"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Asystent tworzenia oprawki na podstawie modelu

W wersji NX 1980 pojawiła się długo oczekiwana możliwość zautomatyzowanego tworzenia oprawki narzędzia na podstawie geometrii dostarczonej przez producenta oprzyrządowania. 

Do tej pory użytkownicy NX CAM zmuszeni byli do samodzielnego wprowadzania parametrów oprawki w konfiguratorze narzędzia. Czynność ta była żmudna i zajmowała dużo czasu. Wymierną korzyścią było, i jest nadal, szczegółowe odwzorowanie oprawki tak, aby badanie kolizji było możliwie najbardziej wiarygodne. Od wersji NX 1980 użytkownik ma możliwość diametralnego zaoszczędzenia czasu. 

Aby skorzystać z w/w funkcjonalność należy posiadać oprawkę zapisaną już w postaci .prt po uprzednim imporcie ze .stp, x_t, itd

Następnie należy otworzyć ten plik, przejść do modułu Wytwarzanie (Manufacturing) i przejść do tworzenia narzędzia tak jak zwykle np. mill_planar -> "MILL"

Przechodząc na zakładkę "Oprawka" zauważymy możliwość skorzystania z nowej funkcjonalności: Definicja oprawki - Źródło oprawki

Należy wybrać: Obiekt bryłowy


Następnie należy poprawnie wskazać oprawkę. Zacznijmy od opcji Wybierz obiekt. Poprzez kliknięcie należy wskazać definiowaną oprawkę.

Kolejny krok to Określ mocowanie. I tu dwie ważne uwagi. 

- Oś Z danego układu należy ustawić wzdłuż osi oprawki. Nie jest to niespodzianka dla osób, które nie definiowały złożeń narzędzi w NX do tej pory, natomiast osoby tworzące narzędzia w NX zapewne pamiętają, że na tym etapie ustawialiśmy os X w osi narzędzia/oprawki. Zatem jeszcze raz ustalmy - przy okazji automatycznego tworzenia oprawki oś Z układu mocowania ustawiamy w osi oprawki.

- geometria, która będzie się znajdowała powyżej układu współrzędnych mocowania będzie zignorowana przy automatycznym tworzeniu oprawki. Najlepiej obrazuje to screen poniżej: 


Ostatnim krokiem jest użycie opcji Wyodrębnij parametry kroku. Po użyciu tej opcji pojawi się nowo utworzona oprawka, a użytkownik zauważy ile czasu tym sposobem zaoszczędził.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook