"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

Wyjątkowe realizacje:
Autorskie rozwiązania

CAMdivision tworzy autorskie aplikacje "NX Rapid SERIES" automatyzujące pracę w środowisku NX CAD/CAM i TEAMCENTER.

Przykładem takiej aplikacji jest NX Rapid CAD, która zawiera dodatki i makra rozszerzające możliwości środowiska NX CAD zarówno w module Modeling/Assembly jak i Drafting 2D.

Bazując na konkretnych wymaganiach i potrzebach klienta powstaje indywidualna konfiguracja czy aplikacja, która wprowadza proces produkcyjny w firmie na wyższy poziom.

Specjalne Aplikacje
NX RAPID Series

Mikołaj przynosi Państwu od CAMdivision pierwszą (bezpłatną) aplikację na urządzenia mobilne, związaną z wdrażanym oprogramowaniem NX CAx/PLM, usługami i nie tylko... 

Pobierz z Google Play lub App Store: szukaj CAMdivision

GooglePLay                                                 AppStorepl
 QR CODE ANDROID v1    QR CODE IPHONE v1


Dzięki aplikacji CAMdivision można w jednym miejscu mieć szybki dostęp do informacji m.in. z zakresu: 

 • Software – info o ostatnich aktualizacjach i nowych wersjach
 • Panel wsparcia technicznego – sprawdzić status zgłoszenia
 • Oferty i promocje – wysłać szybkie zapytanie ofertowe
 • NX Blog, Social Media – infomacje o nowych wpisach
 • Książki i eBooki – zapowiedzi i informacje o ukazaniu się nowych pozycji
 • Szkolenia – info o terminach i zakresie najbliższych szkoleń
 • Postprocesory – szybkie zapytanie i dostęp do konfiguracji
 • Webinary - info o nadchodzących i dostęp do zapisu 
 • ...można również posłuchać muzyki zespołu Mariage Blance tworzonego m.in. przez pracowników CAMdivision! :)

Rejestracja konta w aplikacji umożliwia dodatkowo:

 • otrzymywanie spersonalizowanych informacji
 • dostęp do czatu
 • udział w konkursach dla użytkowników aplikacji

Zachęcamy do pobrania i dzielenia się z nami wrażeniami, ponieważ aplikacja będzie podążać za Państwa wymaganiami.

 Aplikacja mobilna

NX Rapid CAD to autorska aplikacja CAMdivision rozszerzająca licencje NX CAD oraz NX DRAFTING o dodatkowe funkcje oraz w pełni z nimi zintegrowana. W skład NX Rapid CAD wchodzą operacje usprawniające pracę zarówno z pojedynczymi częściami, całymi gotowymi podzespołami jaki i dokumentacją płaską. Zbiór funkcji zawartych w NX Rapid CAD został dobrany na bazie doświadczenia naszego działu technicznego jak i zarówno na sugestiach użytkowników oprogramowania NX.

 

Przykładowe funkcje
W skład licencji NX RAPID CAD wchodzą funkcje ułatwiające czynności związane z modelowaniem pojedynczych części, poszczególnych operacji, całych podzespołów oraz dokumentacji 2D.

 • Wybrane funkcje z pakietu „Części oraz operacje”: Funkcja „Folder” – otwiera oraz zaznacza dokładną lokalizacje zapisanego pliku w aplikacji „Eksplorator Windows” • Operacja „Zmień nazwę” – pozwala na bezpośrednią zmianę nazwy części roboczej jak i poszczególnych komponentów w złożeniu • Funkcja „Kopia części” – tworzy nieasocjatywną kopię części roboczej lub wybranego komponentu ze złożenia, zachowując oryginał
 • Opis wybranych funkcji z pakietu „Złożenia”: Opcja „Kopiowanie rodziny części do folderu złożenia” - kopiuje wszystkie elementy, które są stworzone za pomocą rodziny („elementy znormalizowane”) części do głównego folderu złożenia. • „Spakuj złożenie” – pakuje wszystkie komponenty złożenia do jednego pliku .zip
 • Opis wybranych funkcji z pakietu „Masa”: Funkcja „Policz masę” – oblicza masę dla całego roboczego złożenia jak i wszystkich komponentów i dodaje do nich atrybut (nazwę atrybutu użytkownik może ustalić indywidualnie)

 •  Opis wybranych funkcji z pakietu „Drafting”: Operacje „Ukryj / Pokaż granice widoków” – wyłączają lub włączają widoczność granic wszystkich widoków na aktywnym arkuszu w aplikacji rysunku 2D.

NX Rapid MOLD jest dodatkowym pakietem skonfigurowanych baz NX Mold Wizard i narzędzi wspomagających pracę w NX, który zawiera szereg ustawień startowych przyspeszających pracę wg standardów w danej firmie. Dzięki swojej budowie pozwala zachować spójność danych między wszystkimi konstruktorami, ponieważ każdy korzysta z tej samej konfiguracji i pracuje w powtarzalny sposób. Dzięki temu możliwe jest szybkie przejęcie pracy przez innego konstruktora w celu jej kontynuowania.

  

Oprócz ustawień startowych zawiera w pełni zautomatyzowane części znormalizowane. Aktualnie bazy zostały wykonane w oparciu m.in. polskiego producenta części znormalizowanych: PROPLASTICA (FCPK BYTÓW). Rapid Mold zawiera w pełni skonfigurowany korpus formy, w którego skład wchodzą elementy znormalizowane takie jak: płyty, słupy prowadzące, kołki prowadzące, tuleje, nóżki, pierścienie, cofacze, śruby, zderzak itp. Ponadto w korpusie występuje wariantowość pozwalająca na bardzo szybkie dodanie dodatkowych śrub, podpór, płyt izolacyjnych, zamków, listwy transportowej.

  

Najważniejsze funkcje
NX Rapid Mold skraca czas potrzebny do konstruowania forma średnio o 30%, a w niektórych przypadkach nawet o 50% w stosunku do samego NX Mold Wizard.

Wybór wybranych funkcji:

 • Bazy części znormalizowanych i korpusów PROPLASTICA (FCPK Bytów)
 • Baza suwaków i skosów z możliwością szybkiego dodania śrub i kołków walcowych. Zasada generowania śrub na podstawie punktu. Wstawiając punkt pojawia się śruba i otwór pod nią
 • Wstawianie wypychaczy z automatycznym pozycjonowaniem
 • Automatyczne grawerowanie numeru na wypychaczu po zdefiniowaniu nr pozycji w zestawieniu.
 • Wariantowość parametrycznego korpusu:
  • odwracanie słupów prowadzących płyty
  • zmiana pozycji zasilania formy (przesuwanie pierścieni, tulei wtryskowej z osi formy
  • zmiana typu zderzaka napędzającego płyty wypychaczy (z kołnierzem, wkręcany, pasowany i wkręcany)
  • szybka zmiana ilości śrub i ich punktu zaczepienia w pierścieniach centrujących (śruba zagłębiona w pierścieniu lub wystająca)
  • dodawanie płyt izolacyjnych z automatycznym pozycjonowaniem do określonej płyty
  • możliwość automatycznego dodania drugiego pakietu płyt wypychaczy
  • możliwość wykonania przerwy między wybranymi płytami
  • możliwość edycji rozmiaru słupów tulejek bez konieczności wstawiania nowych brył
  • automatyzacja w dodawaniu śrub. Dodanie punktu generuje śrubę oraz otwór w poszczególnych płytach
  • dodawanie podpór z automatycznym dobieraniem wysokości i z automatycznym pozycjonowaniem
  • dodawanie listwy transportowej z automatycznym pozycjonowaniem i dobieraniem długości.

NX Rapid PROBING to moduł NX Probing poddany kastomizacji przez CAMdivision. W zależności od typu maszyny i dostępności cykli pomiarowych umożliwia programowanie pomiarów m.in. na sterowaniach Heidenhain, Fanuc, Sinumerik, OSP Okuma przy pomocy sond Blum czy Renishaw. Możliwa jest pełna symulacja procesu na bazie kodu NC, również na frezarkach 5-osiowych czy centrach tokarsko-frezarskich.

  

Przykładowe funkcje NX Rapid PROBING - HEIDENHAIN

Istnieje możliwość generowania w kodzie NC kilkunastu cykli pomiarowych oraz operacji kalibracyjnych dla danych cech geometrycznych.

 • CECHY GEOMETRYCZNE: 1) Pomiar współrzędnej X, Y Z TCH PROBE 427 POMIAR WSPÓŁRZĘDNEJ TCH PROBE 419 PKT.ODN.POJED. OS, 2) Pomiar mostka zewnętrznego TCH PROBE 426 POMIAR MOSTKA ZEWN. TCH PROBE 409 PKT ODN. SRODEK MOSTKA, 3) Pomiar szerokości wewnętrznej TCH PROBE 425 POMIAR SZEROKOSCI WEW. TCH PROBE 408 PKT ODN. SRODEK ROWKA, 4) Pomiar kąta TCH PROBE 420 POMIAR KATA TCH PROBE 400 OBROT PODSTAWOWY TCH PROBE 403 ROT PRZEZ OS C, 6) Pomiar 3D TCH PROBE 4.0 POMIAR 3D...
 • OPERACJE KALIBRACYJNE: 1) Kalibracja promienia sondy na pierścieniu TCH PROBE 2.0 TS KALIBROWAC, 2) Kalibracja długości sondy TCH PROBE 9.0 TS KAL. DLUGOSC, 3) Kalibrowanie R i L sondy na kuli TCH PROBE 460 CALIBRATE TS...

 

Przykładowe funkcje NX Rapid PROBING - SINUMERIK

Do dyspozycji mamy m.in. poniższe cykle pomiarowe:

 • CECHY GEOMETRYCZNE: 1) Ustawienie krawędzi – Punkt (CYCLE978) Pomiar współrzędnej X, Y Z, 2) Odległość krawędziWypust (CYCLE997), 3) Odległość krawędzi – Rowek (CYCLE977), 4) Odległość krawędzi - Zorientowanie krawędzi (CYCLE998) Pomiar kąta w płaszczyźnie 2D, 5) 3D - Zorientowanie płaszczyzny (CYCLE998), 6) Otwór - 1 otwór (CYCLE977)...

NX Rapid CNC REPORT to rozszerzone Raporty obróbki zawierające dodatkowe informacje w formie tabelarycznej jako plik TXT lub EXCEL, HTML czy PDF. Minimalny/maksymalny wysięg narzędzia, dodatkowa numeracja operacji, zmiana nazewnictwa, zużycie, export danych do systemu ERP czy PLM, to niektóre z dodatkowych wymagań, które realizujemy w takich projektach. Możliwość prezentacji tych danych na spersonalizowanych rysunkach/dokumentacji 2D/3D umożliwia eliminację dokumentacji papierowej z obiegu dokumentacji w firmie.

Simple shopdoc

 

Prezentacja danych
Możliwość prezentacji tych danych na spersonalizowanych rysunkach/dokumentacji 2D/3D umożliwia kontrolę obciążenia pracowników, narzędzi, maszyn i przesyłania tych danych do systemu DNC czy PLM. Przy takich założeniach jest możliwa całkowita eliminacja papierowej dokumentacji 2D i przejście na obieg dokumentacji zgodnej ze standardami Industry 4.0.

NX Rapid PROGRESSIVE jest dodatkiem do licencji NX Progressive Die Wizard lub NX Progressive Design. Zawiera szereg skonfigurowanych bibliotek zgodnych z obecną praktyką wykorzystywaną w projektowaniu tłoczników postępowych oraz jednotaktowych. Odpowiednie ustawienia gwarantują poprawność pracy oraz szybką budowę narzędzi.

Dzięki dużej liczbie wariantowości można zbudować narzędzie o dowolnej ilości płyt. Obecnie konfiguracja oparta jest na katalogach FIBRO, MXnorm oraz PROPLASTICA (d. FCPK Bytów).

NX Rapid Progressive

Najważniejsze funkcje

Zawartość konfiguracji NX pod tłoczniki jednotaktowe i wielotaktowe:

 1. Nowa uporządkowana struktura złożenia z podziałem na połówkę górną i dolną narzędzia.
 2. Dopracowane ustawienia startowe: tolerancje, kolory, rysunek płaski, formatki, itp.
 3. Korpus wielowariantowy:
 • zmienne ilość płyt – płynna zmiana rozmiaru bez konieczności ręczego edytowania i bez konieczności stosowania wiązań,
 • zmienna ilość śrub (dodawanie śruby na podstawie punktu, dodany punkt wygeneruje śrubę i odpowiedni otwór oraz gwint),
 • zmienna ilość elementów prowadzących (słupy, tuleje, itp.)
 • automatyczna zmiana rozstawów elementów znormalizowanych po zmianie gabarytu narzędzia,
 • możliwość dodawania modułów płytowych do narzędzia...

4. Części znormalizowane dodawane do narzędzia:

 • datowniki, słupy, tuleje, elementy transportowe, stemple wykrawające, stemple zaginające
 • płytki dystansowe, katalogi śrub, kołków, podnośniki, sprężyny, czopy...

5. Automatyczna lista zestawieniowa na podstawie wstawianych części:

 • automatyczne zaczytywanie katalogów, dostawców, materiałów, nazw, uwag, itp.
 • automatyczne określenie gabarytów dla części dodanych z biblioteki,
 • skonfigurowany eksport do excela

Aplikacja NX Rapid EDW jest dodatkiem do NX zawierającym bazy półfabrykatów do elektrod i oprawek. Umożliwia automatyczne generowanie drzewa złożenia z elektrodami, powtarzalnego u wszystkich technologów. Automatyzacja w tworzeniu części roboczej elektrody (automatyczne generalnie brył dla zamkniętych żeber, automatyczne generowanie negatywu, który trzeba obrobić przez usuniecie zbędnych ścianek). Zawiera polecenia do zarządzania lista elektrod z możliwością edycji informacji, które będą wyświetlane na karcie najazdów.

NX Rapid EDW jest dodatkiem do aplikacji NX Electrode Design. Zawiera spersonalizowane ustawienia maksymalnie przyspieszające wykonywanie elektrod i dokumentacji.

.Electrode

 

Wybrane funkcje
Funkcjonalności: • Automatyczne otwieranie folderu, w którym pracujemy - otwierając plik z historii program wyszukuje i otwiera folder, w którym plik się znajduje • Automatyczne dodawanie daty do wszystkich plików lub wybranych - program dodaje datę systemową do elektrody • Automatyczna aktualizacja najazdów dla elektrod ręcznie przesuwanych - program posiada możliwość aktualizacji do 20 pozycji jednej elektrody po manualnym przesuwaniu • Aktualizacja atrybutów elektrod - program umożliwia zaczytywanie nazwy plików do atrybutów dzięki czemu dokumentacja płaska jest wypełniona: numerem elektrody, nazwą projektu, nazwą własną części • Generowanie najazdu po kącie - program umożliwia zaznaczanie elektrody, następnie przesuniecie jej o zadany kąt i wygenerowanie punku początkowego (startowego). Na dokumentacji płaskiej pojawia się współrzędna startowa i końcowa • Automatyczne generowanie kart najazdu ze wszystkich elektrod do plików PDF z zachowaniem nazw odpowiadających nazwom elektrod • Automatyczne generowanie wszystkich elektrod do formatu STP jako pojedyncze pliki o nazwie elektrody...

You are interested in? Fill out the contact form!

Personal data

Please enter your name!

Please eneter company name!

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Willkommen bei CAMdivisionPL | EN | DE

Sozialen Medien: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook