  Obydwa programy poinformują o poprawnym nawiązaniu połączenia odpowiednim komunikatem.

Zanim przeniesiemy przewody zostaną przeniesione do środowiska Solid Edge.

Najpierw należy wczytać projekt w Solid Edge, do którego będą przenoszone informację ze schematu. Do programu Solid Edge zostaną przeniesione przewody z schematu zamieszczonego poniżej.  

Przebieg przenoszenia przewodów.

W tym celu należy wybrać opcję Bridge Out. Po krótkim przetwarzaniu danych wyświetli się raport.

Widać na nim, że transfer informacji zakończył się powodzeniem. Program nie napotkał błędów i nie ma żadnych ostrzeżeń. Przetransferowano 12 przewodów oraz 8 komponentów.

Następnym krokiem jest użycie operacji Aktualizuj zespół przewodów z poziomu programu Solid Edge. Wyświetli się okno Przypisz wystąpienie/komponent. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne komponenty po zaznaczeniu zostaną podświetlone w obszarze roboczym. Jak widać, dwa komponenty nie zostały przypisane do swoich odpowiedników przez program. Są wyszczególnione kolorem pomarańczowym. W takim przypadku przypisanie należy zrobić ręcznie.  

W celu ręcznego przypisania komponentów, należy zaznaczyć je prawym przyciskiem myszy oraz wybrać polecenie Przypisz wystąpienie. Następnie wskaż komponent w obszarze roboczym. Po przypisaniu komponentów wybierz przycisk dalej. W następnym kroku należy dobrać do zacisków odpowiednie przewody. Możemy również zaakceptować przewody wybrane automatycznie przez program.

Po kliknięciu na przycisk zakończ w obszarze roboczym pojawią się przewody i połączenia. 

Wybór krzyżowy

  Solid Edge Connect pozwala również na tak zwany Wybór krzyżowy. Zaznaczając przewód, komponent w jednym z programów – zostanie on także zaznaczony w drugim programie.

Po wykonaniu wyżej wymienionych instrukcji możliwa staje się dalsza praca na projekcie w środowisku Solid Edge. Po jej zakończeniu możliwe będzie wysłanie danych z powrotem do programu Solid Edge Electrical, który zaktualizuje właściwości przewodów o zmiany wprowadzone na nich podczas pracy w Solid Edge.

Cały proces o którym mowa został pokazany na załączonym poniżej materiale wideo. Widać na nim również, że po utworzeniu przewodów rzeczywistych można skorygować ich położenie, tak by nie przechodziły poprzez komponenty. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook