"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Nowe polecenie do analizy zszywanych powierzchni W NX

NX jest wyposażony w kilkadziesiąt różnych analiz.

Jedną z  bardziej istotnych jest analiza niedomkniętych powierzchni (analiza poprawności zszycia).

Podczas modelowania powierzchniowego, zszywając obiekty chcemy wiedzieć, czy nie ma miejsc o niepożądanych przerwach między powierzchniami.

Do tej pory analizę można było wykonać na dwa sposoby ( do wersji NX 1926):

- Analiza chwilowa (do momentu odświeżenia okna graficznego), którą można wywołać po kliknięciu Apply dla operacji zszycia.

- Analiza chwilowa (do momentu odświeżenia okna graficznego), którą można wywołać poleceniem Examine Geometry (polecenie Examine Geometry zostało zachowane także w nowej wersji NX).

Aktualnie ( od NX 1953) mamy dwie możliwości + Examine Geometry. Omówione niżej analizy są stałe ( nie znikają po odświeżeniu okna graficznego).

- Analiza podczas zszywania. Zszycie zostało wyposażone w dodatkową opcje, która bez konieczności zatwierdzenia polecenia pozwala na wyświetlanie otwartych miejsc w powierzchni.

- Analiza Sheet Boundary Analysis. Na stałe włącza wyświetlanie miejsc otwartych (przerw między powierzchniami). Analizę można wykonać na bryle i powierzchni. Analiza jest aktualizowana podczas modelowania. Jeżeli z bryły zostaną usunięte ścianki bez naprawiania to natychmiast zostanie pokazana przerwa miedzy powierzchniami. 

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook