"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

WEDM – Cięcie 4-ero osiowe na bazie rysunku 2D

Jak wykonać cięcie 4-ero osiowe elementu na bazie szkicu 2D, jeżeli nie posiadamy modułu CAD umożliwiającego zbudowanie modelu 3D. 

Musimy na bazie naszego szkicu zbudować przestrzenny model krawędziowy. Dokładniej mówiąc: musimy naszkicować drugą podstawę, następnie łączymy odcinkami prostymi każdy punkt przegięcia (punkt początku i końca odcinka/łuku) na profilu podstawy dolnej z odpowiadającym mu punktem na profilu podstawy górnej.

rys.1: Szkic płaski geometrii cięcia.

 

rys.2: Szkic przestrzenny (model krawędziowy).

 

Teraz już możemy rozpocząć definicję operacji cięcia. Podczas określania geometrii cięcia w „Specify Wire EDM Geometry" jako typ obróbki wybieramy „4 axis", następnie metodę wskazywania ustawiamy jako „Wire Frame".

rys.3: Definicja geometrii do cięcia 4axis.

 

Następnie wskazujemy krzywe podstawy dolnej i gotowe. Dla szybszego wskazania wszystkich krzywych podstawy, na ekranowym pasku wyboru wybierz „Connected Curves" (rys.3).

rys.4: Efekt końcowy.

 

UWAGA!!!

  • Kąt pochylenia ścianek nie może być większy od 45, bo nie uda się wskazać geometrii.
  • W przypadku kiedy cięcie po kącie trzeba wykonać w dwóch zamocowaniach należy zadbać o to, aby na czas wskazywania geometrii cięcia dla danego zamocowania oś ZC układu WCS (układ dynamiczny) była ustawiona zgodnie z pozycją pionową drutu, czyli zgodnie z osią ZM układu MCS, inaczej nie uda się wskazać geometrii.

rys.5: Ustawienie układu WCS.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook