"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

MINI SERIA : SOLID EDGE 2022 - Dopasowanie obiektu konstrukcyjnego do krzywych

Kolejnym usprawnieniem, dotyczącym również modyfikowalnych obiektów podziału, jest dopasowywanie obiektów konstrukcyjnych do naszkicowanych przez użytkownika krzywych. W dzisiejszym wpisie pokażę, w jaki sposób można takie dopasowanie wykonać. 

...

Wersja testowa NX CAD, NX CAM, NX CAE, NX Mold, NX Progressive, FIBERSIM | CAMdivision

NX CAD/CAM/CAE wersja testowa. Aby w pełni wykorzystać pakiet NX CAD/CAM wersja testowa warto skorzystać z wstępnych szkoleń, warsztatów czy konsultacji online.

 Polecenie Wyrównaj do krzywej

Na początek kilka słów przypomnienia - by poprawnie wykonać wyrównanie do krzywej, należy mieć już wykonany tak zwany element podziału. Gdy element podziału jest stworzony, należy go uaktywnić (więcej informacji na ten temat umieściłem w poprzednim wpisie, polecam się z nim zapoznać przed pracą z opisywanym poleceniem : https://www.nxcad.pl/solid-edge/mini-seria-solid-edge-2022-polecenie-bridge). Polecenie znajduje się w grupie operacji Modyfikuj

 Praca z operacją Wyrównaj do krzywej

Celem w ukazanym projekcie jest dopasowanie kształtu obiektu konstrukcyjnego, do naszkicowanych krzywych. Po wybraniu polecenia Wyrównaj do krzywej program wymaga od użytkownika, by wskazać, które elementy w obrębie klatki zostaną dopasowane do krzywej. W tym celu należy poprzez drag&drop zaznaczyć interesujący użytkownika obszar. 

Kolejną czynnością niezbędną do wykonania polecenia jest wskazanie osi układu współrzędnych, względem której modyfikowany będzie element konstrukcyjny. W tym przypadku będzie to oś Y. 

Ostatnim krokiem będzie wskazanie szkicu, do którego obiekt ma się dopasować. W wyniku wykonania operacji, można zaobserwować, że klatka dopasowała się do wskazanej krzywej. 

Polecenie zostanie teraz wykorzystane raz jeszcze, by dopasować drugą połowę elementu do krzywej. 

Po wykonaniu powyższych operacji przyjrzyjmy się elementowi w widoku od tyłu. Kolejne czynności będą miały na celu dalsze dopasowanie elementu. Ponownie należy się zastosować do przebiegu operacji, opisywanego powyżej. Jedynym wyjątkiem będzie zaznaczenie osi X w drugim kroku operacji. 

Trzeci krok operacji wymaga od użytkownika wskazania krzywej. Tak na prawdę jednak krzywa nie musi istnieć, ponieważ trzeci krok operacji pozwala na naszkicowanie krzywej, do której obiekt się dopasuje. 

Narysowana przeze mnie linia jest oczywiście bardzo koślawa i niechlujna (wciśnięcie klawiszy fn+windows+prt sc odpowiedzialnych za stworzenie zrzutu ekranu i narysowanie krzywej drugą ręką prawie graniczy z cudem). Dlatego też została stworzona możliwość stworzenia krzywej za pomocą spline'a.

Po wykonaniu powyższych czynności przyjrzyjmy się obiektowi konstukcyjnemu.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook