"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Maksymalny współczynnik połączenia

Parametr Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia) decyduje o sposobie tworzenia cechy otworu.
Jeśli otwór jest przerwany to program rozpoznaje długość przerwania i w zależności od obrabianej średnicy tworzy pojedynczą cechę bądź wiele cech.
Omawianą opcję znajdziesz w lokalizacji:
File (Plik)  -->  Prferences (Preferencje)  -->  Manufacturing (Wytwarzanie)  -->  Geometry (Grometria)  -->  Features (Cechy)  -->  Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia)

A teraz dla lepszego zobrazowania - jak to działa w praktyce ?
Domyślnie wartość Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia) jest ustawiona na "6".
Jeśli przerwanie rozpoznawanej cech otworu jest mniejsze niż średnica x  współczynnik to wyszukana zostanie jedna cecha.
Jeśli przerwanie rozpoznawanej cech otworu jest większe niż średnica x współczynnik to wyszukane zostanie wiele cech.

W naszym przypadku będziemy obrabiać otwór o średnicy 10 [mm] oraz przerwie w detalu 60 [mm].
Gdy współczynnik ustawimy np. na wartość 7 otrzymujemy przerwanie mniejsze niż 10 x 7 = 70 [mm].
W efekcie utworzona zostaje pojedyncza cecha.

Gdy współczynnik ustawimy np. na wartość 5,5 otrzymujemy przerwanie większe niż 10 x 5,5 = 55 [mm].
W efekcie utworzone zostaną dwie cechy.

Omawiany parametr Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia) ma znaczenie zarówno przy automatycznym wykrywaniu cech jak i ręcznym wskazywaniu ścianek w operacji (gdy pomijamy automatyczne opcje wyszukiwania).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook