"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Jak nagrać film w NX ?

​Nagrywanie filmów jest to bardzo przydatna funkcjonalność w NX (dostępna już od wersji NX 6), o której mimo wszystko część osób wciąż nie wie.

Potrzebne opcje można znaleźć na wstążce Tools (Narzędzia) w grupie Movei (Film).

Przed nagrywaniem należy wybrać odpowiednie ustawienia w Recording Settings (Ustawienia nagrywania).

​Poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje.


​Capture Area (Uchwyć obszar) – jest to wybór obszaru nagrywania. Do wyboru mapy 3 opcje:

  1. Graphics (Grafika) - nagranie obejmuje tylko główne okno graficzne NX
  2. NX Window (Okno NX) - Nagranie obejmuje całe okno NX, wraz z nawigatorem i paskiem wstążkowym (opcja domyślna)
  3. Desktop (Pulpit) - nagranie obejmuje cały ekran monitora, również poza oknem NX

Smoothness (Wygładzenie) – to liczba nagrywanych klatek na sekundę. Zwiększenie powoduje również podniesienie objętości pliku. 

Compression (Kompresja) – to sposób kompresji pliku. 

Microsoft Video pozwala bezproblemowo odtwarzać nagrane filmy na wszystkich systemach Windows, a ponadto bardzo dobrze się go pakuje darmowym 7-zipem.

Speed (Szybkość) – parametr sterujący szybkością z jaką zostanie nagrany film.

Domyślna opcja to As Recorded (Jak zapis) - nagranie odbywa się z prędkością "1 do 1" (czas nagrywania = długość filmu).

Jeśli jednak przykładowo nie chcemy by film pokazywał powolne ruchy myszą – ustawiamy Fast (x2) (Szybko (x2) ) – film będzie 2x mniejszy i 2x krótszy.


​Po wybraniu ustawień klikamy OK.

By zacząć nagrywanie, na wstążce Tools (Narzędzia), w grupie Movei (Film) wybieramy polecenie Record (Zapisz), a następnie określamy nazwę pliku oraz miejsce jego utworzenia.

Obok znajdują się jeszcze dwa polecenia:

  • Pause Recording (Pauza nagrywania) – umożliwia tymczasowe zatrzymanie nagrywania (tym samym przyciskiem ponownie wznawiamy nagrywanie).
  • Stop Recording (Zatrzymanie nagrywania) – zakończenie nagrywania.

Nagrywanie działa w każdym środowisku (CAD/CAM/CAE/2D).

Po nagraniu możemy spakować plik np. darmowym programem "7-zip" co znacznie zmniejszy jego rozmiar (zwłaszcza jeśli będzie on wykorzystywany jako załącznik - np. w mailu albo do zrobienia zgłoszenia na panelu wsparcia CAMdivision).

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook