"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Program wyboru

W wersji NX 1980 pojawiła się funkcjonalność rozszerzająca możliwości wyboru ścianek/krzywych – Program wyboru. W niniejszym wpisie przedstawione jej przykładowe zastosowanie.

Pierwszym krokiem jest wyświetlanie ikony uruchamiającej tę funkcję. Aby to zrobić, należy edytować pasek wyboru z grupą Wybór.

Program wyboru rozbudowuje dotychczasowe możliwości wyboru (np.: ścianki obiektu, krawędzie ścianek, czy krzywe styczne) o automatyczne wyszukiwanie obiektów:

  1. najbliższych do danego obiektu,
  2. najdalszych od danego obiektu,
  3. we wskazanym kierunku,
  4. przeciętych przez daną płaszczyznę lub powierzchnię,
  5. przeciętych przez daną krzywą lub oś,
  6. pomiędzy danymi obiektami,
  7. przyległych do danych obiektów.

Ponadto funkcja ta pozwala budować złożone algorytmy, w których sumujemy lub odejmujemy od siebie zbiory automatycznie wyszukanych obiektów.

Program wyboru tak samo jak reguły wyboru nie tylko przyspiesza pierwsze wykonanie danej operacji, ale również wpływa na sposób, w jaki model będzie reagował na zmiany. Po wykonywaniu modyfikacji algorytm zdefiniowany podczas tworzenia operacji na nowo przeszuka model. Dlatego zwłaszcza w wypadku pojawienia się dodatkowych obiektów, program wyboru pozwoli na poprawną i w pełni automatyczną aktualizację modelu.

Na poniższym filmie zostało zaprezentowane przykładowe zastosowanie funkcji Program wyboru:

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook