"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Jak wykonać automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe płyty?

Wymiarowanie współrzędnościowe jest coraz częściej używanym sposobem wymiarowania rysunków płaskich. Pozwala wykonać czytelny rysunek z dużą ilością wymiarów.  Koordynaty mogą być utworzone automatycznie dla wszystkich otworów.

Poniżej procedura automatycznego wymiarowania z ustawieniami, które dają najlepsze rezultaty:

1) Uruchom polecenie Ordinate, zresetuj okno operacji, zmień Single Dimension na Multiple Dimensions, przejdź do ustawień w grupie Settings i wybierz ikonę Settings

2) Przejdź do pozycji Ordinate i odznacz opcję Show Dimension Line oraz Display Zero at Baseline i zamknij okno.

3) Kliknij na narzędzie Select Origin i zaznacz punkt środka płyty.

4) W grupie Baseline zaznacz Activate Perpendicular i kliknij Define Margins

5) Wskaż prawy dolny róg płyty i kliknij OK. Ponownie przejdź do definiowalna marginesu i wskaż lewy górny róg płyty. Program pokaże cztery marginesy dookoła płyty.

6) Kliknij Ctrl+A i zamknij okno wymiarowania. Zauważ, że wszystkie otwory mają przypisane koordynaty.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook