"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Podcięcie wypukłości zagięcia w środowisku blaszanym

 W projektowaniu i modelowaniu części często istotne są rozwiązania, które pozwalają na przyśpieszenie lub zautomatyzowanie pewnych procesów. Takim rozwiązaniem jest między innymi zastosowanie operacji podcięcia wypukłości zagięcia w środowisku blaszanym programu Solid Edge.

Sposób działania operacji 

 Operacja Podcięcie wypukłości zagięcia  ​jest dostępna w trybie sekwencyjnym​znajduje się w podgrupie operacji Zagięcie

Pierwszą czynnością po wybraniu operacji będzie wskazanie zagięcia, na którym zostaną wykonane podcięcia. Można to zrobić na kilka sposobów :

  1. Kierując kursor bliżej lewej krawędzi zagięcia, zaznaczony zostanie lewy kraniec zagięcia (rys.1)
  2. Kierując kursor bliżej lewej krawędzi zagięcia, zaznaczony zostanie lewy kraniec zagięcia (rys.2)
  3. Kierując kursor na środkową część zagięcia, zaznaczone zostaną oba krańce zagięcia (rys.3) 

​Po wybraniu miejsc przeznaczonych do wykonania podcięcia należy ustalić jego parametry. Umożliwia to okno dialogowe Opcje podcięcia wypukłości zagięcia (rys. 4).

Parametrami możliwymi do ustawienia są :

  1. Typ podcięcia. Należy wybrać spośród kształtu okrągłego, U lub V
  2. Szerokość podcięcia.
  3. Głębokość podcięcia. 

​Rozwijając liste ​Szerokość podcięcia ​można wybrać wartość ​Najmniejsza szerokość zagięcia. ​Analogicznie rozwijająć listę ​Głębokość podcięcia ​można wybrać wartość ​Szerokość podcięcia/2​. Dobór takich wartości powoduje, że podcięcie będzie najbardziej optymalnie dopasowane do zagięcia. Poniżej przedstawiam wynik wykonania operacji według w/w wartości. 

​Po zaakceptowaniu parametrów operacji i użyciu klawisza ​S ​podcięcia zostaną skopiowane na podcięcie położone symetrycznie względem podcięcia startowego. Takie podejście do tworzenia podcięć pozwala na znaczne przyśpieszenie modelowania elementów blaszanych. Wykonanie tą metodą podcięć na pozostałych zagięciach wymaga minimalnych nakładów czasowych. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook