"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image

ActiveWorskpace 6.2 dodatkowe informacje

W niemniejszym artykule chcielibyśmy dokładniej omówić niektóre z nowości ActiveWorkspace 6.2. Ulepszone funkcjonalności modułu zarządzania struktura jak i Menadżera harmonogramu. Efektywniejsze zarządzanie harmonogramami, kalendarzami użytkowników, czy wyższa automatyzacja przepływu obiegu informacji to niektóre nowości w najnowszej odsłonie Teamcenter Active Workspace 6.2.

Zarządzanie strukturą

Ulepszenia funkcjonalne struktury importu
Możliwość importu bardziej kompletnych danych struktury z programu Excel:

 • Jednostka miary
 • Właściciel
 • Grypa
 • Dowolna właściwość referencyjna wraz z listą wartości


Wprowadź wyświetlany ciąg właściwości referencyjnej w programie Excel, a Teamcenter zmapuje go do właściwego obiektu referencyjnego

Menedżer harmonogramu

Wyświetlanie i modyfikowanie kalendarzy menedżera harmonogramów w Active Workspace

 • Administrator jest w stanietworzyć kalendarze bazowe i zarządzać nimi oraz modyfikować właściwości, edytować godziny pracy i usuwać kalendarze bazowe
 • Koordynatorzy harmonogramów mogą zarządzać kalendarzami harmonogramów, edytować godziny pracy oraz resetować lub scalać kalendarz harmonogramów z kalendarzem podstawowym
 • Kalendarz użytkownika służy do ustawiania dni wolnych, świąt i czasu pracy dla pojedynczego zasobu. Użytkownicy harmonogramu mogą tworzyć własne kalendarze użytkowników, podczas gdy administratorzy mogą tworzyć kalendarze użytkowników dla dowolnego zasobu w organizacji


Tworzenie kalendarzy podstawowych organizacji i zarządzanie nimi
Administrator i w ramach domyślnego obszaru roboczego może tworzyć kalendarze bazowe i zarządzać nimi oraz modyfikować właściwości, edytować godziny pracy i usuwać kalendarze bazowe

 • Sekcja podglądu kalendarza pokazuje zwykły format kalendarza z dniami wolnymi od pracy w kolorze szarym, dziedziczonym wyjątkiem w kolorze cyjan, wybranym dniem w kolorze ciemnoniebieskim i wyjątkiem specyficznym dla tego kalendarza w kolorze jasnoniebieskim
 • Można przejść do dowolnego miesiąca i roku, korzystając z listy wartości i przewijania miesiąca w lewo lub w prawo
 • Domyślna sekcja dni roboczych i godzin pracy pokazuje dni robocze, godziny pracy w dniu roboczym, święta i dni wolne
 • Sekcja Szczegóły dnia pokazuje szczegóły dla jednego wybranego dnia z kalendarza

Tworzenie kalendarzy użytkowników i zarządzanie nimi
Kalendarz użytkownika służy do ustawiania dni wolnych, świąt i czasu pracy dla pojedynczego zasobu

 • Użytkownicy harmonogramu mogą zarządzać i edytować własne kalendarze użytkowników, podczas gdy administratorzy mogą zarządzać, edytować i usuwać kalendarze użytkowników dla dowolnego zasobu w organizacji
 • Dostęp do kalendarza użytkownika można uzyskać z kafelka osób lub ze strony profilu użytkownika będącego właścicielem
 • Reszta interakcji edycji pozostaje taka sama jak w przypadku kalendarzy bazowych Zarządzanie kalendarzami określonymi w harmonogramie


Zarządzaj kalendarzami określonymi dla harmonogramu

 • Koordynatorzy harmonogramu ma możliwość zarządzać kalendarzami harmonogramu, edytować godziny pracy oraz resetować lub łączyć kalendarz harmonogramu z kalendarzem podstawowym
 • Dostęp do kalendarza harmonogramu można uzyskać ze strony harmonogramu
 • Pozostałe interakcje edycyjne pozostają takie same jak w przypadku kalendarzy bazowych

Ulepszenia funkcjonalności i użyteczności Menedżera harmonogramu

Automatyczne uruchamianie zadania następnika bez przepływu pracy

 • Jako koordynator harmonogramu możesz automatycznie uruchamiać kolejne zadania bez obiegu przepływu informacji
 • Wprowadzenie zależności między zadaniami harmonogramu, co zapewnia wykonanie zadań w wymaganej kolejności
 • Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić właściwość poziomu harmonogramu Automatycznie wyzwól zadanie następnika na wartość Prawda


Funkcja - przeciągnij pasek wykonania pracy w ramach zadania Gantta

 • Jako koordynator harmonogramu możesz przeciągać pasek ukończenia pracy w ramach zadania Gantta
 • System ustawi status zadania na ukończone, jeśli przeciągniesz pasek pracy zakończonej na wykresie Gantta na koniec zadania


Powiększanie za pomocą funkcji Control oraz przewijanie myszą na wykresie Gantta i osi czasu

 • Jako użytkownik harmonogramu możesz teraz powiększać za pomocą kontrolki i przewijania myszy na Harmonogramie Gantta
 • Jako użytkownik programu możesz teraz powiększać za pomocą kontrolki i przewijania myszy na osi czasu programu

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook