"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Obszar obróbki spoza WORPIECE w CONTOUR AREA od NX 11

Od NX 11 wprowadzono w operacji Contour Area (Konturowanie obszaru), dla metody Area Milling (Obróbka obszaru) możliwość wskazywania ścianek do obróbki nie należących do WORKPIECE.

Brak takiej funkcjonalności powodował w niektórych przypadkach konieczność tworzenia dodatkowych geometrii, co z kolei utrudniało przejmowanie IPW czy też weryfikację usuwanego materiału na etapie tworzenia technologi przez programistę.

Zobaczmy więc jak praktycznie wygląda korzystanie na najnowszego udogodnienia w NX 11.

​Tworzymy standardową geometrią WORKPIECE - bez żadnych dodatkowych ścianek.

​W Specify Cut Area (Określ obszar obróbki) wskazujemy wszystkie potrzebne ścianki do obróbki (również te spoza WORKPIECE)...

​... i przeliczamy ścieżkę narzędzia.

​Dla porównania we wcześniejszych wersjach NX, w naszym przykładzie, chcąc zachować możliwość wykonania otworu pod śrubę należało by zastosować jedną z dwóch możliwości:

  1. ​Utworzyć pomocniczy WORKPIEC, który nie posiadałby otworu.
  2. Zastosować ścieżkę narzędzie omijającą pogłębienie pod śrubę.

​Na koniec warto nadmienić, że Area Milling (Obróbka obszaru) to nie jedyna metoda w NX 11, która ma możliwość wskazywania do obróbki ścianek nie należących do WORKPIECE. Funkcjonalność ta dotyczy jeszcze Tube Finish (Rurka - wykończenie) w operacji Tube Finishing (Wykończenie rury), a od wersji NX 12 dodatkowo są nią objęte metody: Tube Rough (Rurka - zgrubnie)Tube Roughing (Obróbka zgrubna rury) oraz Guiding Curves (Krzywe prowadzące) w operacjach Fixed Guiding Curves (Krzywe prowadzące osi stałej)Variable Guiding Curves (Zmienne krzywe prowadzące).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook