"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Odpowietrzenie form - Mold Wizard

Mold Wizard jest specjalistycznym modułem do projektowania form. Posiada kilkadziesiąt poleceń przyspieszających pracę konstruktora. W ostatniej wersji NX1953 pojawiło się polecenie do automatycznego tworzenia odpowietrzeń na gnieździe formującym. 

Odpowietrzenia mają na celu odprowadzania powietrza podczas wtrysku. Odpowietrzenia mają różne wymiary w zależności od wtryskiwanego materiału. Standardowo ich tworzenie wymaga utworzenia od kilku do kilkunastu operacji. 

Poniżej procedura tworzenia odpowietrzenia na gnieździe formującym w NX.

1. Uruchom polecenie Odpowietrznik (Vent) i  zresetuj okno operacji.

2. Zaznacz krawędzie, na których ma być wykonane odpowietrzenie. Program automatycznie wygeneruje odsunięte krzywe i przyjmie kierunek formowania. Prostopadle do kierunku formowania jest wykonywane        odpowietrzenie.

3. Zmień parametr Interval, na podstawie którego obliczana jest liczba odpowietrzeń i kliknij OK.

4. Ostatnim etapem tworzenia jest wyprowadzenie na zewnątrz odpowietrzenia (trzeba je dorysować ręcznie). Można oczywiście zmienić typ odpowietrzenia na podstawie którego program automatycznie wyprowadzi kanał na zewnątrz. Konstruktor do dyspozycji ma także sposób tworzenia odpowietrzenia od punktu.

Poniżej film pokazujący tworzenie  odpowietrzenia dwoma metodami.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook