"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Przenoszenie biblioteki parametrów obróbki

W tym artykule zostanie przedstawiony sposób przenoszenia biblioteki parametrów obróbki podczas przechodzenia na nowszą wersję NX CAM.
Nie będzie natomiast tutaj poruszana kwestia tworzenia i modyfikacji takich bibliotek.
Zakłada się, że czytelnik zna podstawową obsługę polecenia:
Menu (Menu) – Tools (Narzędzia) - Edit Machining Data Libraries (Edytuj biblioteki parametrów obróbki)

Przedstawiona procedura może też znaleźć zastosowanie przy kopiowaniu bibliotek pomiędzy różnymi użytkownikami.
Do przenoszenia biblioteki parametrów obróbki nie ma dedykowanych procedur jak w przypadku transferu biblioteki narzędzi.

Zagadnienie transferu biblioteki narzędzi opisano w odrębnym artykule (poniżej link):

...

Transfer biblioteki narzędzi - NX CAD & CAE Blog

W momencie przejścia na nową wersję NX CAM często zachodzi konieczność przeniesienia biblioteki narzędzi, która została stworzona w poprzedniej wersji. W tym momencie wiele użytkowników często popełnia błąd.

Kopiowanie biblioteki parametrów obróbki

Na samym początku warto zaznaczyć, że standardowa lokalizacja biblioteki parametrów obróbki to:
…\Siemens\numer_wersji_NX\MACH\resource\library\feeds_speeds\ascii

Przed dalszymi czynnościami warto sobie zrobić kopię zapasową wszystkich plików we wskazanej lokalizacji.

Pliki, które przechowują dane użytkownika posiadają rozszerzenie *.dat.
Trzeba więc przejść do biblioteki parametrów w starszej wersji i przekopiować do aktualnej wersji pliki o nazwie:
- cut_methods.dat
- machining_data.dat
- part_materials.dat
- tool_machining_data.dat
- tool_materials.dat

Tylko te pliki – żadnych innych plików nie wolno kopiować.
W szczególności nie wolno kopiować plików *.def oraz *.tcl !!!

Na koniec należy uruchomić ponownie NX i … cieszyć się biblioteką parametrów z poprzedniej wersji.

Przedstawione kopiowanie można wykonywać „z przeskokiem" nawet o kilka wersji NX CAM (np. z NX serii 1926 do NX serii 2212).

W tym miejscu dałoby się już postawić „kropkę" i zakończyć artykuł ale jeszcze odrobinę wyjaśnień, które powinny rozwiać ewentualnie pojawiające się pytania.

Dodatkowe informacje pomocnicze

Po pierwsze
Skoro nie ma dedykowanych procedur to teoretycznie należałoby w każdej wersji tworzyć bibliotekę od nowa.
W praktyce jednak prawie nikt tak nie robi bo szkoda na to czasu, a skoro kopiowanie działa to zwykle każdy „machnie na to ręką" i jest OK.
Ale teraz takie kopiowanie działa, a czy kiedyś może przestać działać ?

Po drugie
Przede wszystkim kopiowanie będzie działać gdy struktura wewnętrzna plików *.dat będzie taka sama.
A wewnętrzna struktura tych plików już od wielu lat pozostaje niezmienna i dlatego nie ma z tym problemów (w odróżnieniu od biblioteki narzędzi gdzie kategorycznie nie wolno kopiować plików pomiędzy różnymi wersjami NX).
Przyjrzyjmy się przykładowo zmodyfikowanemu na testy plikowi o nazwie „part_materials.dat".
Pliki z danymi użytkownika można otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym.

Całe wiersze zawarte po znakach # choć są bardzo pomocne to stanową jedynie komentarze.
Dużo ważniejszy jest zaznaczony na obrazku fragment w czerwonej ramce.
Kiedy wartości i ilość tych kluczowych kolumn się nie zmienia to kopiowanie plików najprawdopodobniej „nie zrobi nam krzywdy" (a jak już wspomniano od bardzo dawna te kolumny są niezmienne).
W przypadku problemów zawsze można też wrócić do kopi zapasowej, o której była mowa na początku.

Po trzecie
Przy odrobinie wprawy dałoby się scalić klika plików w jeden. Trzeba tylko pamiętać aby przeklejać wyłącznie to co konieczne i nic więcej ani nic mniej.
A to co konieczne to cały wiersz zaczynający się od frazy „DATA".
W naszym przykładowym i bardzo „ubogim" pliku jest tylko jeden wpis materiału części. Ale chcąc go przekleić do innego pliku z materiałami trzeba byłoby uwzględnić to co zostało zaznaczone w zielonej ramce.
Na podobnej zasadzie skonstruowane są pozostałe pliki *.dat.

Po czwarte
Czemu nie użyć przycisku Import (Importuj), a później jednego z trzech dostępnych tam poleceń ?

Można byłoby tak zrobić, a najsensowniejszą opcją z trzech do wyboru jest Import Machining Data (Importuj parametry obróbki).
Korzystając z tego przycisku system NX dodatkowo sam wykona kopię zapasową plików i nada im rozszerzenie *.dat_bak.
Problem polega jednak na tym, że zaimportowane zostaną jedynie dane z pliku „machining_data.dat".

A jak wiadomo ten plik ściśle współpracuje z:
- cut_methods.dat
- part_materials.dat
- tool_materials.dat

W praktyce oznacza to, że tak czy inaczej po imporcie trzeba będzie przekopiować pozostałe pliki lub ewentualnie tworzyć je od nowa.
Więc chyba prościej i wygodniej przekopiować od razu wszystkie 5 plików *.dat, które zostały wymienione na samym początku.

Artykuł został opracowany w oparciu o NX serii 2212.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook