"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

Analiza wypraski w NX

Analiza modelu jest bardzo ważnym etapem poprzedzającym prace konstrukcyjne jak i wycenę narzędzi. W NX znajdziemy szereg analiz. Na szczególną uwagę zasługują analizy, które wchodzą w skald NX Mold Wizard i licencji Molded Part Validation.  

Dostępne mamy następujące narzędzia:

  • Mold Design Validation - analiza technologiczności (pochylenia, tolerancje, podcięcia itd.).
  • Check Regions - analiza regionów (powierzchni, które mają być przypisane do stempla, suwaków, matrycy itd.).
  • Check Wall Thickness - analiza grubości ścianki.
  • Run/Display Flow Analysis - analiza wtrysku (definiowanie punktu wtrysku, parametrów, wyświetlanie wyników).

 Analiza technologiczności

Pierwsze narzędzie na pasku analizy wykorzystuje zaawansowaną technologię HD3D przeznaczoną do raportowania i graficznego wyświetlenia informacji w oknie z modelem. Polecenie, oprócz sprawdzenia modelu, pozwala na weryfikację poprawności podziału, elektrod, kieszeni w płytach itd. W pierwszej kolejności konstruktor sprawdza zakres kątów na wyrobie. W przypadku powierzchni, na której będzie wykonana faktura jest to bardzo ważne i pozwala wychwycić każdą ściankę nie spełniającą zdefiniowanego zakresu.

Oczywiście oprócz analizy z wykorzystaniem narzędzi HD3D jest dostępna także analiza zbieżności, wyświetlana w tradycyjny sposób za pomocą mapy kolorów.

Analiza z wykorzystaniem narzędzi HD3D jest lepsza, gdyż precyzyjnie pokazuje użytkownikowi, które ścianki nie spełniają założeń technologicznych. Przy dużych bardzo skomplikowanych wyrobach bez trudu zaznaczy ścianki o błędnym kącie lub ścianki, które należy podzielić w celu uzyskania poprawnej linii podziałowej.

Analiza regionów

Podczas analizy regionów użytkownik definiuje główny kierunek formowania detalu. Na jego podstawie są analizowane ścianki o kątach dodatnich, ujemnych oraz zerowych. Dodatkowo konstruktor ma możliwość nadania kąta granicznego, dzięki któremu ścianki powyżej i poniżej tego zakresu zostaną wyświetlone innymi kolorami. Na podstawie różnicy kolorów w dalszym etapie projektowana, program wykryje linię podziału i miejsca przeformowań, w których trzeba wykonać dodatkowe zamknięcia (zaślepienia).  

Gdy wymagane jest podzielenie ścianek w celu uzyskania linii podziałowej, polecenie umożliwia wykrycie takiej linii. Pozwala wygenerować krzywą izoklinę w miejscu przejścia ścianki z kąta dodatniego w ujemny. Polecenie dodatkowo umożliwia uzyskanie informacji o wielkości detalu (gabaryt), powierzchni, ostrych krawędziach itd.

Analiza grubości
Po przeprowadzeniu poprzednich analiz i zatwierdzeniu detalu pod względem kształtów zewnętrznych, niezbędne jest zbadanie grubości ścianek modelu. Polecenie pozwala wstępnie oszacować średnią grubość ścianki. W dalszym kroku analizy zostają wykryte miejsca o nadmiernej grubości, w których może występować zjawisko wciągu (zapadnięcia ścianki). Wciągi są niedopuszczalne w przypadku wyprasek widocznych zwłaszcza o powierzchni błyszczącej (poler). ​

Analiza wtrysku i dynamiczne wyświetlenie wyników

Ostatnim etapem sprawdzania detalu jest analiza wtrysku. Pozwala na ustalenie optymalnego miejsca wtrysku (lub kilku miejsc). Narzędzie ma znacznie uproszczony interfejs, który jest przyjazny dla użytkownika. Definiowanie miejsca wtrysku i wyświetlenie wyników odbywa się bezpośrednio w środowisku NX.

Po określeniu miejsca wtrysku program otwiera okno Moldex3D w celu wprowadzenia parametrów procesu. W każdej chwili można powtórzyć analizę w przypadku zmiany modelu lub wykonać kilka analiz i zestawić je ze sobą w celu porównania. Wszystkie analizy są zapisywane w folderze, w którym znajduje się plik źródłowy (prt). Dostępne są różne analizy, od wypełnienia gniazda formującego przez rozkład temperatur, aż po wykrywanie linii łączenia. Poniżej przykładowe analizy, jakie można wykonać. Licencja NX Mold Wizard obejmuje tylko wypełnienie. Do pozostałych analiz potrzebna jest dodatkowa licencja.

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook