"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

NX Part Type

Pliki z rozszerzeniem .PRT mogą być m.in. modelami, złożeniami, rysunkami. Może to utrudnić wybór pliku z folderu, np. gdy szukamy pliku złożenia, nie znając jego nazwy. Zadanie to będzie zdecydowanie łatwiejsze z kolumną NX Part Type, której dotyczy niniejszy wpis.  

Od wersji NX 1953 w Eksploratorze Windows jest możliwość pokazania kolumny NX Part Type. Pokazuje ona, czy dany plik .PRT jest:

  • modelem,
  • złożeniem,
  • rysunkiem.

Aby pokazać tę kolumnę, należy otworzyć dowolny folder i kliknąć PPM w nagłówku. Następnie wybrać polecenie Więcej… i wskazać pozycję NX Part Type.

System Windows rozróżnia pięć kategorii folderów:

  • dokumenty,
  • obrazy,
  • muzyka,
  • wideo,
  • ogólne.

Aby nasz wybór został zapamiętany do wszystkich folderów danego typu, należy wejść do Opcji folderu i w zakładce Widok wybrać polecenie Zastosuj do folderów.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook