"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Określanie regionów obróbki

​ Najczęstszym i zazwyczaj wystarczającym sposobem definiowania obszaru obróbki dla wierszowania jest wprost wskazanie ścianek. Są jednak sytuacje, kiedy należy nieco bardziej pochylić się nad wyborem obszaru skrawania, ponieważ standardowe wskazanie ścianki po prostu nie wystarczy do uzyskania poszukiwanego efektu.

W sytuacji jak na rysunku poniżej, zaznaczamy górną partię ścianek chcąc je obrabiać. Z racji budowy ścianek bocznych zaznaczeniu ulegają całe ścianki, a co za tym idzie, standardowo otrzymujemy ścieżkę jak pokazano poniżej.

Pozostając przy zamyśle, że obróbce mają być poddane jedynie ścianki w górnej partii detalu, należy sięgnąć po użycie regionów obróbki. Jest to funkcja będąca do dyspozycji w NX CAM już dłuższy czas, lecz nie każdy użytkownik ją zna, ponieważ do tej pory nie było konieczności jej użycia. Najczęściej używamy regionów przy obróbkach typu FLOWCUT, ponieważ skraca to znacząco czas wskazywania ścianek. Skupmy się natomiast teraz na obróbce AREA MILL.

Aby skorzystać z regionów obróbki należy użyć ikony „Regiony obróbki", a następnie wewnątrz polecenia użyć opcji „Utwórz listę regionów"

Tu od razu ważna uwaga.

Jeśli chcemy wygenerować regiony obróbki, a mamy już wskazane w poprzednim kroku ścianki do obróbki to NX CAM wynajdzie regiony jedynie w obrębie tych ścianek. Jeśli przeszliśmy do regionów bez zaznaczenia ścianek, NX CAM wyszuka regiony dla całego WORKPIECE.

Przyjmijmy, że skupiamy się na zaznaczonych ściankach jak wyżej, także zostanie użyta opcja regionów dla wskazanych ścianek. Natomiast celem jest wyeliminowanie z obróbki danej partii ścianki. Obszar, który chcemy pominąć zaznaczony jest wyżej.

Po utworzeniu listy regionów zwizualizowane one zostaną fioletową siatką (podobną do tej z operacji STREAMLINE).

Jak już zostało powiedziane wcześniej, obecna postać regionu nas nie interesuje. Należy go zmodyfikować. Tu przechodzimy do sedna sprawy.

Gdy region obróbki zostanie rozpoznany i trafi na listę, należy go wskazać zaznaczeniem, a następnie użyć opcji „Podziel".

W oknie polecenia „Podziel region" wybierz opcję podziału jako „Płaszczyzna", ponieważ w tym przypadku będzie to najlepsze rozwiązanie. Następnie wskaż ściankę, jak na rysunku poniżej.

Po kliknięciu OK, ponownie powrócimy do okna „Regiony obróbki", lecz tym razem region zostanie podzielony wskazaną przed chwilą płaszczyzną i w ten sposób powstaną 3 regiony. Teraz należy wyselekcjonować region (lub regiony), który nas interesuje. Na rysunku poniżej widać, że dla danego przypadku w użyciu pozostanie region „AREA_MILL_R_1_3". Odznaczone natomiast zostały regiony „AREA_MILL_R_1_1" oraz „AREA_MILL_R_1_2".


​Kliknij OK i przelicz ścieżkę.


​ W ten sposób uzyskano ścieżkę, dzieląc jednolitą ściankę na regiony. Warto mieć na uwadze ten sposób definiowania obszaru obróbki. Przydatne to może być głównie dla obróbek wierszowania.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook