"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Jak zresetować ustawienia NX?

Podczas pracy w NX tworzone są pliki, w których zapisują się zmiany dodawane w interfejsie, preferencjach, ustawieniach, itd. Ilość plików zależny od zmian, których dokonujemy oraz od ich rodzaju.

W niektórych przypadkach chcemy wykonać reset pewnych funkcjonalności z powodu np. przypadkowej zmiany, której ne możemy odszukać  lub  przenieść ustawienia na innego użytkownika. W tym celu warto znać nazwy plików odpowiedzialnych za dane ustawienie.

Poniżej znajdują się opisy dla niektórych z nich.

Folder ustawień jest zapisywany na koncie użytkownika. Ścieżkę do niego możesz odnaleźć w pliku log programu.

Uruchom NX i wybierz Menu-Pomoc-Plik dziennika.

Linijka w pliku tekstowym rozpoczynająca się od zmiennej UGII_USER_PROFILE_DIR pokazuje ścieżkę do lokalizacji, w której zapisywane są pliki ustawień.

 Poniżej widok przykładowej zawartości folderu.

Najważniejszym plikiem z punktu widzenia codziennej pracy jest plik DialogMemory.dlx. Jest to pamięć podręczna. Program zapisuje w nim między innymi ustawienia okien. Jeżeli mamy problem z NX w pierwszej kolejności usuwamy ten plik (przy zamkniętym NX). Jeżeli plik przekracza kilkadziesiąt MB to lepiej go usunąć.

Kolejnym ważnym plikiem jest user.mtx. Program przechowuje w nim ustawienia pozycji ikon, czyli wygląd interfejsu. Możesz przenieść ten plik na inny komputer i po otwarciu NX będziesz widział taki sam układ ikon.

Następnymi ważnymi plikami są NX_user.dpv oraz ....Drafting_Standard_User.dpv. Program przechowuje w pierwszym pliku domyślne ustawienia użytkownika (Menu-Plik Narzędzia-Ustawienia Domyślne użytkownika), a w drugim standard rysunkowy (ustawienia rysunku płaskiego).


Jeżeli przeniesiemy cały folder ustawień na innego użytkownika to będziemy mieli wszystko ustawione dokładnie w taki sam sposób.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook