"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Płynne toczenie wykańczające

Od wersji NX 12, w operacjach tokarskich wykończeniowych dostępna jest płynna zmiana osi narzędzia. Opcja ta powinna zainteresować wszystkich programistów obrabiarek z uchylną osią „B" (centra tokarsko - frezarskie).  

Definiowanie operacji. 

Płynna zmiana osi narzędzia dostępna będzie w operacjach wykańczających, jeżeli w belce Strategia obróbki (Cut strategy) wybierzemy opcję  Zakończ wszystko (Finish All).

Jako orientację narzędzia wybieramy Variable (Zmienna). Pozwoli to określić pozycje osi narzędzia w interesujących nas punktach ścieżki.

Przejdź do pola Metoda interpolacji (Interpolation Method).


Metoda Bezwzględne (Absolute) określa oś narzędzia tylko w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej wektorów. Zwróć uwagę że wektory nr 1 i 2 mają tą samą orientację - nie następuje tutaj zmiana pozycji narzędzia. Dopiero w kolejnym kroku, względem wektora nr 2 narzędzie płynnie przejdzie w pozycję względem wektora nr 3. 


Metoda Względne (Relative) dodatkowo uwzględnia geometrię części. W polu Względny tryb prowadzenia (Relative Input Mode) wybierz interesującą cię opcję.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook