"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

NX CAE and Simcenter 3D / Professional software for simulation

NX CAE to grupa nowoczesnych narzędzi analitycznych, które umożliwiają przeprowadzania wirtualnych symulacji 3D w pełni zintegrowanym środowisku z NX CAD. Obecnie analizy numeryczne zostały zastąpione oddzielną aplikacją Simcenter 3D również zintegrowaną z NX CAD.
Simcenter 3D jest innowacyjnym środowiskiem analitycznym opartym o solwer obliczeniowy NX Nastran, skupiające wszystkie obszary analiz numerycznych w jeden miejscu. Ponadto oprogramowanie Simcenter 3D jest kompatybilne również z zewnętrznymi aplikacjami symulacyjnymi takimi jak LMS Imagine.lab, Amesim czy CD-Adapco (STAR-CMM+)...

Slide 1
 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE NX CAE SIEMENS

Simulation with NX CAE

W rodzinie programów NX CAE znajdzie się rozwiązanie dla każdej osoby, zarówno dla zawansowanych analityków, inżynierów, projektantów oraz dla dopiero zaczynających swoją przygodę z analizami.
Programy NX CAE zapewniają precyzyjne wyniki symulacji niezależnie do rodzaju badania, zaczynając od analizy statycznej, a na akustyce kończąc. Na podstawie otrzymanych danych, można podejmować kluczowe decyzje jeszcze na etapie wirtualnego projektu, bez przeprowadzania długotrwałych oraz kosztownych testów fizycznych.

Dokładne, multidyscyplinarne symulacje
Narzędzia NX CAE umożliwiają przeprowadzanie analiz z wielu obszarów nauki oraz na każdym etapie projektowym. Oprogramowanie pozwala na szybkie, efektywne przygotowanie asocjatywnego modelu obliczeniowego, który następnie może być wykorzystany w różnych rodzajach analiz.

Posiadając rozwiązania NX CAE dostarczamy do naszych przedsiębiorstw narzędzia do lepszego rozwoju oraz pracy nad projektami, pozwalając jednocześnie skrócić czas rozwoju produktu i poprawić jakość dostarczanych wyrobów.

Zintegrowane analizy numeryczne
NX CAE jest w pełni kompatybilne z oprogramowaniem NX CAD oraz zewnętrznymi aplikacjami do wirtualnych analiz LMS Imagine.Lab Amesim czy CD- ADAPCO (STAR-CMM+) etc.

Platformy
NX CAE można zainstalować na systemie Windows 10.

NX CAE Capabilities

NX CAE pozwala na wdrożenie najnowszych technologii oraz zasymulowania rożnych scenariuszu pracy projektowanego elementu, mechanizmu czy gotowego produktu. Wykorzystywanie wirtualnych analiz pozwoli na wyeliminowanie wad projektowych oraz dostarczy unikatowych informacji o zachowaniu wyrobu w rzeczywistym użytkowaniu.

MESHING
NX CAE posiada szeroki wachlarz narzędzi do nałożenia siatki na analizowane elementy, począwszy do siatki 1D, siatki powierzchniowej oraz wielu rodzajów siatki 3D (3D tetrahedral,3D swept mesh, 3D hybrid mesh etc.)

IDEALIZED PART
NX CAE posiada unikatową funkcję pozwalającą na przygotowanie modelu do symulacji, nie zmieniając oryginalnego pliku CAD. Część wyidealizowana jest cały czas asocjatywna z plikiem wejściowym.

ASSEMBLY FEM
Narzędzia symulacyjne NX CAE umożliwiają użytkownikowi unikalne podejście do tworzenia analiz złożeń w których użytych jest wiele wystąpień tych samych części. Można zastosować ten sam plik siatki dla wszystkich wystąpień elementu i tym samym zmniejszyć czas obliczeń oraz późniejszej modyfikacji.

INNOWACYJNY SYSTEM LICENCJONOWANIA – TOKENY
Środowisko Simcenter 3D posiada unikatowy system licencjonowania oparty o tokeny. Umożliwia on elastyczne korzystanie z szerokiego spektrum dostępnych analiz bez konieczności dokupowania pojedynczych licencji do poszczególnych modułów.

SYNCHRONUS TECHNOLOGY
Zawarte w każdym pakiecie NX CAD/CAE/CAM technologia Synchronous Technology pozwala na bezpośrednią edycję plików 3D i 2D pochodzących z dowolnego, innego systemu CAD.

POLSKA WERSJA
Cały pakiet rozwiązań NX CAx posiada polską wersję językową interfejsu.

MODUŁY
NX CAE posiada specjalne aplikacje do odpowiednich typów symulacji m.in. do analiz statycznych, termicznych, przepływów, kinematyki i dynamiki czy analizy wtrysku tworzyw sztucznych etc.

NX CAE Configuration

NX CAE posiada szereg modułów, które mogą być w elastyczny sposób konfigurowane
i rozbudowywane aby dostarczyć klientowi oprogramowanie dopasowane do jego potrzeb.

NX STRESS WIZARD & NX VIBRATION WIZARD
Każda wersja oprogramowania NX CAD posiada zintegrowane narzędzia NX CAE do analizy statycznej oraz badania częstotliwości drgań własnych dla pojedynczego obiektu bryłowego.

SIMCENTER 3D
Simcenter 3D to kompleksowe narzędzie do przeprowadzania analiz numerycznych oparte na solverze NX NASTRAN. Rozwiązanie integruje w sobie wiele dziedzin obliczeniowych oraz pełni rolę Pre oraz Post. Pozwala na przeprowadzanie analiz statycznych, nieliniowych, częstotliwości drgań własnych etc. dla części oraz złożeń.

NX THERMAL
Zintegrowany z oprogramowaniem NX CAE moduł do obliczeń termicznych, pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych zagadnień z zakresu termiki. W tym module użytkownik może analizować zjawiska termiczne zmienne w czasie czy przeprowadzać symulację cyklicznych procesów.

NX FLOW
Moduł rozszerzający możliwości analityczne narzędzi NX CAE o analizy przepływu (CFD). Dając możliwość użytkownikowi symulowania wiatraków, różnych hipotez procesu turbulencji czy analizy połączonej z analizą termiczną.

NX MOTION
Moduł NX Motion jest narzędziem pozwalającym na stworzenie oraz obliczenie symulacji kinematycznej lub dynamicznej w częściach i złożeniach. Dostarcza szeroką gamę możliwości połączeń członów między sobą oraz umożliwia dodawanie do analizy sił, tłumików, przekładni zębatych, mechanizmów zębatkowych, sprężyn oraz kontaktu 3D w celu jak najlepszego zasymulowania pracy mechanizmów.

NX LAMINATES COMPOSITES
Dodatek pozwalający na stworzenie materiału jako laminatu czy materiał kompozytowy i użycia go w wybranej przez użytkownika rodzaju analizy. Moduł daje możliwość wykrycia takich zjawisk jak delaminacja czy uszkodzenie warstwy wewnętrznej etc.

NX REXPONSE DYNAMICS
Moduł rozszerzający zakres NX CAE o możliwość symulowania odpowiedzi analizowanych elementów na zdarzania typu, uderzenie, losowe wibracje czy wzbudzenie etc.

MOLDEX 3D
Dodatek umożliwiający przeprowadzanie symulacji procesu wtrysku tworzywa sztucznego, z uwzględnieniem miejsca wtrysku, odpowiednich parametrów procesu wtrysku czy chłodzenia wypraski.

FIBERSIM
Dodatkowy moduł NX CAE pozwalający na dokładny proces zaprojektowania materiału kompozytowego z uwzględnieniem rozkładu warstw materiału na geometrii 3D. Moduł skraca czas wprowadzania zmian nawet o 95 %, oraz zapewnia przestrzegania specyfikacji i norm technicznych dla projektowanego kompozytu.

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

eBook

SIMCENTER 3D
Pobierz materiał

Korzyści zastosowania
NX CAE / SIMCENTER 3D od CAMdivision

Materiały

PEŁNA INTEGRACJA
Z PROGRAMEM CAD

Posiadanie środowiska analitycznego oraz do projektowania z rodziny programów SIEMENS NX, zapewnia pełną swobodę wymiany danych między platformami jak i daje gwarancje spójności projektów.

Materiały

MOŻLIWOŚĆ PRZYSPIESZENIA
OBLICZEŃ CAE

W oprogramowaniu Simcenter 3D istnieje możliwość wykorzystania większej ilości komputerów do przyspieszenia obliczeń analitycznych.

Materiały

WSZYSTKIE TYPY ANALIZY
W JEDNYM MIEJSCU

Platforma Simcenter 3D daje możliwość na przeprowadzanie prawie wszystkich typów analiz w jednym programie analitycznym bez konieczności zmiany środowiska obliczeniowego.

Materiały

INNOWACYJNY, PRZYJAZNY
SYSTEM LICENCJONOWANIA

Oparty na tokenach nowy system licencjonowania pozwala na swobodny wybór rodzaju analizy, dostępniej w puli tokenów posiadanych przez użytkownika.

Image

Probieren Sie Testversionen aus

Die NX CAD/CAM-Testversion ist ein kostenloser NX-Softwaretest, der ausgewählte NX CAD-, NX CAM- und NX CAE-Pakete oder spezialisierte Anwendungen wie NX Mold/Progressive Design (Werkzeug- und Formenbau) umfasst.

Im Rahmen der NX CAD/CAM Testversion stellen wir Ihnen zur Verfügung:

  • Testlizenz für 7 - 30 Tage,
  • DVD-Medien (oder von FTP herunterladbar),
  • Ein Buch oder E-Book ausleihen,
  • Erstausbildung, z.B. online,
  • Hilfe und Beratung bei Tests,
  • Test-Postprozessor (NX CAM)

Das Angebot richtet sich an Unternehmen.

Haben Sie irgendwelche Fragen? Füllen Sie das Kontaktformular aus

Professionelle Materialien von CAMdivision

Testversionen

eBook

NX-Grundlagen

eBook

eBooks & Lehrbücher

Materiały

You are interested in? Fill out the contact form!

Personal data

Please enter your name!

Please eneter company name!

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Willkommen bei CAMdivisionPL | EN | DE

Sozialen Medien: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook