"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Solid Edge 2D Nesting 2020

Pojęcie nesting znane jest w przemyśle od dawna. Ułożenie, rozmieszczenie wycinanych elementów na arkuszu blachy, tak aby powstało jak najmniej odpadu nazywane jest właśnie nestingiem. Od wersji Solid Edge 2020 jest możliwość użycia dedykowanego dodatku Solid Edge 2D Nesting.  

​ Rozwiązanie to stosuje wiele gałęzi przemysłu, niezależnie od specyfiki produktów. Poniższa ilustracja obrazuje wprost czym jest nesting.

​W powyższym przypadku można się pokusić o manualne rozmieszczenie elementów, ale kiedy elementów jest znacznie więcej i mają bardzo zróżnicowany kształt, sytuacja komplikuje się i niezbędne jest użycie oprogramowania, które wesprze pracę. Sytuację taką ilustruje zdjęcie poniżej.

​Solid Edge Nesting może być uruchamiany z poziomu Solid Edge jako narzędzie (Narzędzia – Środowiska – Solid Edge 2D Nesting) lub jako osobna aplikacja (Menu Start – Siemens Solid Edge 2D Nesting). Konieczna jest instalacja tego dodatku dodatkowymi plikami instalacyjnymi. Warto również sprawdzić czy dodatek ten jest zawarty w licencji i czy możliwe jest jego użycie.

Obsługiwane formaty to zarówno formaty natywne SE, czyli: .psm, .par, ale również formaty uniwersalne: .dxf, .dwg.

Poniżej przedstawiony zostanie standardowy proces użycia aplikacji Solid Edge 2D Nesting.

Po uruchomieniu aplikacji na dole okna zostanie wyświetlona propozycja video „Getting Started". Jest to dobra okazja, żeby zapoznać się z aplikacją i poznać typowe kroki.

Pierwszy krok to wywołanie nowego projektu (oczywiście w dalszej pracy krokiem tym może być zastąpiony krok otwarcia już istniejącego projektu).

Kolejnym krokiem jest dodanie plików, które będą plikami wsadowymi dla nestingu. Wstążka Parts, grupa poleceń Import Parts i wybór opcji Solid Edge.

Zaznaczamy interesujące nas pliki w oknie eksploratora i zatwierdzamy. Program zaimportuje wskazane części. 

WAŻNE! Wskazane pliki, w naszym przypadku .psm, muszą zawierać w sobie rozwinięcie. W innym wypadku zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem o braku rozwinięć i należy takowe rozwinięcia dodać.

​Kolejnym krokiem jest okno CAD File Importer. Status części sprawdzimy z lewej strony okna. Zielona kratka sugeruje możliwość użycia części, pomarańczowa sugeruje możliwość komplikacji ze względu na technologię. Głównym zadaniem w tym kroku jest ocena, które krawędzie danej części mają być wykrawane. Służy do tego okno: Layer/Colour Assignments. Tu m.in. zadecydujemy czy krawędzie wewnętrzne mają być wykrawane. Dla krawędzi zewnętrznych oczywiście zalecane jest aby ustawić Cut. Potwierdzeniem zakończenia pracy w tym oknie jest użycie przycisku Submit.

​Wracając do głównego okna projektu zauważamy listę części, którą przed chwilą przygotowaliśmy. Możemy teraz zadecydować o potrzebnej ilości danej części. Widzimy również podgląd części oraz jej wymiary, powierzchnię, długość cięcia itd.

Kolejnym krokiem jest wybór lub utworzenie arkusza, z którego będą wykrawane części i na którym ma być wykonany nesting. Aby tego dokonać należy przejść na wstążkę Sheets i użyć opcji Create Sheet.

Po wybraniu danego arkusza należy przejść na wstążkę Nesting. Tutaj wykonane wcześniej kroki zwieńczymy obliczeniami. Jeśli domyślne ustawienia w górnej części okna, takie jak odstęp, możliwość obrotu części czy kierunek nestingu nie wymagają zmian klikamy Start i uruchamiany jest algorytm.

Obliczenia polegają na zaproponowaniu kilku, lub nawet kilkudziesięciu rozwiązań spośród których użytkownik wybiera te najlepsze dla niego. Program domyślnie proponuje najlepsze rozwiązanie na pierwszej pozycji w tabeli, a z prawej strony okna na wykresie czas – procent obserwujemy przebieg optymalizacji.

​ Projekt kończymy eksportem danych do pliku Solid Edge, .dxf/.dwg. Istnieje również możliwość stworzenia raportu.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook