"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Jak zmienić tolerancję wczytywania pliku STEP ?

Gdy importujemy plik *.step do NX, program wykorzystuje gotowe szablony plików *.prt. Dlatego podczas wczytywania plików *.step nie ma możliwości sterowania tolerancją.

Aby NX importował nam pliki .step z dokładnością ustawioną przez użytkownika, należy zmienić tolerancję w szablonach *.prt .

Poniżej lista plików, w których należy zmienić tolerancję wraz z ich przykładową lokalizacją (lokalizacja zależy do miejsca zainstalowania programy NX i nazwy katalogu instalacyjnego).

C:\Siemens\NX120\STEP203UG\step203ugnullnx110_in.prt
C:\Siemens\NX120\STEP203UG\step203ugnullnx110_mm.prt
C:\Siemens\NX120\STEP214UG\step214ugnullnx110_in.prt
C:\Siemens\NX120\STEP214UG\step214ugnullnx110_mm.prt

Otwieramy wyżej wymienione pliki i przechodzimy do:

File (Plik) - Preferences (Preferencje) - Modeling... (Modelowanie...)

​Przechodzimy na zakładkę General (Ogólne), a następnie ustawiamy odpowiednie tolerancję parametrów Distance Tolerance (Tolerancja odległości) i Angle Tolerance (Tolerancja kąta).

 Na koniec zapisujemy plik.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook