Image

CAMdivision Webinars
Online meetings

Although we were the first in Poland to present Industry 4.0 in practice (at ITM 2016), where everything was done according to soulless algorithms, but these processes are still defined by humans...

In a changed online formula, but we still look forward to meeting you during trade fairs, conferences and online webinars, where you can talk about CAx/PLM and more... Feel invited!

NX DECEMBER 2020 RELEASE — 14.12.2020

NX December 2020 Release to oprócz sterowania głosem m.in.:

 • Funkcje algorytmiczne - tworzenie modeli z powtarzalnymi cechami
 • Struktury Lattice – tworzenie zupełnie nowych parametrycznych struktur
 • Staged Models – aplikacja do tworzenia modeli na różnych etapach produkcji
 • Coating - zdefiniuj i zarządzaj powłokami nanoszonymi na część
 • QR Code - generuj QR CODE i umieść je na na rysunkach i modelach
 • Cooling - moduł do analizy termicznej wkładek...

Nx mechatronics concept designer — 10.12.2020

Nx mechatronics czyli połączenie projektu mechanicznego maszyny z automatyką:

 • Powiązanie zdefiniowanych wymagań z projektem mechatronicznym
 • Uwzględnienie w projekcie czynności wykonywanych manualnie na maszynie
 • Symulacja maszyny odpowiadająca rzeczywistej logice pracy
 • Projektowanie dowolnych zdarzeń, w tym "awaryjnych"
 • Powiązania z zewnętrznym programem sterującym symulacją np. Tia portal

Kompozyty w nx & fibersim — 08.12.2020

Projektowanie, analizy i wytwarzanie kompozytów w NX CAX:

 • Projektowanie układu warstw kompozytu
 • Symulacja wytwarzania, deformacje materiału, orientacja włókien
 • Weryfikacja i zmiany w zaprojektowanym laminacie
 • Tworzenie i eksport płaskich rozkrojów
 • Analiza mes wykorzystujące dane z procesu projektowania...

Projektowanie i optymalizacja linii – 03.12.2020

NX LINE Designer & Tecnomatix czyli projektowanie linii i optymalizacja:

 • Koncepcja, planowania, tworzenie dokładnego projektu, prezentacji i dokumentacji linii
 • Projektowanie z podziałem na obiekty, linie produkcyjne, sekcje...
 • Zarządzanie biblioteką maszyn, przyrządów i narzędzi
 • Optymalizacja pracy gniazd i linii produkcyjnych
 • Cooling - moduł do analizy termicznej wkładek...

Webinar: NX CAM Robotics – 26.11.2020

NX CAM Robotics to jeden z modułów nx cam umożliwiający łatwe programowanie robotów przemysłowych służących do m.in. Frezowania, szlifowania, spawania, druku 3d... I tego będzie dotyczył najbliższy webinar.
Roboty abb, fanuc, kuka, staubli, yaskawa, ..., mogą być programowane w środowisku nx cam, które umożliwia realistyczną symulacją pracy robota.