"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Przezroczystość - ON / OFF

​Skupimy się tutaj na przezroczystości, której wyłączenie jest powiązane z większą wydajnością programu, a z drugiej strony nieznajomość jej załączenia może być bardzo uciążliwa - szczególnie dla użytkowników modułu CAM.

Na koniec, jako ciekawostka, przedstawiony zostanie też jeszcze jeden rodzaj przezroczystości, odpowiedzialny z widok modelu.

Opisywaną opcję można włączyć / wyłączyć przez:

Wstążkę File (Plik)  >>>   Preferences (Preferencje)  >>>  Visualization Performance ... (Wydajność ...)  >>>  na zakładce General Graphics (Ogólne ustawienia grafiki)  >>>  na belce Session Settings (Ustawienia sesji)  >>>  Disable Translucency (Wyłącz przezroczystość).

W zależności od ustawienia opcji Disable Translucency (Wyłącz przezroczystość), użytkownik NX CAM będzie mógł na przykład w różny sposób widzieć podgląd początkowego IPW w operacji FLOOR_WALL_IPW.

​Sposób wyświetlania IPW z kolei może być np. przyczyną utrudnionej analizy sekwencjonowania poziomów obróbki przy wykonywaniu rowków T-owych operacją GROOVE_MILLING.

Inny przykład wpływu ustawienia opcji Disable Translucency (Wyłącz przezroczystość) to sposób wyświetlania narzędzia.

​Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej przezroczystości, która jest ściśle powiązana ze sposobem wyświetlania obiektów w NX.

Opcja dostępna jest na wstążce View (Widok)  >>>  Edit Object Display (Edytuj wyświetlanie obiektu) gdzie po wskazaniu elementu, w kolejnym oknie dialogowym, na zakładce General (Ogólne), na belce Shaded Display (Widok cieniowany) mamy do dyspozycji suwak Translucency (Przezroczystość).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook