"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

ActiveWorskpace 6.2 - Nowości

Środowisko Active Workspace ciągle się rozwija, pozwalając użytkownikom korzystać z nowych funkcjonalności. Chcielibyśmy je Państwu przybliżyć, zaś w następnych artykułach pokażemy szczegółowo korzyści z niektórych najnowszych rozwiązań.

Inżynieria wymagań:

 • Dostosowane do potrzeb raporty specyfikacji wymagań
 • Modyfikacje wymagań „dwukierunkowych" przy użyciu programu Word
 •  Rejestrowanie i śledzenie zmian wymagań
  - Łatwa wizualizacja, które wymagania zostały zmodyfikowane
  - Włączenie śledzenia zmian poprzez prosty wybór paska narzędzi
  - Szybkie przełączanie między wyświetlaniem znaczników lub pierwotnymi wymaganiami
  - Wspólna interakcja z komentarzami i śledzenie zmian podczas operacji akceptowania i odrzucania
 • Tworzenie specyfikacji wymagań na podstawie istniejących wymagań 


Zarządzanie strukturą

 • Ulepszenia funkcjonalne struktury importu
  - Importowanie bardziej kompletnych danych struktury z programu Excel, w tym jednostek miary i innych właściwości
 • Pokazywanie spoin, stanu złożenia i najwyższego poziomu "tam, gdzie używane" w aktywnym obszarze roboczym
  - Wyświetlanie spoin, połączeń między częściowych i stanu złożenia
  - Szybkie znajdowanie struktur najwyższego poziomu danego elementu

Zarządzanie zmianą

 • Obsługa zastępowania zmian, integracji harmonogramu zmian oraz nieuwzględnionych zmian w Active Workspace
 • Ulepszenia funkcjonalności i użyteczności zarządzania zmianą
  - Łatwe tworzenie zmian za pomocą paska narzędzi zmian
  - Wybieranie szablonu przepływu pracy podczas tworzenia lub wyprowadzania zmiany
  - Dodawanie uczestników podczas tworzenia lub wyprowadzania zmiany
  - Otwórz zmianę po jej utworzeniu
  - Ustaw nowo utworzone powiadomienie o zmianie jako aktywną zmianę
  - Łatwe wykrywanie często używanych poleceń podczas pracy nad zmianą


Przepływ pracy

 • Konfigurowanie sposobu wyświetlania zadań w przeglądarce przepływu pracy i tabelach przydziałów
 • Konfigurowanie kolejności wyświetlania zadań w procesie przepływu pracy
 • Łatwe zrozumienie, czy zadania przepływu pracy są interakcyjne czy nieinterakcyjne

Menedżer harmonogramu

 • Wyświetlanie i modyfikowanie kalendarzy menedżera harmonogramów w Active Workspace
  - Tworzenie kalendarzy podstawowych organizacji i zarządzanie nimi
  - Tworzenie kalendarzy użytkowników i zarządzanie nimi
  - Zarządzanie kalendarzami określonymi w harmonogramie
 • Ulepszenia funkcjonalności i użyteczności Menedżera harmonogramu
  - Automatyczne wyzwalanie zadania następnika bez przepływu pracy
  - Funkcja - przeciągnij pasek wykonania pracy w ramach zadania Gantta
  - Powiększanie za pomocą funkcji Control oraz przewijanie myszą na wykresie Gantta i osi czasu

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook